Pressmeddelanden

2013-06-28 08:20 CEST Collectum AB Från den 1 juli får 1,5 miljoner privatanställda tjänstemän del av lägre pensionsavgifter och höjd kvalitet. Då träder tjänstepensionsföretaget Collectums senaste upphandling av tjänstepensionsförvaltare i kraft. Fondavgifterna är i genomsnitt 55 procent lägre än för exakt samma fonder på den öppna marknaden.

AMF i Almedalen: En ljus framtid och en bra pension – är det möjligt?

2013-06-19 14:15 CEST AMF Vi matas med nyheter om omvärldens vacklande ekonomi. Prognosmakare menar att de unga kommer att få det sämre än sina föräldrar. Trots att ingen egentligen vet hur framtiden kommer att se ut. Hur ska framtidstron och därmed tilliten till dagens pensionssystem stärkas? AMF bjuder in till samtal med gäster i morgonsoffan, under ledning av Malou von Sivers.

2013-06-19 14:11 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta och fackförbundet Svenska Kommunalarbetareförbundet har idag kommit överens om ett nytt pensionsavtal. Det nya avtalet är helt avgiftsbestämt och följer livsinkomstprincipen. Därmed blir det ett av de mest moderna på hela arbetsmarknaden.

2013-06-05 10:31 CEST Collectum AB Bara varannan tjänsteman, 54 procent, har läst årets röda kuvert med besked om tjänstepensionen ITP. Det är en minskning med sex procentenheter jämfört med förra året. Det visar en ny undersökning från tjänstepensionsföretaget Collectum.

2013-05-30 08:30 CEST Collectum AB Nio av tio arbetsgivare, 89 procent, tycker det är bra att Collectum väljer ut vilka försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP. Det visar en ny undersökning beställd av tjänstepensionsföretaget Collectum.

2013-05-21 10:18 CEST Fondbolagens förening Från och med nu innehåller Fondkollen-appen samtliga fonder tillgängliga för sparare i Sverige – både för premiepensionen och för det privata fondsparandet. Dessutom kan du ta tempen på din fond på mindre än en minut i den smarta funktionen Kolla fonden.

2013-05-20 09:19 CEST Collectum AB Var sjunde pensionär, 14 procent, saknar tjänstepension. Det innebär att de får leva på en pension som i genomsnitt motsvarar cirka 43 procent av den tidigare inkomsten. Det framgår av SCB:s senaste statistik och nya beräkningar från tjänstepensionsföretaget Collectum.

2013-05-16 09:35 CEST Fondbolagens förening Nu återbetalas 2012 års rabatt på fondavgifterna i premiepensionssystemet. Det rör sig om ca 2,6 miljarder kronor i rabatter som ges till premiepensionsspararna, i genomsnitt motsvarande två tredjedelar av fondavgiften. Viktigt att känna till är att ingen hänsyn tas till rabatterna i tabellerna på Pensionsmyndighetens fondtorg. Det innebär att den egentliga avkastningen är högre än vad som visas.

2013-05-15 14:18 CEST Småföretagarnas Riksförbund För anställda är det sociala skyddsnätet i Sverige relativt bra även om enskildheter diskuteras mellan de olika politiska partierna. Pension, sjukförsäkring och annat tas mer eller mindre för givet och företagen betalar dyrt för detta genom höga arbetsgivaravgifter där systemen är kraftigt överfinansierade.

2013-05-06 09:28 CEST Institutet för Privatekonomi, Swedbank Några år före 65-årsdagen skickar olika företag ut brev till blivande pensionärer om hur förträffligt det är att ta ut den allmänna pensionen i förtid. – Den som funderar på detta behöver både förstå riskerna och möjligheterna, menar Ylva Yngveson på Institutet för Privatekonomi Swedbank. För det är inte självklart en fördelaktig åtgärd.