Pressmeddelanden

AMFs delårsrapport januari-september 2013: Hög solvensgrad allt viktigare för trygg pension

2013-10-24 09:29 CEST AMF För perioden januari-september 2013 rapporterar AMF en totalavkastning på 5,9 (6,1) procent och en solvensgrad på 221 (183) procent. Den genomsnittliga årsavkastningen under de senaste fem åren har varit 7,8 procent och för de senaste tio åren 7,4 procent, mätt på rullande 12 månader.

2013-10-23 09:13 CEST Alecta Under den senaste femårsperioden fick pensionssparare i Alecta Optimal Pension nästan fem procentenheter mer i avkastning per år jämfört med sparande i en genomsnittlig svensk blandfond.

2013-10-15 15:10 CEST Svenska Lärarförsäkringar AB Lärarförsäkringar utökar från årsskiftet sina tjänster kring pension och sparande med en ny service för att hjälpa kunder med praktiska frågor inför pensionen.

Ojämlikhet i hälsa bland pensionärer grundläggs tidigare i livet

2013-10-09 08:55 CEST Umeå universitet Upplevelsen av hälsa och välbefinnande hos ålderspensionärer skiljer sig mellan individer, men ingenting tyder på att de olika vägarna ut ur arbetslivet har avgörande betydelse för hur de mår. Detta går emot tidigare forskning som antyder att förtida pensionering är förknippat med social isolering och förlust av mening, som i sig skulle påverka hälsan negativt.

2013-10-07 15:00 CEST Fjärde AP-fonden The Fourth Swedish National Pension Fund is to invest in a new emerging markets fund with companies that have both lower carbon emissions and less fossil fuel reserves. AP4 believes that current company valuations fail to reflect the rising costs of fossil fuels.

2013-10-07 15:00 CEST Fjärde AP-fonden Fjärde AP-fonden kommer att investera i en ny aktiefond på tillväxtmarknaderna med bolag som har både lägre koldioxidutsläpp och lägre reserver av fossila bränslen. AP4 anser att nuvarande företagsvärderingar inte reflekterar de ökande kostnaderna för fossila bränslen.

Eget Företag 2013: Sveriges i särklass största nyföretagarevent!

2013-09-27 16:06 CEST NyföretagarCentrum Sverige Fantastiskt, 5000 personer är redan anmälda! Inför årets mässa är det många frågor som väntar på svar av de närmare 9000 besökarna som förväntas besöka mässan i år: - Detta är Sveriges i särklass största nyföretagarevent, säger Mats Evergren, mässchef på NyföretagarCentrum Sverige. Att vi under tre dagar kan samla alla dessa besökare visar att det finns ett stort behov av allt det vi kan erbjuda.

2013-09-27 09:30 CEST Collectum AB Knappt hälften av de privatanställda tjänstemännen, 44 procent, tycker att de får tillräcklig information från arbetsgivaren om tjänstepensionen ITP. Det visar en undersökning som tjänstepensionsföretaget Collectum presenterar på Tjänstepensionens dag.

2013-09-24 09:34 CEST Collectum AB Höginkomsttagare i näringslivet kan förlora miljonbelopp i höga avgifter på sin tjänstepension. Det visar en ny analys från löne- och pensionskonsulten AON Hewitt som släppts i veckan.

Fler ska nås av information om hela sin pension

2013-09-17 10:01 CEST Svensk Försäkring Pensionsportalen Minpension.se kommer att vara den centrala plattformen i Pensionsmyndighetens satsning Prognos till alla. Syftet med satsningen är att fler ska få helhetsinformation om sitt sparande och kunna göra en prognos om sin framtida pension.