Pressmeddelanden

Stefan Lindgren ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet  – en ideell förening med kraft

Stefan Lindgren ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet – en ideell förening med kraft

2016-04-29 10:53 CEST
Även förra året var ett händelserikt år för Svenska Läkaresällskapet. Verksamhetsberätt...

Läkaresällskapet för En värdefullare vård – betonar kontinuitet, personligt ansvar och alternativa styrsystem

Läkaresällskapet för En värdefullare vård – betonar kontinuitet, personligt ansvar och alternativa styrsystem

2016-04-28 13:30 CEST
Läkaresällskapets projekt "En värdefull vård" startade 2013 som en reaktion mot att dag...

​Patientsäkerhetens dag den 28 april

2016-04-27 13:00 CEST
För fjärde året har invånare och medarbetare möjlighet att ta del av det stora arbete s...

Skräddarsydda läkemedel förebygger typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar – konferens i Båstad i augusti

Skräddarsydda läkemedel förebygger typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar – konferens i Båstad i augusti

2016-04-25 09:39 CEST
Skräddarsydda läkemedel och behandlingar utifrån patientens genetiska förutsättningar o...

Health Solutions startar bolag i Storbritannien

2016-04-21 10:59 CEST
Det svenska ehälsoföretaget Health Solutions har fått sitt stora genombrott på den enge...

Miljonstöd utvecklar Rapp

Miljonstöd utvecklar Rapp

2016-04-20 10:10 CEST
Rapp, det digitala verktyget för att följa upp nyopererade patienter, har genom två nya...

Sjuksköterskornas råd till folkhälso- och sjukvårdsministern - Lön, personaltäthet, arbetsvillkor och patientsäkerhet

Sjuksköterskornas råd till folkhälso- och sjukvårdsministern - Lön, personaltäthet, arbetsvillkor och patientsäkerhet

2016-03-24 13:20 CET
Vilka beslut skulle Sveriges sjuksköterskor prioritera om de var folkhälso- och sjukvår...

6 av 10 sjuksköterskor - Det saknas resurser för patientsäkerhet

6 av 10 sjuksköterskor - Det saknas resurser för patientsäkerhet

2016-03-22 17:07 CET
"Anser du att det finns tillräckliga resurser på din arbetsplats för att arbeta patient...

Landstingets lönepolitik hotar patientsäkerheten

Landstingets lönepolitik hotar patientsäkerheten

2016-03-15 16:02 CET
Bristen på specialistsjuksköterskor hotar patientsäkerheten. Trots det är landstingens ...