Pressmeddelanden

2015-02-26 09:25 CET AMF Nästan hälften av de unga (20-35 år) anser att de har dåliga eller mycket dåliga kunskaper om pension. Bara 16 procent tycker att deras kunskaper är bra eller mycket bra. Unga kvinnor skattar sina kunskaper betydligt lägre än unga män. Budskapet att vi kommer att behöva jobba längre upp i åren verkar dock ha nått fram, knappt 6 av 10 tror att de kommer behöva jobba längre än sina föräldrar.

2015-02-23 09:44 CET Alecta Alecta Optimal Pension har givit den klart bästa totalavkastningen under den senaste femårsperioden av alla de 35 alternativ som ingår i branschföreningen Svensk Försäkrings statistik.

New record high for AP4 – fund capital rose to SEK 295 billion

2015-02-20 13:30 CET Fjärde AP-fonden Total return for the Fourth Swedish National Pension Fund (AP4) was 15.7% after expenses in 2014. AP4 delivered its best earnings to date of over SEK 40 billion. AP4’s active management outperformed the index for the twelfth consecutive six-month interim period. AP4 overshot both short- and long-term return targets.

Ny rekordnivå för AP4 - fondkapitalet ökade till 295 miljarder kronor

2015-02-20 13:30 CET Fjärde AP-fonden Fjärde AP-fondens (AP4) totalavkastning uppgick till 15,7 procent efter kostnader under 2014. AP4 levererade sitt hittills bästa resultat på över 40 miljarder kronor. Den aktiva förvaltningen överträffade index för tolfte halvåret i följd. Både kort- och långsiktiga mål överträffades.

Regeringen ingriper inte mot lönediskrimineringen

2015-02-17 14:52 CET Feministiskt Perspektiv Larmen från arbetsplatser där kvinnodominerade yrkesgrupper varit felavlönade i decennier har kommit allt tätare det senaste året. Regeringens ambition är jämställda löner, men lösningarna som hittills presenterats är bevisat overksamma. Facken klarar inte att överbrygga lönegapet mellan mans- och kvinnodominerade yrken, menar Gudrun Schyman. ”Det är nu eller aldrig”, säger Kommunal.

2015-02-14 14:53 CET Feministiskt initiativ Idag fattade Feministiskt initiativs partikongress beslut om en ny politik kring företagande. Feministiskt initiativ ska verka för att stärka möjligheterna till företagande genom att bland annat förenkla skattesystemet för små företag och fåpersonsföretag samt verka för att små företag skall slippa sjuklöneansvaret.

AI Pension och PP Pension planerar för ett samgående

2015-02-09 14:00 CET PP Pension Styrelserna i AI Pension och PP Pension planerar att slå samman de båda försäkringsföreningarna den 1 januari 2016

Ny trygghetsekonom till AMF

2015-01-26 12:12 CET AMF ​Dan Adolphson blir AMFs nya trygghetsekonom. Han har arbetat med pensionsinformation inom AMF sedan 2006, både med kund- och affärsfokus. Dan kommer att efterträda Carina Blomberg som går i pension i juni i år.

2015-01-21 12:30 CET Benify I senaste nyordslistan var kringis är ett av orden. Enligt listan det en anställningsförmån där den anställda får hjälp med det ”runt omkring”. Har du funderat på vilka kringisar din arbetsgivare kan erbjuda? Som hjälp på vägen har företaget Benify, som administrerar och utvecklar företags förmåner, tagit fram statistik på de tio vanligaste kringisarna hos 500.000 svenska medarbetare.

2015-01-16 09:35 CET Allra Sverige AB Allra Asset Management har skrivit ett avtal med Danica som innebär att bolagets kunder numera kan välja Allras fonder i Danicas fondförsäkringar. Allras fonder eller förvaltningstjänster är nu valbara i fondförsäkringar hos Skandia, Länsförsäkringar, SEB, Movestic, Nordnet, Danica och Folksam.