Pressmeddelanden

"Personlig assistans ska bedömas restriktivt", vad blir då konsekvensen?

2015-03-04 13:26 CET NÄRA AB personlig assistans Vad blir konsekvensen när lagen bara ser ekonomi? För 24 år sedan blev Stefan nedslagen med ett baseball träd och är sen dess beroende av personlig assistans. Vad innebär omprövningen för individens medborgarskap? Vem bär ansvaret för att detta sker på ett rättssäkert sätt?

2015-02-25 12:30 CET Independent Living Institute Assistanskoll Dagens lagstiftning för god man och förvaltare är föråldrad anser Torbjörn Odlöw. Att en ensam person är ställföreträdare riskerar leda till att den enskilde inte får det stöd som behövs. Han anser också att anhöriga som är assistenter till sitt barn ibland kan vara den lämpligaste att välja som god man.

2015-02-24 09:52 CET Independent Living Institute Assistanskoll Maj Karlsson säger att en kommande utredning om personlig assistans måste ha direktiv att se HUR en lagändring av § 9a ska göras, inte OM den ska göras. Hon anser även att många politiker har gett dubbla budskap om assistansbedömningarna. Samtidigt som de sagt att situationen är oacceptabel och bör ändras har de inte agerat.

Ett coachande förhållningssätt ger NÄRAs kunder en bättre assistans

2015-02-13 10:22 CET NÄRA AB personlig assistans Ett coachande ledarskap rustar oss på bästa sätt för att möta dagens och morgondagens förväntningar och krav från våra kunder, medarbetare och en föränderlig omvärld, säger Anders Roxström, VD för NÄRA

2015-02-12 16:20 CET Independent Living Institute Assistanskoll Generellt är personliga assistenter positivt inställda till att underlätta för assistansanvändarna när handlar om sex, även om det finns många undantag. Det menar Stefan Balogh, sexolog på BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter. Men de måste få stöd från sina chefer, som i sin tur behöver direktiv ytterligare ovanifrån.

2015-02-12 16:17 CET Independent Living Institute Assistanskoll Regeringen hoppas få fram uppgifter om hur många assistanstimmar kommunerna beviljat personer som förlorat sin assistansersättning. De som enligt ISF: s slutrapport inte hade något kommunalt stöd efteråt ryms däremot inte i uppdraget.

2015-02-12 13:20 CET Idus förlag Ett annat liv – En annan tid är Kim Anderssons starka skildring om att bli extremt felbehandlad av sjukvården. Det här är en historia som handlar om hur en människa och hans familj går vidare efter att den medicinska katastrofen är ett faktum.

2015-02-04 11:47 CET Independent Living Institute Assistanskoll Medierna är samhällets största spridare av kulturella värderingar och attityder enligt Karin Ljuslinder, Docent vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå Universitet. – Det får konsekvenser om personlig assistans beskrivs som vård eller om fusk i assistans får ett mycket stort utrymme i medierna.

"Märkligt att ställa mänskliga rättigheter mot kostnaden för Sveriges försvar"

2015-01-12 15:31 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige ​Idag har Sveriges Radio Ekot och Svenska Dagbladet uppmärksammat att det förekommer mutor och oegentligheter bland vissa assistansbolag. STIL välkomnar undersökningen men ställer sig frågande till den häpnadsväckande låga kunskapsnivån hos journalistkåren.

2015-01-06 17:15 CET Assistansboken Sverige AB Idag går Assistansboken.se ut officiellt med nyheten att de släpper nya funktioner till bolagets schemaläggningsmodul. Funktionerna är specialanpassade för personlig assistans och har tagits fram i samarbete med befintliga kunder till bolaget. Arbetet med de nya tekniska lösningarna har pågått sedan i februari 2014. Systemet har nu bland annat grundschema, stöd för ATL och begränsningsperioder.