Pressmeddelanden

2014-05-19 09:40 CEST Centerpartiet Sista veckan innan EU-valet satsar Centerpartiet stort på miljöfrågorna. Under hela veckan kampanjar partiet på centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Satsningen invigs av Annie Lööf på Centralstationen i Stockholm idag och besöks under veckan av alla våra toppkandidater och ministrar.

Vattenburen kollektivtrafik - så ska Stockholm lyckas

2014-05-05 11:25 CEST KTH Forskare vid KTH har studerat hur den vattenburna kollektivtrafiken kan tänkas fungera i Sveriges huvudstad. Bland annat har de studerat om fler kollektivresor på vattnet kan sänka belastningen på landbaserad kollektivtrafik och om det går att öka resorna utan en större miljöbelastning som följd. Svaret är ja. Resultatet som KTH-forskarna kommit fram till gäller många kustnära städer i världen.

2013-12-16 15:55 CET Socialdemokraterna i Uppsala Socialdemokraterna i Uppsala har under hösten besökt samtliga tätorter i kommunen. Höstens landsbygdsturné avslutas i Björklinge på tisdagsmorgonen. Från strax före sju och några timmar framåt bjuder kommunalrådet Erik Pelling (S) pendlare på pepparkakor och glögg för att få Björklingebornas synpunkter på hur parkeringsproblemen och andra frågor i Björklinge kan lösas.

Nya tider och nya tåg för pendlarna i Dalsland och Värmland

2013-06-27 10:38 CEST SJ AB Den 1 juli börjar en ny tidtabell att gälla för pendlarna i Dalsland och Värmland. Tidtabellen innehåller nya avgångstider, som pendlarna har efterfrågat och som gör det lättare att resa med tåg till och från arbetet. Det är framför allt eftermiddagspendlingen från Göteborg, Trollhättan och Karlstad som förbättras.

Ny elcykelbutik i Göteborg – EcoRide flyttar till större lokal!

2013-05-06 08:14 CEST EcoRide Att elcykla är ett smart och smidigt alternativ till bilen och ett bra komplement till kollektivtrafiken. Intresset att elcykla i Sverige och Norden ökar ständigt och för att möta efterfrågan i Göteborgsregionen flyttar EcoRide sin elcykelbutik till större och bättre lokaler på Övre Husargatan 11, Göteborg.

2013-03-06 09:45 CET Statistiska centralbyrån, SCB Flygvärdinnor och Maskinbefäl var de yrken som hade störst andel pendlare år 2011. Yrken med minst andel var bland annat förskollärare och maskinoperatörer. Med pendling menas att en person arbetar i en annan kommun än den personen bor i.

2012-10-10 11:00 CEST Skånetrafiken Skånetrafikens kampanj Pendlarexperimentet har lockat många skåningar att vilja ställa bilen och prova på att under två veckor resa kollektivt. Skånetrafiken har fått in över 70 000 anmälningar.

2012-04-27 11:44 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI notat 18-2012. Syftet med VTI-studien angående riksvägarna 23 och 40 var att få en bild av hur ombyggnation uppfattas av boende och resande samt av lastbilsförare. Enligt studien skulle Trafikverket med stor sannolikhet tjäna på att göra de boende mer delaktiga under processen och att tydligt informera om trafiksäkerhetspotentialen i de åtgärder som genomförs.

2011-04-15 06:00 CEST Huddinge kommun Infartsparkeringarna ska vara gratis för alla med SL-kort. Alltför många använder dem som boendeparkering. ­- Idag används mer än hälften av platserna till annat än infartsparkering vilket gör det svårt för våra pendlare. Vi vill att de istället ska användas av dem som reser kollektivt, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Pendelsurf minskar vardagsstressen

2011-01-13 10:00 CET Telenor Sverige Smartphones gör det möjligt att använda restiden till och från jobbet, skolan eller träningen på ett helt nytt sätt. Siffror från Telenor visar att en av fem dagligen ägnar restiden på buss, spårvagn eller tunnelbana åt att surfa i mobilen. Av dem som arbetar mobilt i någon form gör 16 procent det på väg till eller från jobbet, varje dag.