Pressmeddelanden

2014-02-24 14:00 CET Fjärde AP-fonden The Fourth Swedish National Pension Fund's (AP4) will carefully assess and evaluate the bid that now has been placed on Scania. It is an important task. Scania is a world-class company and holds a long track record of positive development as an independent and listed company.

2014-02-21 14:00 CET Fjärde AP-fonden AP4’s total return was 16.4% after expenses for 2013. AP4 posted its best ever earnings, overshooting SEK 37 billion. A strong reason for last year’s upbeat performance was opting for a high proportion of listed equities. AP4 overshot short- and long-term return targets.

2014-02-21 14:00 CET Fjärde AP-fonden Fjärde AP-fondens totalavkastning uppgick till 16,4 procent efter kostnader under 2013. AP4 levererade sitt hittills bästa resultat på över 37 miljarder kronor. En starkt bidragande orsak till fjolårets positiva utveckling var valet att ha en hög andel noterade aktier. AP4 överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

2014-02-20 13:45 CET Svensk Försäkring Behovet av privat individuellt pensionssparande är större än någonsin. Det är därför mycket olyckligt att regeringen väljer att slopa avdragsrätten för privat pensionssparande. I resten av Europa går utvecklingen i motsatt riktning.

#1-2: Feministiskt Perspektiv är här för att stanna!

2014-01-10 14:53 CET Feministiskt Perspektiv I och med dagens dubbelnummer firar Feministiskt Perspektiv tre år. Tidningens chefredaktör Anna-Klara Bratt summerar, blickar framåt och konstaterar att det finns utrymme för och anledning till satsningar. 2014 blir det första, men inte det sista, valåret med en feministisk nyhetsröst. Låt superfeministåret börja!

2014-01-09 09:00 CET Collectum AB Knappt var tredje svensk, 32 procent, tror att tjänstepensionen är den viktigaste faktorn för att få en hög pension. Mer än var tredje, 35 procent, tror det viktigaste är att pensionsspara privat. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av tjänstepensionsföretaget Collectum.

2013-12-18 13:45 CET Aon Sweden Aon Hewitt rekryterar ett av marknadens mest kunniga och väletablerade team inom tjänstepension.

2013-12-06 09:07 CET Folksam Folksam kommer även 2014 att värdesäkra förmånsbestämda pensioner under utbetalning och intjänad pension i form av fribrev.

Lennart Persson, ekonomi- och finansdirektör och vice vd på SCA, går i pension 1 juli 2014

2013-12-04 09:02 CET SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAs ekonomi- och finansdirektör och vice vd Lennart Persson går i pension den 1 juli 2014 efter att ha bidragit till SCAs utveckling i en mängd ledande befattningar sedan 1987. Fredrik Rystedt, 49 år, efterträder Lennart Persson. Fredrik kommer att ingå i SCAs koncernledning och anställs från den 1 mars, men tillträder formellt den 1 juli, 2014.

Stärkt konsumentnytta när pensionskunder får överblick över fullmakter

2013-12-03 10:00 CET Svensk Försäkring Genom en ny webbaserad fullmaktstjänst kommer konsumenter att kunna få överblick och möjlighet att själva hantera sina fullmakter. På det sättet blir det enklare för pensionsspararna och konsumentnyttan stärks.