Pressmeddelanden

​#iam – nu berättar vi om våra liv

​#iam – nu berättar vi om våra liv

2018-05-15 11:40 CEST
#iam är en nystartad rörelse om rätten att leva sitt liv, att ta plats i samhället och ...

Antalet assistansberättigade närmar sig 14 600

2018-05-14 11:16 CEST
I april 2018 hade 14 638 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Minskning...

Anna Dunér, professor i Socialt arbete, Göteborgs universitet – ”Anhörigassistenter ger en privat sfär att vila i”

2018-05-14 11:12 CEST
Anhörigassistans ger ett flexibelt stöd som ges med kort varsel och assistansanvändaren...

Lena Hallengren, Barn, äldre och folkhälsominister – ”Allt talar för ett fortsatt delat huvudmannaskap”

2018-05-14 11:10 CEST
Fortsatt delat huvudmannaskap mellan stat och kommun för personlig assistans. Ingen ind...

Sparkraven på LSS-utredningen tas bort

2018-04-30 11:52 CEST
Regeringen tar bort besparingskravet på LSS-utredningen och förlänger arbetstiden till ...

Thomas Hammarberg, fd människorättskommissionär – ”Läckta LSS-utredningen återspeglade inte andan i FN-konventionen”

2018-04-24 17:54 CEST
Den FN-kommitté som övervakar rättigheter för personer med funktionsnedsättning har i e...

HFD - "Sondmatning är ett grundläggande behov"

2018-04-13 11:25 CEST
Idag Kl 10 kom domen 682-17 många väntat på. Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD säger at...

Glädje och lättnad över domen om personlig assistans och sondmåltid

Glädje och lättnad över domen om personlig assistans och sondmåltid

2018-04-13 10:39 CEST
Högsta förvaltningsdomstolen kom idag med sin dom om sondmåltider – och Försäkringskass...

Tre fjärdelar väljer en privat assistansanordnare

2018-04-09 11:11 CEST
75 procent av alla assistansberättigade hade i dec 2017 valt ett privat företag eller e...