Pressmeddelanden

Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika

Bättre uppföljning för barn och ungdomar som får neuroleptika

2016-06-22 09:10 CEST
Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för hur neuroleptika bör användas...

Svenska Läkaresällskapet i Almedalen: Hälso- och sjukvårdens viktigaste frågor – delta i våra debatter!

Svenska Läkaresällskapet i Almedalen: Hälso- och sjukvårdens viktigaste frågor – delta i våra debatter!

2016-06-20 08:28 CEST
​Vilka utmaningar och möjligheter står hälso- och sjukvården inför? Svenska Läkaresälls...

Svenska Läkaresällskapets och Kungl. Vetenskapsakademiens etikutredning föreslår riktlinjer kring obeprövade behandlingsmetoder

2016-06-15 21:19 CEST
SLS och KVA föreslår i en ny utredning riktlinjer för vad som ska krävas för att obeprö...

Luftvägstester kan rädda liv visar ny forskning

Luftvägstester kan rädda liv visar ny forskning

2016-06-08 08:00 CEST
Luftvägstester kan rädda liv visar ny forskning. Vi måste få bättre rutiner för nark...

Läkare ska inte diskutera patientfall på sociala medier

Läkare ska inte diskutera patientfall på sociala medier

2016-05-19 13:14 CEST
Läkaresällskapet och Läkarförbundet avråder läkare och läkarstudenter från att diskuter...

Pressinbjudan: Nästan halvtid för apoteksutredningen. Vad säger Åsa Kullgren, utredare

2016-05-11 08:00 CEST
Läkemedelsvärlden.se i samarbete med Sveriges Farmaceuter och Apotekarsocieteten tar pu...

Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt Fastlegesystem?

Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt Fastlegesystem?

2016-05-09 11:40 CEST
En väl fungerande primärvård är central för att hälso- och sjukvården ska bli så effekt...