Pressmeddelanden

En alkoholfri operation kan halvera risken för komplikationer

En alkoholfri operation kan halvera risken för komplikationer

2018-04-30 09:30 CEST
​Risken för komplikationer vid operationer kan halveras visar forskning om ett totalt a...

Fler patienter får trycksår – nu vidtas åtgärder

Fler patienter får trycksår – nu vidtas åtgärder

2018-04-19 14:00 CEST
Andelen patienter som drabbas av trycksår när de ligger inne för behandling ökar. Det v...

Det behöver bli enklare att prata ohälsosamma matvanor

Det behöver bli enklare att prata ohälsosamma matvanor

2018-03-12 15:13 CET
– Hälsosamma matvanor är av yttersta vikt för folkhälsan, säger Anna Kiessling projektl...

​Efterfrågan på kompetent personal i vården större än tillgången – Svenska Läkaresällskapet uppmanar till förändring, för mesta möjliga patientsäkerhet

​Efterfrågan på kompetent personal i vården större än tillgången – Svenska Läkaresällskapet uppmanar till förändring, för mesta möjliga patientsäkerhet

2018-03-02 09:45 CET
Att patienter inte skadas i hälso- och sjukvården är en grundläggande princip i läkares...

​Fler patienter begär ersättning för vårdskador

2018-02-21 10:25 CET
Allt fler patienter begär ersättning för vårdskador. Det visar en ny rapport från lands...

​Svenska Läkaresällskapet efterlyser riktlinjer för primärpreventiva insatser på befolkningsnivå

​Svenska Läkaresällskapet efterlyser riktlinjer för primärpreventiva insatser på befolkningsnivå

2018-02-09 10:50 CET
SLS konstaterar i sitt remissvar på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för preventi...

Resursfrågan avgörande för en väl utvecklad nära vård med allmänmedicin som bas

Resursfrågan avgörande för en väl utvecklad nära vård med allmänmedicin som bas

2018-02-02 09:30 CET
En väl utvecklad nära vård, med allmänmedicin som bas, kommer att få ett stort uppdrag ...

Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel utmärkt ur patientperspektiv

Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel utmärkt ur patientperspektiv

2018-02-01 10:15 CET
Svenska Läkaresällskapet välkomnar utredningens förslag, i delbetänkandet SOU 2017:76, ...

Hur främjar hälso- och sjukvården hälsa hos äldre?

Hur främjar hälso- och sjukvården hälsa hos äldre?

2018-01-31 10:47 CET
​Svenska Läkaresällskapets Kommitté för prevention startade sitt arbete 2015. Syftet är...

SLS etikdelegation stöttar #utantystnadsplikt – en fråga om professionell etik

SLS etikdelegation stöttar #utantystnadsplikt – en fråga om professionell etik

2018-01-17 16:06 CET
Ett nytt år innebär nya möjligheter att förbättra sina kunskaper och insikter i profess...