Pressmeddelanden

Kraftig minskning av vårdskadorna vid länets sjukhus

Kraftig minskning av vårdskadorna vid länets sjukhus

2016-12-22 14:14 CET
Patientsäkerheten har förbättrats vid länets sjukhus. Färre blir smittade av vårdrelate...

 Antibiotikaresistens i ett globalt perspektiv – spridning och selektion

Antibiotikaresistens i ett globalt perspektiv – spridning och selektion

2016-12-16 10:43 CET
Gunnar Kahlmeter, verksamhetschef, Kliniskt mikrobiologiskt laboratorium i Växjö, och e...

​Med säkert beslut i ryggen får äldre rätt vård

2016-12-15 09:56 CET
En tydlig, kvalitetssäkrad och strukturerad bedömning av vilken vård den äldre patiente...

Effektiva behandlingar finns för depression och ångestsjukdomar

Effektiva behandlingar finns för depression och ångestsjukdomar

2016-12-08 09:09 CET
Läkemedelsverket publicerar idag rekommendationer för läkemedelsbehandling vid depressi...

Förverkligad vision eller fortsatt frustration – hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård?

Förverkligad vision eller fortsatt frustration – hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård?

2016-12-07 14:49 CET
Årets eHälsodag på Svenska Läkaresällskapet. Tidigare års hearingar kombineras vid året...

Att leva med kronisk sjukdom – vad gör samhället och vad kan bli bättre?

Att leva med kronisk sjukdom – vad gör samhället och vad kan bli bättre?

2016-12-07 09:15 CET
Kroniska sjukdomar är hälso- och sjukvårdens största utmaning. De påverkar individen o...

Pris för bästa kundinsats på apotek 2016 till Sanja Pudar-Crnalic och Gustav Ålander

2016-11-08 10:00 CET
Pris för bästa kundinsats på apotek inom egenvård respektive receptexpedition har delat...

Är styrningen av dagens sjukvård  ett hot mot patientsäkerheten? Diskussion på Läkaresällskapet den 8 november

Är styrningen av dagens sjukvård ett hot mot patientsäkerheten? Diskussion på Läkaresällskapet den 8 november

2016-11-07 09:30 CET
Strukturella problem påverkar styrningen av dagens sjukvård, det råder brist på läkare ...