Pressmeddelanden

2013-12-18 13:45 CET Aon Sweden Aon Hewitt rekryterar ett av marknadens mest kunniga och väletablerade team inom tjänstepension.

2013-12-06 09:07 CET Folksam Folksam kommer även 2014 att värdesäkra förmånsbestämda pensioner under utbetalning och intjänad pension i form av fribrev.

Lennart Persson, ekonomi- och finansdirektör och vice vd på SCA, går i pension 1 juli 2014

2013-12-04 09:02 CET SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAs ekonomi- och finansdirektör och vice vd Lennart Persson går i pension den 1 juli 2014 efter att ha bidragit till SCAs utveckling i en mängd ledande befattningar sedan 1987. Fredrik Rystedt, 49 år, efterträder Lennart Persson. Fredrik kommer att ingå i SCAs koncernledning och anställs från den 1 mars, men tillträder formellt den 1 juli, 2014.

Stärkt konsumentnytta när pensionskunder får överblick över fullmakter

2013-12-03 10:00 CET Svensk Försäkring Genom en ny webbaserad fullmaktstjänst kommer konsumenter att kunna få överblick och möjlighet att själva hantera sina fullmakter. På det sättet blir det enklare för pensionsspararna och konsumentnyttan stärks.

Maria Wahl Burvall ny HR-chef på Alecta

2013-11-25 11:15 CET Alecta Alecta har anställt Maria Wahl Burvall som ny HR-chef efter Tomas Bergqvist som går i pension under våren. Maria Wahl Burvall kommer närmast från Sveriges Riksbank där hon varit HR-chef sedan 2005.

2013-11-18 09:57 CET Collectum AB De fonder som upphandlats inom den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP har halverade avgifter jämfört med samma fonder på den öppna marknaden. För pensionsspararen kan det innebära 230 000 kronor mer i pension. Det visar Collectums nya avgiftsrapport för 2013.

2013-11-15 08:06 CET Collectum AB 115 000 privatanställda tjänstemän valde förvaltare för sin tjänstepension ITP i höstens omval. Det motsvarar 73 procent av de berörda tjänstemännen. Det visar tjänstepensionsföretaget Collectums slutsummering efter höstens omvalsperiod.

2013-11-05 10:20 CET Alecta Alecta värdesäkrar förmånsbestämda pensioner under utbetalning och höjer värdet på intjänad pension. Dessutom sänks premierna för riskförsäkringar.

2013-11-03 08:30 CET Collectum AB Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen, inte minst för den som har en hög lön. En privatanställd ingenjör som saknar tjänstepension får räkna med att klara sig på en knapp tredjedel, 32 procent, av inkomsten som pensionär. Det visar nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

SPPs fonderbjudande fortsätter att växa

2013-10-30 08:00 CET SPP SPPs fonderbjudande fortsätter att växa under årets tredje kvartal. Den totala premieinkomsten under niomånadersperioden uppgick till 7402 (5809) miljoner och av dessa utgjorde fondförsäkring 73 procent. Av den totala nyförsäljningen mätt i APE utgjorde fondförsäkring 79 procent (62), och uppgick till 784 miljoner (553), en ökning om 42 procent.