Pressmeddelanden

Ny utbildning i Community Management i samarbete med NFI och Digital Intelligence

2013-05-21 09:30 CEST Comsicom Comsicom paketerar och genomför en utbildning i digital marknadsföring i samarbete med Digital Intelligence som erbjuds av kunskapsföretaget NFI i Stockholm. Pernilla Åström från Comsicom ansvarar för innehåll om community management och utbildar i grunderna i att skapa engagemang kring sitt företag, varumärken eller intresseområden med stöd av digital PR/sociala medier.