Pressmeddelanden

2015-10-01 16:04 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Den 1 oktober 2016 vill Försäkringskassan att efterskottsbetalning ska införas för assistansberättigade med vanligt schablonbelopp. Förändringen sker senare för de som har förhöjt timbelopp. Egna arbetsgivare undantas. Det meddelar Försäkringskassan på sin hemsida.

2015-10-01 10:58 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Den fasta ökningen på 1,4 % per år av schablonbeloppet har införts för att få kontroll på kostnadsutvecklingen säger Guy Lööv på Socialdepartementet. Den står fast oberoende av avtalsrörelsen och gäller tills ett nytt ersättningssystem för assistansersättning införs.

2015-09-29 19:19 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Den assistans som utförs kan vara det som beviljats vid bedömningen. Behov som assistans kan beviljas för kan standardiseras. Det skulle kunna införas en ny behovsbedömning där ett mindre antal assistanstimmar beviljas mot att man slipper alltför ingående frågor. Det föreslår ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen.

2015-09-28 09:06 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Vissa personer kommer att få färre timmar beviljat för det femte grundläggande behovet. Vilka som kommer att beröras är det för tidigt att säga enligt Monica Svanholm, enhetschef på Försäkringskassan. Hon hävdar samtidigt att Försäkringskassan har rätt att dra tillbaka beslut även om funktionsnedsättningen inte förändrats.

JAG-medlemmar deltar i europeisk frihetsmarsch

2015-09-28 06:41 CEST JAG Idag reser tio stycken medlemmar i Föreningen JAG till Bryssel för att delta i Freedom Drive – en frihetsmarsch för personer med funktionsnedsättningar från hela Europa. På programmet står även möten med EU-parlamentariker och en konferens om personlig assistans.

2015-09-24 11:13 CEST Independent Living Institute Assistanskoll För små assistansföretag och kooperativ riskerar den närmaste tiden bli en process mot avveckling eller försäljning. Det säger Hanna Kauppi efter regeringens besked att schablonbeloppet ska räknas upp med 1,4 % varje år oavsett.

2015-09-23 09:12 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Det finns en olycklig tradition att överdriva fuskets omfattning och att tappa proportionerna säger Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, intressegruppen för assistansberättigade. Han är även oroad för att en kommande fuskdelegation ska använda samma metoder som FUT-Delegationen.

2015-09-22 08:58 CEST Independent Living Institute Assistanskoll I över hälften av Sveriges kommuner finns lokala riktlinjer som innebär begränsningar av den personliga assistansen. Det framgår av Socialstyrelsens granskning av kommunalt beviljad assistans. Det är en salig röra enligt utredaren Karin Flyckt.

2015-09-21 14:25 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Assistansersättningens timbelopp för år 2016 blir enligt beslut från regeringen 288 kr/timme. Den nya ersättningen innebär en ökning med 4 kr eller 1,4 procent, vilket är samma historiskt låga höjning som förra året. Regeringen skriver att schablonbeloppet nu räknas upp med 1,4 % varje år.

2015-09-16 11:41 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Riksdagen måste skärpa § 9a i LSS för grundläggande behov eftersom det var där rättstillämpningen började spåra ur. Det har lett till att kommunerna mer och mer tappat respekten för lagstiftningen, menar Sophie Karlsson.