Pressmeddelanden

Per Ankersjö (C): Stockholms stad har Sveriges miljövänligaste fordonsflotta

2014-04-11 10:10 CEST Centerpartiet i Stockholms stad Stockholms stad har i år utsetts som vinnare av Miljöfordonsdiagnosen. ”Stockholm stad har en hög andel miljöbilar både på person- och lastbilssidan. Detta i kombination med en hög andel biofordon gör Stockholm till en föregångare. Vi anser därför att Stockholms Stad har gjort bästa möjliga miljöval under 2013 och är en värdig vinnare av priset Miljöfordonsdiagnos Bästa Resultat 2013.”

Per Ankersjö (C): Centerpartiet vill bygga högre vid Sabbatsberg

2014-04-10 15:40 CEST Centerpartiet i Stockholms stad Idag fattar Exploateringsnämnden beslut om en ny markanvisning inom fastigheten Sabbatsberg 18. Det föreslagna antalet våningar för denna byggnad är elva, men Centerpartiet Stockholm anser att det är möjligt att bygga minst 25 våningar på den här platsen.

Per Ankersjö (C): Positiva satsningar i reservaten under 2013, flera reservat nära att nå högre status

2014-04-08 11:33 CEST Centerpartiet i Stockholms stad Den sammantagna bevarande statusen för reservaten 2013 är oförändrad, men miljöförvaltningen ser en övervägande positiv trend vad det gäller skötsel- och rekreation och bedömer att högre status kan nås om bland annat skötselåtgärderna fortsätter.

Per Ankersjö (C): Bygg en ny stadsdel med unik arkitektur på Loudden

2014-04-07 11:45 CEST Centerpartiet i Stockholms stad Centerpartiet kan nu peka ut Loudden som ett av de områden som kan bli aktuellt för byggandet av den nya unika stadsdelen. Planarbetet för Loudden har ännu inte påbörjats, vilket skapar en unik möjlighet att redan på ett tidigt stadie påverka områdets gestaltning.

Per Ankersjö (C): Bygg en ny stadsdel med unik arkitektur på Västra Vallhallavägen

2014-04-07 11:45 CEST Centerpartiet i Stockholms stad Centerpartiet kan nu peka ut Västra Vallhallavägen som ett av de områden som kan bli aktuellt för byggandet av den nya unika stadsdelen. Planarbetet för Västra Vallhallavägen har precis påbörjats, vilket skapar en unik möjlighet att redan på ett tidigt stadie påverka områdets gestaltning.

Per Ankersjö (C): Bygg en ny stadsdel med unik arkitektur vid Stadshagen

2014-04-07 11:45 CEST Centerpartiet i Stockholms stad Centerpartiet kan nu peka ut Stadshagen som ett av de områden som kan bli aktuellt för byggandet av den nya unika stadsdelen. Planarbetet för Stadshagen har precis påbörjats, vilket skapar en unik möjlighet att redan på ett tidigt stadie påverka områdets gestaltning.

Per Ankersjö (C): Bygg en ny stadsdel med unik arkitektur vid Persikan

2014-04-07 11:45 CEST Centerpartiet i Stockholms stad Centerpartiet kan nu peka ut Persikan som ett av de områden som kan bli aktuellt för byggandet av den nya unika stadsdelen. Planarbetet för Persikan har precis påbörjats, vilket skapar en unik möjlighet att redan på ett tidigt stadie påverka områdets gestaltning.

Per Ankersjö (C): Nej till IKEA- koloss i Söderstaden

2014-03-31 09:48 CEST Centerpartiet i Stockholms stad Planerna på att bygga ett 136,000 m2 stort IKANO-köpcentrum och IKEA-varuhus med tillhörande 4,000 parkeringsplatser i en innestadslikande stadsdel går emot stadens uttalade miljö- och framkomlighetsambition och skulle vara förödande för området. Centerpartiet Stockholm kommer därför att mobilisera samtliga berörda nämnder under det kommande programsamrådet våren 2014 för att stoppa dessa planer.

Per Ankersjö (C): Stockholm får hederspris som global klimatstad 2014

2014-03-28 10:04 CET Centerpartiet i Stockholms stad Stockholms stad blev i år utnämnd till Sveriges klimatstad av WWF och tävlade således även om att bli årets globala klimatstad. Idag avslöjade WWF att Kapstaden blev årets vinnare och att Stockholm fick hederspris för sina insatser för klimatet, med motiveringen att det var mycket svårt att skilja Stockholms arbete från Kapstadens.

Per Ankersjö (C): Stockholm klarar CO2- målet i förtid!

2014-03-25 10:13 CET Centerpartiet i Stockholms stad Stockholms stad klarar utsläppsmålet tre år innan utsatt datum. 2013 års uppföljning av växthusgasutsläppen i Stockholm, som redovisas på miljö- och hälsoskyddsnämndens möte i april, visar att vi redan 2012 nådde målet 3,0 ton per capita, detta mål var satt att uppnås år 2015.