Pressmeddelanden

2015-04-22 08:00 CEST Region Skåne Årets mätning av trycksår inom SUS slutenvård visade att 11,5 procent eller 105 patienter som deltog i mätningen hade utvecklat trycksår under vårdtiden. Det är 3,5 procent färre än vid motsvarande mätning förra året.

2015-04-15 13:00 CEST Statskontoret ​De flesta papperslösa i Sverige som söker vård erbjuds vård enligt den nya lagen från 2013, visar Statskontorets uppföljning. Det finns dock hinder i tillämpningen. Den vanligaste orsaken är bristande kunskaper bland vårdpersonal om vad lagen innebär. Landstingen registrerade 19 000 besök av papperslösa under 2014 till en kostnad av drygt 100 miljoner kronor.

2015-04-10 08:30 CEST Apotekarsocieteten Företrädare för Apotekarsocieteten, Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter samtalar med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet kring Apotekens roll för bättre läkemedelsanvändning.

Äntligen – utredningen om den nya läkarutbildningen skickas på remiss

2015-04-07 15:17 CEST Svenska Läkaresällskapet Läkaresällskapet har länge verkat för att förslaget till en ny ordning för läkares grundutbildning, ska skickas ut på remiss. Veckan före påsk fattade regeringen beslut om detta. Utredaren Stefan Lindgren, Läkaresällskapets vice ordförande, föreslår i utredningen bland annat en sammanhållen väg fram till läkarlegitimation och att utbildningstiden förlängs, men tiden till legitimation minskar.

Öron-näs-halsforskaren Karl Hörmann får Hambergers pris

2015-03-31 14:51 CEST Svenska Läkaresällskapet Hambergers pris, 25 000 kronor, går i år till professor Karl Hörmann, Mannheims universitet, Tyskland, för enastående insatser inom öron-, näs- halsforskning. Karl Hörmann är verksam som direktör för Öron-näs-halskliniken vid Universitetet i Mannheim.

Feta rubriker ger förenklad bild – miljöfaktorers inverkan på hälsan, studerar forskarna rätt samband?

2015-03-30 11:13 CEST Svenska Läkaresällskapet Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet, är årets Lennanderföreläsare på Läkaresällskapet: ”Miljöfaktorers inverkan på människors hälsa – kvantifieringar och hälsokonsekvensberäkningar” är föreläsningen han håller på Läkaresällskapet den 21 april kl 18-19.30. Välkommen!

Ska brottsdömda läkare kunna fortsätta arbeta som läkare?

2015-03-02 15:57 CET Svenska Läkaresällskapet Problematiken kring läkare och annan legitimerad personal som dömts för allvarliga brott och hur man ska förhålla sig till deras fortsatta professionella verksamhet diskuteras på Svenska Läkaresällskapet den 3 mars kl 18-19.30. Debatten har titeln "Patienten och tystnaden" och hålls på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm under ledning av professor Hans Rutberg, Linköping.

2015-02-26 09:33 CET Region Örebro län Förra året tog Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) emot 400 skadeanmälningar som handlade om dåvarande Örebro läns landsting. Det var en minskning med tio anmälda skador jämfört med året innan. I landet i övrigt redovisas en ökning med 3,6 procent.

Läkarnas kompetens måste kvalitetssäkras

2015-02-22 16:51 CET Svenska Läkaresällskapet Radioprogrammet Kaliber tar i dag den 22 februari upp frågan om bristande kontroll av läkares kompetens som orsak till allvarliga misstag och fel i vården. Svenska Läkaresällskapet driver frågan om läkarnas fortbildning och föreslår i ett policydokument att en årlig fortbildningsplan införs.

Pressinbjudan: Välkommen till Läkemedelsriksdagen 2015 den 3 mars

2015-02-20 10:00 CET Apotekarsocieteten Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang arrangemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU och TLV.