Pressmeddelanden

Mer än tre miljoner kronor till MS-forskning – forskningsanslag att söka från Läkaresällskapet

Mer än tre miljoner kronor till MS-forskning – forskningsanslag att söka från Läkaresällskapet

2017-05-16 09:45 CEST
Multipel skleros, MS, är en sjukdom i det centrala nervsystemet, dvs. hjärnan och ryggm...

Medicoo.se ökar tillgängligheten och minskar vårdköerna

Medicoo.se ökar tillgängligheten och minskar vårdköerna

2017-05-04 09:00 CEST
Medicoo Svenska AB lanserar nu tjänsten medicoo.se – din läkare i mobilen. Som det tred...

Stark för kirurgi och livet – även tidsbegränsade livsstilsförändringar positivt för hälsan vid operation

Stark för kirurgi och livet – även tidsbegränsade livsstilsförändringar positivt för hälsan vid operation

2017-04-25 09:30 CEST
Delprojektet inom Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, "Stark för kirurgi – stark för ...

EU’s nya regelverk för medicintekniska produkter förbättrar patientsäkerhet och moderniserar offentlig sjukvård

EU’s nya regelverk för medicintekniska produkter förbättrar patientsäkerhet och moderniserar offentlig sjukvård

2017-04-20 16:01 CEST
Efter över 4 års arbete, har EU nu antagit ett nytt regelverk för unik identifiering av...

Fysisk aktivetet hjälper mot depression och ångest

Fysisk aktivetet hjälper mot depression och ångest

2017-04-07 08:57 CEST
Svenska Läkaresällskapet frågar sig varför inte Socialstyrelsen, i sin senaste rapport ...

Pressinbjudan: Förbättrad patientsäkerhet i fokus på omsorgsnämnden

Pressinbjudan: Förbättrad patientsäkerhet i fokus på omsorgsnämnden

2017-03-30 15:05 CEST
Två prioriterade mål under 2016 var att minska fallskador och läkemedelsavvikelser. Oms...

Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

2017-03-24 09:30 CET
Läkaresällskapet har tillsatt en arbetsgrupp för att belysa hur första linjens sjukvård...

Viktigaste kriterierna för kvalitet inom hälso- och sjukvården

Viktigaste kriterierna för kvalitet inom hälso- och sjukvården

2017-03-23 10:00 CET
“Vilka är de viktigaste kriterierna för kvalitet inom hälso- och sjukvården?” Den fråga...

Läkare och sjuksköterskor kan inte medverka till tvångsmedicinering

Läkare och sjuksköterskor kan inte medverka till tvångsmedicinering

2017-03-17 09:30 CET
Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenin...

Behovet avgör valet av kontakt med vården

Behovet avgör valet av kontakt med vården

2017-03-07 10:06 CET
Vård på distans – telemedicin – har snabbt gått från pilotprojekt i glesbygd vid kronis...