Pressmeddelanden

2015-07-06 12:17 CEST Humana Funka för livet är mässan och mötesplatsen för personer med funktionsnedsättning och närstående. Mässan arrangeras för första gången i år på Arena Karlskrona och Halmstad Arena, där Humana kommer att finnas på plats

2015-07-03 10:50 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Ritva Gough är sociolog och forskade först om arbetsmarknad och äldreomsorg. På 1980-talet började hon intressera sig för pionjärerna inom STIL och GIL. Läs hennes analys av hur personlig assistans utvecklades.

2015-06-27 14:38 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Införandet av efterskotts-betalning av assistansersättning skjuts upp. Enligt Försäkringskassan krävs det lagändringar för att efterskottsbetalning ska kunna införas.

NÄRA deltar i tävling om tillgänglighet

2015-06-26 13:39 CEST NÄRA AB personlig assistans S:t Julianpriset är Stockholms stads pris för att belöna arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället. De som aktivt arbetar för detta har chansen att vinna S:t Julianpriset precis som Sofia kyrka, Historiska museet, Gröna Lund och Orionteatern gjorde 2014.

2015-06-25 11:15 CEST Humana Varje dag går Humanas 14 000 anställda till jobbet för att ge våra kunder och klienter den bästa vård och omsorg man kan ge. Vi är stolta över det vi gör som Sveriges ledande privata och idédrivna omsorgsföretag. När människor får välja mellan olika utförare leder det till högre kvalitet och en kontinuerlig utveckling, säger Per Granath, VD och koncernchef.

2015-06-16 09:07 CEST Humana När riksdagen idag beslutar om vårbudgeten föreslås bland annat att arbetsgivaravgiften för unga ska fördubblas. En bransch som drabbas särskilt hårt är personlig assistans. Kommunerna kompenseras för detta av staten. Men inte privata företag eller ideella organisationer. Konkurrensneutraliteten snedvrids ytterligare. Det är djupt allvarligt. Och vi ifrågasätter lagligheten i detta handlingssätt.

​Dialog och samverkan i fokus när Assistansens dag firades för första gången

2015-06-05 11:27 CEST Vivida Assistans AB Sedan 1994 har insatsen personlig Assistans gett personer med funktionsnedsättning större möjlighet till ett självständigt liv. För att lyfta bort fokus från de negativa krafter som påverkat personlig assistans och bidra till ökad dialog har Vivida instiftat Assistansens dag och den 4 juni firades den för första gången och i centrum stod samtalet om framtidens utmaningar.

2015-06-03 09:11 CEST Vivida Assistans AB I drygt 20 år har insatsen personlig assistans gett människor med olika typer av funktionsnedsättningar möjlighet till ett självständigt liv.För att uppmärksamma och fira de positiva effekterna av reformen, och för att ta bort fokus från de negativa krafter som påverkat personlig assistans, har Vivida inrättat Assistansens dag och imorgon går den för första gången av stapeln.

2015-05-26 16:34 CEST Independent Living Institute Assistanskoll I det så kallade Hässleholmsförsöket har Försäkringskassan i Skåne anlitat ett vårdbolag som via personal på sjukhuset iakttar personer under 27 timmar för att upptäcka fusk. Barbro Lewin anser att historien förstärker en bristande tillit till systemet och en negativ bild av Försäkringskassan.

2015-05-26 14:38 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Den 20 maj släppte SCB statistik över lönenivåer för personliga assistenter. Assistanskoll har sammanställt informationen i en ny guide. Se löneskillnader mellan privata och kommunala utförare, mellan män/kvinnor och mellan olika delar av landet.