Pressmeddelanden

2015-05-04 11:24 CEST Humana Fredagen den 8 maj ska tillgängligheten i Eskilstuna utvärderas. Det sker i ett unikt samarbete mellan Eskilstunas politiker i vård- och omsorgsnämnden, ESOF (Eskilstuna samarbetsorganisation för funktionshindersfrågor) och Humana. Det blir en heldag där förtroendevalda praktiskt kommer att få testa tillgängligheten.

Återställ lagen!

2015-05-04 09:25 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Den 5 maj firas den europeiska Independent Living-dagen. Den firas i ett land som ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att våra rättigheter inte får gå bakåt, vilket vi ser att de gör. Vi kräver i en manifestation att LSS återställs till sina ursprungliga intentioner.

2015-04-29 11:22 CEST Lidingö stad Lidingö stad lägger ut personlig assistans på entreprenad. De senaste tre åren har kunderna valt bort kommunen för privata utförare, en utveckling som även gäller nationellt.

Personlig assistans - Kommuner gör snålare bedömningar än Försäkringskassan

2015-04-28 13:36 CEST Humana ​Samtidigt som det uppmärksammas att förvaltningsdomstolar i landet bedömer rätten till personlig assistans olika, pekar en ny studie på skillnader mellan hur Försäkringskassan och kommuner bedömer i samma ärenden. Tecken finns dessutom på att kommunerna gör snålare bedömningar när de tror att de kommer behöva stå för notan. Det framkommer i Humanas juridiska årsbok.

Frösunda-assistenter "Årets pusselbit"

2015-04-20 06:30 CEST Frösunda Omsorg AB En av Frösundas personalgrupper inom personlig assistans i Falkenberg vann under onsdagen priset ”Årets Pusselbit”, ett pris som delas ut av Autism- och Aspergerförbundet. De personliga assistenterna Anna, Peter och Andreas motto är: slutar vi bli bättre, så slutar vi att vara bra!

Vårbudgeten riskerar slå undan benen för seriösa företag inom vård och omsorg

2015-04-15 12:08 CEST Vårdföretagarna Regeringen har idag lagt oroande förslag i vårpropositionen. Höjda arbetsgivaravgifter för unga slår direkt mot vård- och omsorgssektorn där många unga ofta får sitt första jobb. I vårpropositionen föreslås även en miljard kronor för 2015 och två miljarder årligen 2016-2018 för att öka bemanningen i äldreomsorgen. Det är viktigt att denna satsning kommer alla äldreomsorgsgivare till del.

Tankeväckande och intressanta föredrag på Leva & Fungera

2015-04-13 15:26 CEST Move & Walk Under Leva & Fungera-mässan, 14-16 april, i Göteborg kommer Move & Walk att hålla intressanta föreläsningar varje eftermiddag på Leva Scen och Bar.

2015-04-13 12:52 CEST Frösunda Omsorg AB Frösunda satsar tillsammans med Anhörigas Riksförbund på anhörigåret 2015 för att sätta anhörigfrågan i fokus. En viktig del i samarbetet är att bidra till att AHR kan starta nya lokalföreningar som ska ge anhörigstöd. - Rätt stöd ger stora samhällsekonomiska vinster. Anhörigfrågan måste tas på allvar och hamna högt på agendan över vård och omsorgsfrågor, säger Susanne Sidén, vd på Frösunda.

2015-04-13 10:41 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Det är stora skillnader mellan personer med funktionsnedsättning och resten av befolkningen i deltagande i fritidsaktiviteter. Det framgår av John Magnus Roos undersökning En fritid som andra? Han menar att resultatet visar att samhällets satsningar varit fel.

2015-04-13 10:38 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Utredningen om vinstbegränsning kommer att landa i förslag som de flesta privata utförare kan leva med tror Guy Lööv på Socialdepartementet. Han säger också att efterskottsbetalning ska införas och att schablonbeloppet räknas upp med Pris och löneomräkningen tills ett nytt ersättningssystem införs.