Pressmeddelanden

Förnybar energi ska driva Arla framåt

2015-08-24 10:06 CEST Jönköping Energi ​Det är förnybar energi som är i fokus när Arla i Jönköping och Jönköping Energi fördjupar samarbetet med en ny pelletspanna. Pannan invigdes fredag 21 augusti efter att ha tagits i bruk juni 2015. År 2017 har Arla i Jönköping som mål att minst 95 procent av värmeenergin ska komma från förnybara källor. Med nya pannan i drift kommer målet att nås.

2015-04-02 07:30 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har i en studie visat att utsläpp av växthusgaser kopplade till pellets skiljer sig åt ur ett livscykelperspektiv. Framförallt är det bränslet som används vid torkningen samt transportsätt och längd på transporten från fabrik till pelletsens användare som är avgörande.

Ökad pelletsproduktion i Sverige trots en krympande marknad

2015-03-31 11:43 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Användningen av träpellets på den svenska marknaden minskade med cirka 230 000 ton eller 11 procent under 2014 jämfört med året innan. Samtidigt ökade trots det produktionen i pelletsfabriker i Sverige med cirka 65 000 ton, motsvarande 4 procent. Det visar tidningen Bioenergis undersökning av pelletsproduktionen i Sverige under 2014.

2015-01-21 13:48 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Den svenska användningen av träpellets ligger på strax under 2 miljoner ton, eller 9 TWh. Den är lika mycket som den svenska användningen av naturgas. När pelletsbranschen träffas i Eskilstuna den 27-28 januari står den inför både positiva och negativa utmaningar. Konferensen inleds med ett studiebesök på Eskilstuna Energi och Miljös kraftvärmeverk.

2014-06-17 11:52 CEST HR Pellets Rindi Pellets AB och Härjedalens Miljöbränsle AB (HMAB) har den 1 april bildat ett gemensamt försäljningsbolag HR Pellets. Företaget kommer från och med 1.6.2014 att marknadsföra och sälja träpellets från Rindi Pellets och HMAB. Det nya bolaget kommer att samordna försäljningen av båda företagens produktionsvolymer samt att effektivisera olika logistiklösningar.

2014-06-11 12:43 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen – Att ersätta fossila bränslen med biobränsleteknik ger låga utsläpp av partiklar om man använder modern utrustning. De uttalanden som gjordes i Sveriges Radio igår tisdag stämmer inte med den rapport som IIASA själva nyligen publicerat och som är rådgivande för EU-kommissionen. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, och Sofia Backéus i PelletsFörbundet, i en gemensam kommentar.

2014-06-11 12:30 CEST PelletsFörbundet – Att ersätta fossila bränslen med biobränsleteknik ger låga utsläpp av partiklar om man använder modern utrustning. De uttalanden som gjordes i Sveriges Radio igår tisdag stämmer inte med den rapport som IIASA själva nyligen publicerat och som är rådgivande för EU-kommissionen. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, och Sofia Backéus i PelletsFörbundet, i en gemensam kommentar.

2014-04-09 10:00 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Pelletsfabriker i Sverige 2014 – Lista med 70 pelletsfabriker i Sverige, inklusive karta och produktionsdata för 2013 och prognos för 2014. Produktionen av pellets i Sverige ökade med cirka tio procent eller 140 000 ton under 2013. Totalt producerades cirka 1,5 miljoner ton pellets, motsvarande cirka 7,3 TWh.

Skellefteå Kraft rekommenderar SCA Bionorr

2014-02-20 16:08 CET Skellefteå Kraft Under våren avslutar Skellefteå Kraft försäljningen av pellets. För att trygga leveranserna av pellets till kunderna och skapa förutsättningar för att de ska kunna fortsätta använda pellets som värmekälla i fortsättningen har man nu hittat en ersättningsleverantör.

Lantmännen Agroenergi och Neova bildar Sveriges ledande företag inom träpelletslösningar

2014-02-05 14:03 CET Lantmännen Lantmännen och Neova AB slår samman sina respektive verksamheter inom träpellets och andra förädlade fasta biobränslen och blir ledande inom träpelletslösningar. Det sammanslagna bolaget omfattar Neovas förädlade fasta biobränsleverksamhet i Sverige samt Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland.