Pressmeddelanden

Ge skolledarna bättre förutsättningar att leda hela skolan

2013-10-23 11:04 CEST
I en nyligen presenterad rapport, Rektor – en stark länk i styrningen av skolan, visar ...

Regeringen saknar helhetsbild i sin satsning på skolan

2013-09-13 11:59 CEST
Vill regeringen verkligen förändra verksamheten i skolan måste man också satsa på stärk...

Välkommen till Sveriges Skolledarförbund i Almedalen

2013-06-25 09:30 CEST
Sveriges viktigaste chefer samlas i Almedalen för att lyfta frågor som berör skolans, o...

Digital skolledarhandbok presenteras på SETT-mässan

Digital skolledarhandbok presenteras på SETT-mässan

2013-04-15 15:48 CEST
På SETT-mässan i Kista presenterar Sveriges Skolledarförbund en unik medlemsförmån – Sk...

Svårt rekrytera de bästa med låga skolledarlöner i Kalmar län

2013-03-08 09:50 CET
- En kommuns framgång som ansvarig för skolan bygger på att den kan erbjuda konkurrensk...

Svårt rekrytera de bästa med låga skolledarlöner i Blekinge

2013-03-07 11:42 CET
- En kommuns framgång som ansvarig för skolan bygger på att den kan erbjuda konkurrensk...

Viktigt diskutera förtroendet om skolans ledarskap

Viktigt diskutera förtroendet om skolans ledarskap

2013-02-27 09:40 CET
Det finns en misstro bland landets ledamöter i barn- och utbildningsnämnder mot rektore...

Minska inte lärares professionella ansvar

2013-02-07 16:12 CET
Jan Björklund har förklarat att regeringen tänker föreslå att kravet på IUP och skriftl...

Viktigt visa rektorsrollens utmaningar

2013-02-07 10:13 CET
Sveriges skolledare har en viktig uppgift i samhället och ett stort ansvar. Allt ljus k...

Dags att se över skolinspektionens uppdrag tycker Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson

2012-11-15 13:21 CET
-Ge Skolverket ett starkare utvecklingsuppdrag, och renodla Skolinspektions uppdrag til...