Pressmeddelanden

Ta tempen på din pension

2014-08-07 08:35 CEST Max Matthiessen I dagarna får Privata Affärers läsare en pensionshandbok som Max Matthiessen varit med och skrivit.

2014-07-24 09:20 CEST Collectum AB Nästan fyra av tio unga svenskar, 38 procent, planerar att byta arbetsgivare under det närmaste året. Det visar en ny Sifoundersökning som tjänstepensionsföretaget Collectum har beställt.

2014-07-16 08:20 CEST Collectum AB Pensionärerna i Stockholms län har lägst andel allmän pension i förhållande till den tidigare inkomsten, i genomsnitt 41 procent. Högst andel har pensionärerna på Gotland där den allmänna pensionen utgör 50 procent av den tidigare inkomsten. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

AP4:s Fund capital reaches a record level of SEK 276 billion

2014-07-11 19:56 CEST Fjärde AP-fonden The Fourth Swedish National Pension Fund's (AP4) positive result provided a contribution of close to SEK 19 billion to the pension system. AP4’s active management outperformed the index for the eleventh consecutive six-month period. Fund capital increased to SEK 276 billion.

AP4 når rekordnivå med 276 miljarder kronor i fondkapital

2014-07-11 19:47 CEST Fjärde AP-fonden Fjärde AP-fondens (AP4) positiva resultat gav ett tillskott på nära 19 miljarder kronor till pensionssystemet. Fondens aktiva förvaltning överträffade jämförelseindex för elfte halvåret i följd. Fondkapitalet ökade till 276 miljarder kronor.

2014-07-11 08:20 CEST Collectum AB Två av tre höginkomsttagare, 65 procent, har gjort ett aktivt val som rör deras tjänstepension ITP. Det kan jämföras med bara 40 procent av låginkomsttagarna, visar en ny GfK-undersökning beställd av tjänstepensionsföretaget Collectum.

2014-07-08 11:18 CEST Svensk Försäkring Med hjälp av beteendeekonomi går det att göra enkel pensionsinformation som väcker nyfikenhet. Det visar en ny rapport som Psykologifabriken tagit fram på uppdrag av Svensk Försäkring och Min Pension.

2014-06-30 08:45 CEST Solidar Pension AB Från en liten lokal i ett bostadsområde utanför Umeå centrum till 18 miljarder kronor i förvaltat kapital. Mycket har hänt sedan 2003. Solidarkoncernen genomför nu sin hittills största satsning genom lanseringen av ett eget livbolag, Solidar Liv Försäkring AB.

2014-06-26 15:54 CEST Svensk Scenkonst Övergången från ett statligt till ett kollektivavtalat pensionssystem för scenkonstbranschen kräver ett mycket omfattande beräkningsunderlag. Efter gemensamma påstötningar från parterna har regeringen beslutat att anslå 300 000 kronor för att täcka en del av de kostnaderna.

Generations(S)tölden!

2014-06-24 15:23 CEST Moderata Ungdomsförbundet, MUF Dagens förslag från Socialdemokraterna kommer göra att ungdomsgenerationen idag förlorar tusenlappar varje månad när de går i pension. Under eftermiddagens presskonferens presenterade Löfven att avgifterna från premiepensionen skall föras över till inkomstpensionssystemet, mot detta reagerar Erik Bengtzboe, Moderata Ungdomsförbundets förbundsordförande.