Pressmeddelanden

2013-01-25 08:20 CET Collectum AB Bara en av tio privatanställda tjänstemän, 12 procent, har flyttat sitt intjänade kapital i tjänstepensionen ITP till ett upphandlat bolag med lägre avgifter. Det innebär att 88 procent av tjänstemännen har kvar sina pensionspengar i gamla försäkringar med onödigt höga avgifter. Totalt rör det sig om 64 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum.

2013-01-24 08:55 CET AMF Allt fler pensionärer önskar att de hade gått i pension senare. En femtedel uppger att de hade velat fortsätta arbeta om det hade varit möjligt och förutsättningarna varit rätt. Det visar en ny undersökning som AMF tagit fram i samarbete med undersökningsföretaget Vintage People. – Många äldre vill jobba, men i flexiblare arbetsformer och på deltid, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF.

2013-01-23 09:25 CET Svenska kyrkan - Internationellt arbete Gunnel Axelsson Nycander, Svenska kyrkan, får idag FUF-priset för sitt arbete för sociala trygghetssystem i utvecklingsländer. Priset delas ut av Föreningen för utvecklingsfrågor i samband med seminariet “Barnbidrag bekämpar fattigdom” som hålls idag.

2013-01-04 09:02 CET Collectum AB 4,7 miljarder kronor beräknas de privatanställda tjänstemännen betala i onödigt höga pensionsavgifter under en tioårsperiod. Det visar en kommande rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum. Genom att flytta redan intjänade pensionspengar till fonder med halverade avgifter kan många öka sin framtida pension.

2012-12-27 08:15 CET Collectum AB En av tio yrkesverksamma svenskar, cirka 360 000 personer, vet inte om arbetsgivaren betalar tjänstepension eller inte. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av Collectum. Omkring nio av tio förvärvsarbetande svenskar har tjänstepension, men det skiljer sig åt mellan olika branscher.

Solidar Fondservice breddar verksamheten och blir Solidar Pension

2012-12-19 10:51 CET Solidar Pension AB Solidar Fondservice breddar verksamheten och byter namn till Solidar Pension. Företaget erbjuder numera kartläggning av pension, livskydd och vad som händer med ekonomin vid långvarig sjukdom. Till detta erbjuds även rådgivning inom pension, sparande och ekonomisk trygghet. I samband med namnbytet lanseras en ny logotyp för hela företagsgruppen.

Att se över innan 2013!

2012-12-19 09:27 CET Compricer AB Att se över din eventuella jämkning, RUT och ROT, dina köp och försäljningar av värdepapper, dina försäkringar, ditt pensionssparande och dina sparkonton innan klockorna ringer in det nya året, kan vara årets bästa spartips.

Svensk Scenkonst kommenterar utspel från S, V och MP angående scenkonstpensionerna

2012-12-12 15:47 CET Svensk Scenkonst Svensk Scenkonst välkomnar fortsatt engagemang från alla riksdagspartier i pensionsfrågan. Det är viktigt att frågan inte blir partipolitisk. Regeringen tog ett steg framåt i budgetpropostitionen för 2013, då man angav att arbetsmarknadens parter bör ta över ansvaret och genom kollektivavtal reglera pensionsvillkoren på scenkonstområdet. Mycket återstår dock innan frågan är löst.

Förslag till en helt ny tjänstepensionsplan presenterades idag

2012-12-12 15:21 CET Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Arbetsgivarföreningen KFO presenterar i dag en helt ny tjänstepensionsplan för sina 110 000 anställda.Dagens pensionsplaner är inte hållbara på sikt och därför måste de förändras.

2012-12-12 12:26 CET AMF Trots att vi lever längre blir det allt vanligare att ta ut tjänstepensionen på kort tid. Under de senaste tio åren har andelen som tar ut pensionen under en begränsad period ökat med över 30 procentenheter. – Man bör överväga en regelförändring som främjar livslånga pensioner, säger Fredrik Nordström, chef för trygghetsekonomi på AMF.