Pressmeddelanden

2014-09-14 14:00 CEST Collectum AB Mer än var tredje svensk, 35 procent, tror att de kommer att fortsätta jobba efter 65 års ålder. Bland MP-väljare är andelen som tror på jobb efter 65 störst, 48 procent. Bland KD-väljare är motsvarande andel bara 15 procent. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av tjänstepensionsföretaget Collectum.

Kulturministerns pensionsbesked kritiseras av VGR:s kulturpolitiker

2014-09-02 16:28 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth meddelade igår hur hon disponerat 60 miljoner kronor till scenkonsten av medel som hon menar frigörs genom Riksdagens beslut om ett nytt pensionsavtal. Två av Västra Götalandsregionens kulturpolitiker är dock kritiska till beskedet.

Ta tempen på din pension

2014-08-07 08:35 CEST Max Matthiessen I dagarna får Privata Affärers läsare en pensionshandbok som Max Matthiessen varit med och skrivit.

2014-07-24 09:20 CEST Collectum AB Nästan fyra av tio unga svenskar, 38 procent, planerar att byta arbetsgivare under det närmaste året. Det visar en ny Sifoundersökning som tjänstepensionsföretaget Collectum har beställt.

2014-07-16 08:20 CEST Collectum AB Pensionärerna i Stockholms län har lägst andel allmän pension i förhållande till den tidigare inkomsten, i genomsnitt 41 procent. Högst andel har pensionärerna på Gotland där den allmänna pensionen utgör 50 procent av den tidigare inkomsten. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

AP4:s Fund capital reaches a record level of SEK 276 billion

2014-07-11 19:56 CEST Fjärde AP-fonden The Fourth Swedish National Pension Fund's (AP4) positive result provided a contribution of close to SEK 19 billion to the pension system. AP4’s active management outperformed the index for the eleventh consecutive six-month period. Fund capital increased to SEK 276 billion.

AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital

2014-07-11 19:47 CEST Fjärde AP-fonden Fjärde AP-fondens (AP4) positiva resultat gav ett tillskott på nära 19 miljarder kronor till pensionssystemet. Fondens aktiva förvaltning överträffade jämförelseindex för elfte halvåret i följd. Fondkapitalet ökade till 276 miljarder kronor.

2014-07-11 08:20 CEST Collectum AB Två av tre höginkomsttagare, 65 procent, har gjort ett aktivt val som rör deras tjänstepension ITP. Det kan jämföras med bara 40 procent av låginkomsttagarna, visar en ny GfK-undersökning beställd av tjänstepensionsföretaget Collectum.

2014-07-08 11:18 CEST Svensk Försäkring Med hjälp av beteendeekonomi går det att göra enkel pensionsinformation som väcker nyfikenhet. Det visar en ny rapport som Psykologifabriken tagit fram på uppdrag av Svensk Försäkring och Min Pension.

2014-06-30 08:45 CEST Solidar Pension AB Från en liten lokal i ett bostadsområde utanför Umeå centrum till 18 miljarder kronor i förvaltat kapital. Mycket har hänt sedan 2003. Solidarkoncernen genomför nu sin hittills största satsning genom lanseringen av ett eget livbolag, Solidar Liv Försäkring AB.