Pressmeddelanden

Välkommen till Läkemedelskongressen 2017 7-8 november

Välkommen till Läkemedelskongressen 2017 7-8 november

2017-10-31 08:35 CET
Läkemedelskongressen 2017 7-8 november har samverkan i fokus, från forskning till använ...

Kunskapsbaserad och jämlik vård nås inte med obligatoriska riktlinjer

Kunskapsbaserad och jämlik vård nås inte med obligatoriska riktlinjer

2017-10-20 12:00 CEST
Den statliga styrningen behöver bli mer övergripande och staten och landstingen behöver...

Mötet om framtidens medicin och hälsa ställs in

2017-10-13 13:00 CEST
Svenska Läkaresällskapets nämnd har beslutat att inte genomföra mötet ”Framtidens Medic...

Guldkorn i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa – råd i sjukdomsförebyggande arbete

Guldkorn i arbetet med levnadsvanor och psykisk ohälsa – råd i sjukdomsförebyggande arbete

2017-10-11 09:30 CEST
Läkaresällskapet har sedan 2011 på uppdrag av Socialstyrelsen arbetat med att implement...

Primärvården behöver stärkas men resursöverföringen kommer att bli en utmaning

Primärvården behöver stärkas men resursöverföringen kommer att bli en utmaning

2017-10-03 10:30 CEST
Läkaresällskapet konstaterar i sitt remissvar på "En god och nära vård" att patienterna...

​Regeringen fortsätter detaljstyra vården med öronmärkta stimulanspengar

​Regeringen fortsätter detaljstyra vården med öronmärkta stimulanspengar

2017-09-20 17:27 CEST
De satsningar på välfärdsområdet som Regeringen aviserar i budgetpropositionen för 2018...

Utan förståelse för människan är det svårt att bota, lindra och trösta – Rolf Ahlzén får årets etikpris på Läkaresällskapet

Utan förståelse för människan är det svårt att bota, lindra och trösta – Rolf Ahlzén får årets etikpris på Läkaresällskapet

2017-09-20 09:30 CEST
Rolf Ahlzén, psykiater vid öppenvårdspsykiatrimottagningen i Karlstad, får Läkaresällsk...

Hur påverkas barnhjärnan av ständig digital uppkoppling – symposium på SLS

Hur påverkas barnhjärnan av ständig digital uppkoppling – symposium på SLS

2017-09-14 10:00 CEST
Hugo Lagercrantz och Åse Victorin arrangerar Berzeliussymposiet "Den uppkopplade barnhj...

LiR-modellen underlättar levnadsvanearbete – lanseras på Reumadagarna

LiR-modellen underlättar levnadsvanearbete – lanseras på Reumadagarna

2017-09-13 10:00 CEST
LiR-modellen, Levnadsvanearbete i Reumatologi, har utarbetats av Läkaresällskapets Levn...