Pressmeddelanden

Ska brottsdömda läkare kunna fortsätta arbeta som läkare?

2015-03-02 15:57 CET Svenska Läkaresällskapet Problematiken kring läkare och annan legitimerad personal som dömts för allvarliga brott och hur man ska förhålla sig till deras fortsatta professionella verksamhet diskuteras på Svenska Läkaresällskapet den 3 mars kl 18-19.30. Debatten har titeln "Patienten och tystnaden" och hålls på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm under ledning av professor Hans Rutberg, Linköping.

2015-02-26 09:33 CET Region Örebro län Förra året tog Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) emot 400 skadeanmälningar som handlade om dåvarande Örebro läns landsting. Det var en minskning med tio anmälda skador jämfört med året innan. I landet i övrigt redovisas en ökning med 3,6 procent.

Läkarnas kompetens måste kvalitetssäkras

2015-02-22 16:51 CET Svenska Läkaresällskapet Radioprogrammet Kaliber tar i dag den 22 februari upp frågan om bristande kontroll av läkares kompetens som orsak till allvarliga misstag och fel i vården. Svenska Läkaresällskapet driver frågan om läkarnas fortbildning och föreslår i ett policydokument att en årlig fortbildningsplan införs.

Pressinbjudan: Välkommen till Läkemedelsriksdagen 2015 den 3 mars

2015-02-20 10:00 CET Apotekarsocieteten Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang arrangemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU och TLV.

Storsatsning på 10 årsjubilerande Practicum –Pressträff vid SUS, Lund

2015-02-04 11:30 CET Region Skåne En rekordstor grupp AT-läkare i Region Skåne genomgår i år klinisk träning och utbildning i en omfattande satsning på patientsäkerhet. AT-läkarna ska hinna med tre utbildningar vid Practicum under sin tjänstgöring, berättar professor Anders Bergenfelz, chef för enheten. Samtidigt sker en omfattande patientsäkerhetsutbildning av nyanställd personal vid Skånes Universitetssjukhus, SUS.

2015-02-02 11:02 CET Region Örebro län ​Vårdens medarbetare tycker att samarbetet kring patientsäkerheten fungerar bra och öppet inom den egna enheten. Däremot kan det brista mellan olika enheter. Idag presenterar Sveriges Kommuner och Landsting en sammanställning av patientsäkerhetskulturmätning 2012-2014. Resultatet för Region Örebro län överensstämmer i stora delar med den nationella sammanställningen

Läkaresällskapet instämmer: offentlig vård ska ges efter behov

2015-01-29 15:38 CET Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet ställer sig bakom SMERs slutsatser i rapporten om egenfinansiering i den offentliga vården som publiceras under torsdagen. Det är patientens behov av vård som ska avgöra vilken insats som den offentliga vården ska erbjuda, inte patientens möjlighet att betala för sig.

Är du vaken Lars? Vad händer i kroppen när vi sover för lite?

2015-01-16 13:27 CET Svenska Läkaresällskapet Sömnproblem blir allt vanligare i samhället. Vad beror det på och vad händer i kroppen när vi sover för lite? Danielle Friberg, ansvarig för Sömnlaboratoriet på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, berättar om orsak och effektiva behandlingsmetoder vid vårens första föreläsning på Svenska Läkaresällskapet, den 20 januari kl 18-19.30. Välkommen!

Läkemedelsvärlden.se blir öppen och gratis!

2015-01-07 09:45 CET Apotekarsocieteten Idag öppnar Läkemedelsvärlden.se, som ges ut av Apotekarsocieteten, upp hela sin tidningssajt. Alla fördjupningsartiklar som tidigare krävde inloggning blir därmed öppna och gratis.

Medicinska riksstämman arrangeras 2015 – läkarnas mötesplats för debatt och fortbildning

2014-12-17 13:00 CET Svenska Läkaresällskapet ​Igår beslutade Svenska Läkaresällskapets styrelse att Medicinska riksstämman arrangeras 2015. En första intern utvärdering visar på ett väl genomfört möte och en ekonomi i balans tack vare stöd från partners och Svenska Läkaresällskapet. Riksstämman är unik som specialitetsövergripande mötesplats för läkare och aktörer inom hälso- och sjukvården, säger Filippa Nyberg, SLS VD i sin kommentar.