Pressmeddelanden

Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

2017-03-24 09:30 CET
Läkaresällskapet har tillsatt en arbetsgrupp för att belysa hur första linjens sjukvård...

Viktigaste kriterierna för kvalitet inom hälso- och sjukvården

Viktigaste kriterierna för kvalitet inom hälso- och sjukvården

2017-03-23 10:00 CET
“Vilka är de viktigaste kriterierna för kvalitet inom hälso- och sjukvården?” Den fråga...

Läkare och sjuksköterskor kan inte medverka till tvångsmedicinering

Läkare och sjuksköterskor kan inte medverka till tvångsmedicinering

2017-03-17 09:30 CET
Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenin...

Behovet avgör valet av kontakt med vården

Behovet avgör valet av kontakt med vården

2017-03-07 10:06 CET
Vård på distans – telemedicin – har snabbt gått från pilotprojekt i glesbygd vid kronis...

Unik donation till Svenska Läkaresällskapet och reumatisk forskning

Unik donation till Svenska Läkaresällskapet och reumatisk forskning

2017-02-24 09:00 CET
Ingegerd Johansson, neuroradiolog vid Linköpings universitetssjukhus, donerade förra år...

Viktigt att vårdens behov styr kunskapsutvecklingen i framtidens hälso- och sjukvård

Viktigt att vårdens behov styr kunskapsutvecklingen i framtidens hälso- och sjukvård

2017-02-20 10:18 CET
Svenska Läkaresällskapet, Vetenskapsakademien och SBU har tagit initiativ till ett geme...

Läkaresällskapet kraftsamlar kring tre områden för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

Läkaresällskapet kraftsamlar kring tre områden för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

2017-02-13 08:34 CET
Vi måste vända den utveckling vi sett i hälso- och sjukvården de senaste decennierna. D...

Kraftig minskning av vårdskadorna vid länets sjukhus

Kraftig minskning av vårdskadorna vid länets sjukhus

2016-12-22 14:14 CET
Patientsäkerheten har förbättrats vid länets sjukhus. Färre blir smittade av vårdrelate...

 Antibiotikaresistens i ett globalt perspektiv – spridning och selektion

Antibiotikaresistens i ett globalt perspektiv – spridning och selektion

2016-12-16 10:43 CET
Gunnar Kahlmeter, verksamhetschef, Kliniskt mikrobiologiskt laboratorium i Växjö, och e...

​Med säkert beslut i ryggen får äldre rätt vård

2016-12-15 09:56 CET
En tydlig, kvalitetssäkrad och strukturerad bedömning av vilken vård den äldre patiente...