Pressmeddelanden

KFO:s seminarium - ”Fel i beräkningsmodellen för assistansersättningen”

2015-10-15 15:30 CEST
n missad post i beräkningsmodellen för assistansersättningen, kan vara orsaken till den...

Höstens riksdagsmotioner om personlig assistans

2015-10-14 15:25 CEST
De flesta motioner om personlig assistans hösten 2015 rör kritik mot Försäkringskassans...

Monica Svanholm, Försäkringskassan – ”Anordnarna har ett år på sig att förbereda sig”

2015-10-14 11:40 CEST
Anordnarna har nu ett år på sig att finansiera övergången till efterskottsbetalning 1 o...

Inspektionen för socialförsäkringen(ISF) intervjuas om rapporten "Assistansersättningen"

2015-10-12 14:04 CEST
Begrepp som ”leva som andra” och ”goda levnadsvillkor” bör definieras. Funktionsförmåga...

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Personlig tragedi för de som drabbas av den nya domen”

2015-10-06 12:30 CEST
Högsta förvaltningsdomstolens dom om det femte grundläggande behovet strider mot tidiga...

Försäkringskassan vill införa efterskottsbetalning 1 okt 2016

2015-10-01 16:04 CEST
Den 1 oktober 2016 vill Försäkringskassan att efterskottsbetalning ska införas för assi...

Socialdepartementet, Guy Lööv – ”Vi måste få kontroll på kostnadsutvecklingen”

2015-10-01 10:58 CEST
Den fasta ökningen på 1,4 % per år av schablonbeloppet har införts för att få kontroll ...

ISF - "standardisera vilka behov som assistans kan beviljas för"

2015-09-29 19:19 CEST
Den assistans som utförs kan vara det som beviljats vid bedömningen. Behov som assistan...

Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”Det femte grundläggande behovet beviljas nu enbart vid psykiska funktionsnedsättningar”

2015-09-28 09:06 CEST
Vissa personer kommer att få färre timmar beviljat för det femte grundläggande behovet....

JAG-medlemmar deltar i europeisk frihetsmarsch

JAG-medlemmar deltar i europeisk frihetsmarsch

2015-09-28 06:41 CEST
Idag reser tio stycken medlemmar i Föreningen JAG till Bryssel för att delta i Freedom ...