Pressmeddelanden

​Expertkoll på apotek kan minska skador av läkemedel

​Expertkoll på apotek kan minska skador av läkemedel

2016-02-02 10:10 CET
Med hjälp av en enkel knapptryckning på apotek kan felaktig medicinering undvikas. Anvä...

Övervikt och fetma temat för Preventionsdagen på Läkaresällskapet 2/2

Övervikt och fetma temat för Preventionsdagen på Läkaresällskapet 2/2

2016-01-28 10:08 CET
Svenska Läkaresällskapet har under fyra år drivit preventionsfrågor genom Levnadsvanepr...

För bättre patientmöten och kontinuitet i vården

För bättre patientmöten och kontinuitet i vården

2016-01-22 09:58 CET
Bristande kontinuitet är ett av de allvarligaste problemen i dagens hälso- och sjukvård...

Bättre flöde i vården är nödvändigt för att möta framtidens utmaningar

Bättre flöde i vården är nödvändigt för att möta framtidens utmaningar

2016-01-20 17:07 CET
​Hur erbjuder vi en vård som skapar värde för patienten samtidigt som den utnyttjar res...

Kan läkares arbetsuppgifter regleras av en konsumentskyddslag? Skönhetsutredningen diskuteras på Läkaresällskapet

Kan läkares arbetsuppgifter regleras av en konsumentskyddslag? Skönhetsutredningen diskuteras på Läkaresällskapet

2016-01-18 15:04 CET
Skönhetsutredningens (SOU 2014:12) slutrapport är klar. Utredare Eva Nilsson Bågenholm ...

Svenska Läkaresällskapet för En värdefull vård – remissvaren ger stöd och arbetet går vidare

Svenska Läkaresällskapet för En värdefull vård – remissvaren ger stöd och arbetet går vidare

2015-12-22 11:00 CET
Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp "En Värdefull Vård" bildades hösten 2013 för att ...

Svenska Läkaresällskapet diskuterar hälso- och sjukvårdsfrågor på nya arenor

Svenska Läkaresällskapet diskuterar hälso- och sjukvårdsfrågor på nya arenor

2015-12-22 09:25 CET
Årets Medicinska riksstämma visade att de senaste tre årens förändringsarbete gett resu...

Alzheimerforskning prisas – Söderbergska priset i medicin 2016 till Kaj Blennow för enastående nyskapande forskning

Alzheimerforskning prisas – Söderbergska priset i medicin 2016 till Kaj Blennow för enastående nyskapande forskning

2015-12-18 10:55 CET
Professor Kaj Blennow, Psykiatri och neurokirurgi, Göteborgs universitet/Sahlgrenska ak...

Fortbilda dig inom kolorektal kirurgi på Läkaresällskapet i vår

Fortbilda dig inom kolorektal kirurgi på Läkaresällskapet i vår

2015-12-18 09:40 CET
Lennanderföreläsningen ger tillfälle till fördjupade kunskaper i kirurgi eller hygien. ...

Akademiska storsatsar på patientsäkerhetsutbildning

Akademiska storsatsar på patientsäkerhetsutbildning

2015-12-14 09:00 CET
Med start i januari lanserar Akademiska sjukhuset en bred patientsäkerhetsutbildning fö...