Pressmeddelanden

Ge Sverige en modern läkarutbildning!

2015-11-25 08:13 CET Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet uppmanar Utbildningsdepartementet att snarast ta ställning för en ny läkarutbildning i enlighet med utredningen ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning”.

Tone Andersson och Emil Andersson vann pris för bästa kundinsats på apotek 2015

2015-11-10 11:08 CET Apotekarsocieteten

2015-11-06 10:25 CET Swedish Medtech Vinnova har genom det strategiska innovationsprogrammet MedTech4Health beviljat 10,8 miljoner kronor för ett projekt rörande digitalisering av vården. Nu samlas representanter från svensk vård och omsorg, näringsliv och myndigheter. Målet är att konstruera ett gemensamt ramverk för Sveriges informationshantering inom vården.

Pressinbjudan till Läkemdelskongressen 2015 9-10 november

2015-10-29 14:55 CET Apotekarsocieteten

Valdemar Erling, Kungälv, får Läkaresällskapets etikpris för sitt nyskapande arbete om sjukhusronden

2015-10-21 11:16 CEST Svenska Läkaresällskapet Överläkare Valdemar Erling får Läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset, för sitt gedigna och uppskattade arbete med strukturell och vardagsnära etik i form av skapandet och införandet av ett nytt sjukhusrondsystem vid Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus. Priset delas ut för att stimulera till etisk diskussion och reflektion i det kliniska arbetet i vårdens vardag. Prisutdelning 17/11 på SLS.

Individanpassad cancerbehandling under utveckling – Michael Uhlin prisas av Svenska Läkaresällskapet

2015-10-15 10:00 CEST Svenska Läkaresällskapet Läkaresällskapets Translationella forskningspris, 50 000 kronor, går i år till Michael Uhlin, docent och forskningschef vid Centrum för allogen stamcellstransplantation, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, för hans forskning om individbaserade cellterapier. Translationell forskning är forskning som är till direkt nytta i vården. Priset delas ut vid Medicinska riksstämman 3 december.

​Södersjukhuset, det akutsjukhus som har flest enkelrum?

2015-10-02 07:00 CEST Södersjukhuset AB I slutet av augusti flyttade fyra vårdavdelningar på Södersjukhusets till nya lokaler där majoriteten av vårdrummen är enkelrum. Totalt finns 79 vårdplatser i enkelrum vilket gör Södersjukhuset till ett av de sjukhus i landet med flest enkelrum. Vård i enkelrum ger ökad patientsäkerhet och ökar integriteten för patienten. Det ger också personalen en bättre arbetsmiljö.

Nytt bolag ska förverkliga idé som förbättrar patientsäkerheten

2015-09-18 09:26 CEST Örebro universitet Örebro universitet och företaget Nethouse Örebro AB har bildat ett gemensamt bolag för att vidareutveckla professor Ulrica Nilssons innovation RAPP. Verktyget ska systematisera uppföljningen av nyopererade patienter och deras kontakt med vården.

2015-09-17 08:38 CEST Landstinget Västmanland En händelse där en patient vid en blodtransfusion av misstag fick en annan patients blodkomponent har av landstinget Lex Maria-anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Den drabbade patienten fick inga men av misstaget.

2015-09-08 07:52 CEST Landstinget Västmanland Landstinget Västmanland har anmält en händelse från 2013 där ett röntgensvar som beskrev en centimeterstor förändring på en lungan inte uppmärksammad