Pressmeddelanden

Berguven kvalitetssäkrar omvårdnaden av personer med demenssjukdom

2019-04-26 08:51 CEST
Medarbetarna på Berguvens särskilda boende ska bli ännu bättre på att bemöta personer m...