Pressmeddelanden

2013-10-23 11:04 CEST Sveriges Skolledarförbund I en nyligen presenterad rapport, Rektor – en stark länk i styrningen av skolan, visar SNS att statens styrning av skolan genom bl.a. skollag och läroplan riskerar att bli verkningslös eftersom den del av kedjan där styrningen ska omvandlas till ledning av skolan inte fungerar som det är tänkt. Förtroendet mellan den lokala politiska ledningen och rektor är många gånger lågt.

2013-09-13 11:59 CEST Sveriges Skolledarförbund Vill regeringen verkligen förändra verksamheten i skolan måste man också satsa på stärkta ledningsfunktioner. Jag saknar tyvärr den kopplingen i dagens utspel om mer pengar till skolan. Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund regeringens förslag till förstärkt satsning på lärarkarriärreformerna som presenterades vid en presskonferens i Upplands Väsby.

2013-06-25 09:30 CEST Sveriges Skolledarförbund Sveriges viktigaste chefer samlas i Almedalen för att lyfta frågor som berör skolans, och därmed det framtida samhällets, möjligheter att fungera framgångsrikt. Kom och debattera skolans framtid med dem som har den bästa överblicken och det bredaste engagemanget – Sveriges skolledare. Förbundet arrangerar ett seminarium och ett medlemsmöte samt är medarrangörer och deltar i ett flertal andra.

Digital skolledarhandbok presenteras på SETT-mässan

2013-04-15 15:48 CEST Sveriges Skolledarförbund På SETT-mässan i Kista presenterar Sveriges Skolledarförbund en unik medlemsförmån – Skolledarhandboken. Handboken är ett digitalt verktyg för förskolechefer och rektorer i den dagliga verksamheten. - Besök oss gärna i Studentlitteraturs monter för en visning av handboken och ett samtal med representanter från Sveriges Skolledarförbund, säger Matz Nilsson.

2013-03-08 09:50 CET Sveriges Skolledarförbund - En kommuns framgång som ansvarig för skolan bygger på att den kan erbjuda konkurrenskraftiga löner till sina skolledare. Kalmar läns skolledare har bland de lägsta lönerna i Sverige. Flyttar en grundskolerektor från länet till exempelvis Stockholm, tjänar hon eller han nära 144 000 kronor mer per år. Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund besöker Kalmar den 8 mars.

2013-03-07 11:42 CET Sveriges Skolledarförbund - En kommuns framgång som ansvarig för skolan bygger på att den kan erbjuda konkurrenskraftiga löner till sina skolledare. I Blekinge har skolledarna bland de lägsta lönerna i Sverige. Är inte skolan lika viktig här i Blekinge? Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, presenterar alldeles ny lönestatistik när han besöker Karlskrona den 7 mars.

Viktigt diskutera förtroendet om skolans ledarskap

2013-02-27 09:40 CET Sveriges Skolledarförbund Det finns en misstro bland landets ledamöter i barn- och utbildningsnämnder mot rektorers möjligheter att leda skolutveckling visar aktuell forskning inom Centrum för skolledarforskning vid Umeå Universitet. Kvällens avsnitt av Rektorerna visar att beslut ofta kan vara dåligt förankrade.

2013-02-07 16:12 CET Sveriges Skolledarförbund Jan Björklund har förklarat att regeringen tänker föreslå att kravet på IUP och skriftliga omdömen tas bort ur lagstiftningen för årskurserna 6-9 i grundskolan. Förbundsordförande Matz Nilsson tycker det är tråkigt att man förminskar lärares professionella ansvar genom att kalla det byråkrati. Branschens ansvarstagande för sin egen utveckling måste öka.

2013-02-07 10:13 CET Sveriges Skolledarförbund Sveriges skolledare har en viktig uppgift i samhället och ett stort ansvar. Allt ljus kommer att riktas mot dem under vårens TV-satsning Rektorerna. Skolledare är Sveriges viktigaste chefer. De beslut de fattar har stor betydelse för såväl enskilda barn och ungdomar som för hela landets framtid. Rektorerna är vardagshjältar som gör skillnad framförallt för många utsatta barn i landet.

2012-11-15 13:21 CET Sveriges Skolledarförbund -Ge Skolverket ett starkare utvecklingsuppdrag, och renodla Skolinspektions uppdrag till att svara för laglighetsprövning. Det förslår Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson i en debattartikel. - Vi behöver en dialog för att Sveriges skola ska utvecklas, inte bara kritik och skam. Allt lärande handlar om förtroende och bra relationer.