Pressmeddelanden

2013-05-30 08:30 CEST Collectum AB Nio av tio arbetsgivare, 89 procent, tycker det är bra att Collectum väljer ut vilka försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP. Det visar en ny undersökning beställd av tjänstepensionsföretaget Collectum.

2013-05-21 10:18 CEST Fondbolagens förening Från och med nu innehåller Fondkollen-appen samtliga fonder tillgängliga för sparare i Sverige – både för premiepensionen och för det privata fondsparandet. Dessutom kan du ta tempen på din fond på mindre än en minut i den smarta funktionen Kolla fonden.

2013-05-20 09:19 CEST Collectum AB Var sjunde pensionär, 14 procent, saknar tjänstepension. Det innebär att de får leva på en pension som i genomsnitt motsvarar cirka 43 procent av den tidigare inkomsten. Det framgår av SCB:s senaste statistik och nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

2013-05-16 09:35 CEST Fondbolagens förening Nu återbetalas 2012 års rabatt på fondavgifterna i premiepensionssystemet. Det rör sig om ca 2,6 miljarder kronor i rabatter som ges till premiepensionsspararna, i genomsnitt motsvarande två tredjedelar av fondavgiften. Viktigt att känna till är att ingen hänsyn tas till rabatterna i tabellerna på Pensionsmyndighetens fondtorg. Det innebär att den egentliga avkastningen är högre än vad som visas.

2013-05-15 14:18 CEST Småföretagarnas Riksförbund För anställda är det sociala skyddsnätet i Sverige relativt bra även om enskildheter diskuteras mellan de olika politiska partierna. Pension, sjukförsäkring och annat tas mer eller mindre för givet och företagen betalar dyrt för detta genom höga arbetsgivaravgifter där systemen är kraftigt överfinansierade.

2013-05-06 09:28 CEST Institutet för Privatekonomi, Swedbank Några år före 65-årsdagen skickar olika företag ut brev till blivande pensionärer om hur förträffligt det är att ta ut den allmänna pensionen i förtid. – Den som funderar på detta behöver både förstå riskerna och möjligheterna, menar Ylva Yngveson på Institutet för Privatekonomi Swedbank. För det är inte självklart en fördelaktig åtgärd.

2013-04-30 08:54 CEST Collectum AB Fyra av tio svenskar, 41 procent, tror att de kommer att gå i pension först efter 65 års ålder. Det är en ökning med 16 procentenheter sedan 2010, då bara 25 procent trodde på pension efter 65. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av tjänstepensionsföretaget Collectum.

2013-04-26 15:12 CEST AdAlta AB Ytterligare ett erkännande för Nils Bacos som gör pensionsfrågan begriplig för alla.

2013-04-25 11:00 CEST Fondbolagens förening Fondbolagens förening publicerar i dag den omfattande studien ”Sparande i turbulenta tider” om sparandet under de senaste 15 åren, 1998-2012. Det rör sig om en omvälvande period med tre mycket olika femårsperioder – först IT-kraschen, sedan en återhämtningsperiod och därefter finanskrisen.

2013-04-24 11:34 CEST Flexpay E.ON och LifePlan har ingått ett samarbete där E.ONs 3 500 medarbetare i Sverige kommer få placerings- och pensionsrådgivning via LifePlans webbverktyg. I samband med att E.ON väljer att lämna sin nuvarande pensionsplan upphandlad av försäkringsförmedlare och istället själva handla upp rådgivning, administration samt försäkringsbolag separat har LifePlan valts ut som rådgivare.