Pressmeddelanden

2015-01-21 13:48 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Den svenska användningen av träpellets ligger på strax under 2 miljoner ton, eller 9 TWh. Den är lika mycket som den svenska användningen av naturgas. När pelletsbranschen träffas i Eskilstuna den 27-28 januari står den inför både positiva och negativa utmaningar. Konferensen inleds med ett studiebesök på Eskilstuna Energi och Miljös kraftvärmeverk.

2014-06-17 11:52 CEST HR Pellets Rindi Pellets AB och Härjedalens Miljöbränsle AB (HMAB) har den 1 april bildat ett gemensamt försäljningsbolag HR Pellets. Företaget kommer från och med 1.6.2014 att marknadsföra och sälja träpellets från Rindi Pellets och HMAB. Det nya bolaget kommer att samordna försäljningen av båda företagens produktionsvolymer samt att effektivisera olika logistiklösningar.

2014-06-11 12:43 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen – Att ersätta fossila bränslen med biobränsleteknik ger låga utsläpp av partiklar om man använder modern utrustning. De uttalanden som gjordes i Sveriges Radio igår tisdag stämmer inte med den rapport som IIASA själva nyligen publicerat och som är rådgivande för EU-kommissionen. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, och Sofia Backéus i PelletsFörbundet, i en gemensam kommentar.

2014-06-11 12:30 CEST PelletsFörbundet – Att ersätta fossila bränslen med biobränsleteknik ger låga utsläpp av partiklar om man använder modern utrustning. De uttalanden som gjordes i Sveriges Radio igår tisdag stämmer inte med den rapport som IIASA själva nyligen publicerat och som är rådgivande för EU-kommissionen. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, och Sofia Backéus i PelletsFörbundet, i en gemensam kommentar.

2014-04-09 10:00 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Pelletsfabriker i Sverige 2014 – Lista med 70 pelletsfabriker i Sverige, inklusive karta och produktionsdata för 2013 och prognos för 2014. Produktionen av pellets i Sverige ökade med cirka tio procent eller 140 000 ton under 2013. Totalt producerades cirka 1,5 miljoner ton pellets, motsvarande cirka 7,3 TWh.

Skellefteå Kraft rekommenderar SCA Bionorr

2014-02-20 16:08 CET Skellefteå Kraft Under våren avslutar Skellefteå Kraft försäljningen av pellets. För att trygga leveranserna av pellets till kunderna och skapa förutsättningar för att de ska kunna fortsätta använda pellets som värmekälla i fortsättningen har man nu hittat en ersättningsleverantör.

Lantmännen Agroenergi och Neova bildar Sveriges ledande företag inom träpelletslösningar

2014-02-05 14:03 CET Lantmännen Lantmännen och Neova AB slår samman sina respektive verksamheter inom träpellets och andra förädlade fasta biobränslen och blir ledande inom träpelletslösningar. Det sammanslagna bolaget omfattar Neovas förädlade fasta biobränsleverksamhet i Sverige samt Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland.

Skellefteå Kraft avslutar pelletsförsäljningen

2013-11-14 16:00 CET Skellefteå Kraft Skellefteå Krafts styrelse har fattat beslut om att avbryta viloläget av pelletsfabriken i Storuman och definitivt lägga ner pelletsproduktionen vid bioenergikombinatet i Storuman. Dessutom kommer all direkt försäljning av pellets till företag och privatpersoner avslutas sommaren 2014.

2013-11-01 08:00 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Svebios årliga samling för bioenergibranschen Årets Bioenergidagar hålls i år i Göteborg 5 – 6 november, på Arken Hotel & Art Garden Spa.

2013-10-29 14:01 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Träpellets håller snabbt på att bli en stor internationell handelsvara. Ett exempel är att Sydkorea räknar med att importera 5 miljoner ton för samordning med kol. Experter på pelletshandel räknar med att marknaden ska öka från dagens 20 miljoner ton till 80 miljoner ton 2020. Det framgår av en artikel i senaste numret av Bioenergy International.