Pressmeddelanden

Livets start har stor betydelse för den vuxna hälsan

2014-04-11 13:03 CEST Svenska Läkaresällskapet Hur stor betydelse har livets tidiga start, graviditeten och barndomen, för hälsan som vuxen? Detta kommer framstående forskare att diskutera den 23-24 april i Malmö vid det Berzeliussymposium som Svenska Läkaresällskapet arrangerar i samarbete med Lunds universitet och Region Skåne. Mötet hålls i Jubileumsaulan, Medicinskt forskningscentrum, SUS Malmö, pressträff den 23 april kl 12. Välkommen!

#13: EU-siffror om mäns våld mot kvinnor tonas ner

2014-03-28 14:56 CET Feministiskt Perspektiv Det har varit tyst från ansvariga ministrar sedan alarmerande siffror om mäns våld mot kvinnor i Sverige släpptes av EU:s rättighetsbyrå den 5 mars. Frågan togs nyligen upp i en interpellationsdebatt i riksdagen initierad av Désirée Liljevall(S). Både hon själv och justitieminister Beatrice Ask bedömer att det handlar om en överrapportering.

Dags att gå vidare – från NPM till "En värdefull vård", med patientens behov i fokus!

2014-03-20 13:38 CET Svenska Läkaresällskapet Debatten om hälso- och sjukvårdens ledning och styrsystem, hittills kallat New Public Management, går nu in i en ny fas - det är dags att se framåt och agera! Svenska Läkaresällskapet lanserar projektet "En värdefull vård" i syfte att analysera hälso- och sjukvårdens utveckling och föreslå en sjukvård med patientens behov i fokus! Arbetsgruppen leds av professor Ingemar Engström.

Läkemedelsriksdagen 2014 Psykisk ohälsa - perspektiv på läkemedelsbehandling

2014-02-25 09:57 CET Apotekarsocieteten Välkommen till Läkemedelsriksdagen 2014. Läkemedelsriskdagen är ett årligt arrangemang av de fyra läkemedelsmyndigheterna och har i år som tema psykisk ohälsa - perspektiv på läkemedelsbehandling.

Större frihet och trygghet för patienter och boende på vårdboenden

2014-02-12 11:21 CET Ascom Sweden AB Med ett innovativt trådlöst system för anrop från patienter och boende sätter Ascom en ny standard för frihet och flexibilitet för sjukhus och vårdboenden. Batteridrivna enheter utan kablar ger enkel och kostnadseffektiv tillgång till avancerade funktioner som ökar friheten utan att minska tryggheten.

Går diabetes att operera bort?

2014-02-06 10:00 CET Svenska Läkaresällskapet Den frågan besvarar årets Lennanderföreläsare Anders Thorell, överläkare och forskningschef på Ersta sjukhus, och professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, vid årets Lennanderföreläsning "Metabola effekter av fetmakirurgi - går diabetes att operera bort?" Föreläsningen hålls på SLS den 29 april kl 18.00. Välkommen!

Läkaresällskapet och Sjuksköterskeföreningen avråder från att delta i TV-inspelningar i sjukvården

2014-02-03 10:07 CET Svenska Läkaresällskapet Det förekommer att landsting och andra vårdgivare sluter avtal med TV-bolag om rätten att spela in på akutavdelningar eller i prehospital vård. Rätten till inspelningarna har som regel bolagen. Patientens integritet hotas genom detta på ett oacceptabelt sätt och vi avråder därför läkare och sjuksköterskor från att delta i den här typen av inspelningar. Läs hela uttalandet på www.sls.se

2014-02-03 07:25 CET Handikappförbunden Sveriges Kommuner och Landsting bör snarast formulera en tidsplan för när sjukvårdens journaler ska vara tillgängliga för patienten på nätet. - Det är oacceptabelt att detta dröjer när vi vet att ökad information förbättrar patientens möjlighet att vara delaktig i besluten om sin egen vård, säger Ingrid Burman, Handikappförbunden, och Anne Carlsson, Reumatikerförbundet.

2014-01-28 14:30 CET Region Skåne Hässleholms sjukhus har infört flera nya arbetssätt, som på kort tid ökat vårdproduktionen, patienternas säkerhet och delaktighet i vården. Dessa och fler resultat från ett EU-projekt presenteras på Kulturhuset i Hässleholm den 31 januari.

2013-12-19 08:30 CET Statskontoret Statskontoret föreslår i en rapport till regeringen att handläggningen av patienters klagomål mot vården ska förändras. Förslagen innebär bland annat att patientnämndernas roll förstärks och att Inspektionen för vård och omsorg i större utsträckning ska prioritera allvarliga missförhållanden. Avsikten är att skapa en mer kostnadseffektiv klagomålshantering och bidra till höjd patientsäkerhet.