Pressmeddelanden

​Södersjukhuset, det akutsjukhus som har flest enkelrum?

2015-10-02 07:00 CEST Södersjukhuset AB I slutet av augusti flyttade fyra vårdavdelningar på Södersjukhusets till nya lokaler där majoriteten av vårdrummen är enkelrum. Totalt finns 79 vårdplatser i enkelrum vilket gör Södersjukhuset till ett av de sjukhus i landet med flest enkelrum. Vård i enkelrum ger ökad patientsäkerhet och ökar integriteten för patienten. Det ger också personalen en bättre arbetsmiljö.

Nytt bolag ska förverkliga idé som förbättrar patientsäkerheten

2015-09-18 09:26 CEST Örebro universitet Örebro universitet och företaget Nethouse Örebro AB har bildat ett gemensamt bolag för att vidareutveckla professor Ulrica Nilssons innovation RAPP. Verktyget ska systematisera uppföljningen av nyopererade patienter och deras kontakt med vården.

2015-09-17 08:38 CEST Landstinget Västmanland En händelse där en patient vid en blodtransfusion av misstag fick en annan patients blodkomponent har av landstinget Lex Maria-anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Den drabbade patienten fick inga men av misstaget.

2015-09-08 07:52 CEST Landstinget Västmanland Landstinget Västmanland har anmält en händelse från 2013 där ett röntgensvar som beskrev en centimeterstor förändring på en lungan inte uppmärksammad

2015-09-01 10:56 CEST Health Solutions AB ​Health Solutions Nordic AB avyttrar sina affärsområden för patientstöd/adherence och medicinsk information till International Clinical Testing Scandinavia AB (ICT). -Vi fokuserar nu helt på vår specialitet, IT-baserade systemlösningar för uppföljning och kvalitetssäkring av vård och omsorg och ICT koncentrerar sig på patientstöd och medicinsk telefonsupport.

Seminarium i Almedalen: Sverige har den patientsäkerhet vi förtjänar – är vi nöjda med det?

2015-06-26 15:16 CEST Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Varje år skadas och dör personer av undvikbara skador inom vården. Det är hög tid att diskutera vilka insatser som krävs för att stärka patienternas delaktighet, förbättra patientsäkerheten och resultaten. På Vårdanalys och Vinnvårds seminarium i Almedalen diskuterar vi med ledande beslutsfattare om hur de ser på nästa steg för utvecklingen.

Hur påverkar kost och träning våra muskler?

2015-06-26 09:53 CEST Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet belönar god medicinsk forskning med hundratusentals kronor varje år. Alvarengas pris, 45 000 kr, går i år till forskare vid KI, GIH, Mittuniversitetet, Östersund, och Stirlinguniversitetet i England, för en studie hur träning och kost påverkar skelettmuskeln på det molekylära planet. På sikt ska arbetet leda till kost- och träningsrekommendationer för bästa resultat.

Föräldrahjärnans biologi – vilka är de biologiska förklaringarna till att föräldraskapet startar?

2015-06-17 09:47 CEST Svenska Läkaresällskapet Ett flertal biologiska mekanismer är involverade för att stimulera och starta nyblivna föräldrars omhändertagande av spädbarnet. Oxytocin är främsta hormonet och dopaminerga belöningssystemet aktiveras t ex när spädbarnet tittar på föräldern. Störningar i de biologiska mekanismerna kan få katastrofala följder. Ämnet diskuteras vid en konferens på Svenska Läkaresällskapet den 19-20 augusti 2015.

Uppdaterad GPP för en god läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning

2015-06-17 07:00 CEST Apotekarsocieteten

2015-05-28 09:54 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket utrett en rad tänkbara åtgärder för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Inom uppdraget har även generisk förskrivning utvärderats ur ett patient- och förskrivarperspektiv. Slutsatsen är att generisk förskrivning inte bör införas i Sverige.