Pressmeddelanden

Dyr affär att flytta tjänstepension på öppna marknaden

2018-11-13 09:06 CET
Att flytta sin tjänstepension från en förvaltare till en annan kan kosta tiotusentals k...

Lockar tusentals företagsamma människor – mässan Eget Företag

Lockar tusentals företagsamma människor – mässan Eget Företag

2018-11-06 16:17 CET
– Tusentals befintliga och blivande företagare kommer till mässan Eget Företag för att ...

En tusenlapp mer i månaden utan återbetalningsskydd

2018-10-29 10:15 CET
Att välja bort återbetalningsskyddet på tjänstepensionen när barnen har flyttat hemifrå...

Sju av tio tjänstemän valde pensionsbolag

2018-10-24 07:00 CEST
Hela sju av tio, 68 procent, av de tjänstemän som berördes av Collectums omval gjorde e...

Collectum ansluter sig till Fullmaktskollens digitala tjänster

2018-10-15 10:00 CEST
Under hösten ansluter sig Collectum till Fullmaktskollens digitala tjänster. Syftet är ...

Collectums upphandling träder i kraft: Förbättrad tjänstepension för 1,9 miljoner tjänstemän

2018-10-02 07:00 CEST
Mer pension för varje inbetald krona genom lägre avgifter, nya valbara förvaltare och h...

Inför Tjänstepensionens dag: Sex av tio vill ha bättre koll på tjänstepensionen

Inför Tjänstepensionens dag: Sex av tio vill ha bättre koll på tjänstepensionen

2018-09-27 06:45 CEST
Nästan sex av tio tjänstepensionssparare, 57 procent, upplever att de skulle vilja ha b...

Dags för 200 000 tjänstemän att välja pensionsbolag

2018-09-21 07:20 CEST
Senast den 30 september ska 200 000 privatanställda tjänstemän välja ny förvaltare av t...

Höjd pensionsavgift måste komma både dagens och framtidens pensionärer till del

Höjd pensionsavgift måste komma både dagens och framtidens pensionärer till del

2018-07-05 13:12 CEST
En höjning av pensionsavgiften måste komma både dagens och framtidens pensionärer till ...

Ointresse för ekonomi hos unga ger negativa konsekvenser senare i livet

Ointresse för ekonomi hos unga ger negativa konsekvenser senare i livet

2018-07-04 14:00 CEST
Lindorffs undersökning Betalningsindikatorn visar att unga vuxna i högre grad än övriga...