Pressmeddelanden

2014-11-24 12:52 CET Independent Living Institute Assistanskoll Trots ISF:s rapport återstår flera oklarheter om assistansbedömningarna. 40 % av de som inte beviljats assistansersättning har inget stöd efterföljande år. Det är även oklart hur stort stöd kommunerna ger de som förlorat sin assistansersättning pga 20-timmarsgränsen för grundläggande behov.

2014-11-13 09:27 CET Independent Living Institute Assistanskoll ISF föreslog nyligen att lagstiftaren bör överväga hur ambitionen om delaktighet och ökad kostnadsutveckling i assistansersättning ska balanseras i förhållande till varandra. Det positiva med ISFs uttalande är att lagstiftarens ansvar lyfts fram säger Barbro Lewin på Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala Universitet.

2014-11-12 12:24 CET Independent Living Institute Assistanskoll Antalet motioner som rör personlig assistans är färre jämfört med tidigare år. De flesta rör kritik mot Försäkringskassans hårdare bedömningar av assistansersättning. Det finns även motioner med krav på utbildning av assistenter och stöd till föräldrar med funktionsvariationer.

2014-11-11 10:08 CET Independent Living Institute Assistanskoll ISF:s rapport kan innebära ett skifte i den funktionshinderpolitiska diskussionen enligt Niklas Altermark. Ett skifte där vi går från att prata om hur vi uppnår full delaktighet i samhället, till att prata om hur mycket delaktigheten får kosta.

Föreningen JAG på MR-dagarna i Umeå - med rätt stöd är allt möjligt!

2014-11-11 06:57 CET JAG Föreningen JAG medverkar på Mänskliga rättighetsdagarna i Umeå 13-15 november under rubriken ”Även om jag inte talar kan jag ha något att säga”. Nicklas Benn, medlem i Föreningen JAG, berättar om de två kulturprojekt han jobbar med just nu. Nicklas visar att det är möjligt att ta plats på scen trots, eller kanske tack vare, att han har stora funktionsnedsättningar.

2014-11-05 12:39 CET Independent Living Institute Assistanskoll STIL’s alternativa rapport om följden av Försäkringskassans förändrade bedömningar vittnar om ett svårt liv för de som helt eller delvis förlorat sin assistans. Christine Bylund, som gjorde intervjuerna, använder sig av ordet misär när hon beskriver vad hon mött. Dessutom anser hon att bedömningarna är mycket godtyckliga.

2014-10-24 07:00 CEST Arbetsgivarföreningen KFO Enligt budgetpropositionen justeras schablonersättningen för personlig assistans 2015 till 284 kronor per timme. KFO anser dock att det är otillräckligt för att möta kostnadsökningarna.

2014-10-23 11:44 CEST JAG Assistansersättningen höjs med fyra kronor till 284 kr per timme 2015. Det täcker inte ens de avtalade lönehöjningarna. Till det kommer höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre. – Men personer med de största behoven använder varenda krona. Det blir ett tufft år för medlemmarna i JAG, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Brukarkooperativet JAG.

2014-10-20 10:10 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Vårdföretagarna har aldrig haft något mer undantag för anhörigassistenter än det som ryms inom EG-direktivet om arbetstidens förläggning. Däremot har många arbetat på ett sätt som inte varit tillåtet säger Fredric Käll, Ordförande i Vårdföretagarna.

2014-10-20 10:04 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Försäkringskassan hävdar att 40-timmars arbetsvecka och fyra veckors beräkningsperiod att fördela arbetstid i är det som gäller när assistenter anställda hos egna arbetsgivare ska redovisa utförd assistans.Detta är orimligt enligt Björn Jideus och Hanna Kauppi på KFO. De vill se en lösning som gör det möjligt att tillämpa kollektivavtalet fullt ut för egna arbetsgivare som är medlemmar i KFO.