Pressmeddelanden

Enhet konkretiserar sin politik i nytt partiprogram

2013-04-29 10:17 CEST
Ett nytt partiprogram är framtaget i partiet Enhet där visioner om ett fredligt och hål...

Uppdaterat Valtalsschema för Frihetspartiet

Uppdaterat Valtalsschema för Frihetspartiet

2010-09-06 15:42 CEST
Med reservation för eventuella förändringar och/eller tillägg presenterar Frihetspartie...

Så vill Frihetspartiet rättssäkra Sverige!

2010-08-11 02:06 CEST
Sverige har idag olika lagar som inte är absoluta. De skall mer ses som en riktlinjer o...

Angående polisens razzia i Göteborg!

2010-05-26 01:48 CEST
Polisen har bedrivit spanings- och utredningsarbete under flera månader. När polisen ta...

Frihetspartiets invandrarpolitik

2010-04-08 12:00 CEST
Sverige är ett land där en allt större andel äldre människor kommer att behöva försörja...

Frihetspartiet inbjuder till Mediaträff

2010-03-29 00:32 CEST
Partiledare Anders Zillén kommer, på Frihetspartiets vägnar, under tisdagen att göra en...

Frihetspartiet presenterar nya partiprogramspunkter – Del 3

2010-03-17 23:34 CET
Frihetspartiet fortsätter att presentera nya partiprogramspunkter.