Pressmeddelanden

Konferens 26-27 mars - Chef för personliga assistenter

2013-12-12 10:16 CET Kompetensteamet Stockholm AB Vårens konferens för chefer till personliga assistenter har sin tyngd i hur du ska utvecklas och växa i din roll som ledare samt hur du kan utveckla verksamheten och stärka positionen som assistansgivare. Du får en fördjupning i de lagar som påverkar din vardag och ökar din kunskap om hur de korrelerar med varandra så att du ska kunna utföra ditt arbete snabbare, effektivare och mer korrekt.

Nordmaling väljer Frösunda som utförare av sin personliga assistans

2013-12-10 08:40 CET Frösunda Omsorg AB Frösunda har fått förtroendet av Nordmaling kommun att driva den personliga assistansen. Frösunda fick högsta kvalitetspoäng och vann upphandlingen i konkurrens med tre andra aktörer. Den 2 februari 2014 tar Frösunda över utförandet.

2013-11-27 15:09 CET Independent Living Institute Assistanskoll Även inom kommunerna blir personer av med sin assistans, rättspraxisen där har förändrats på ett liknande sätt som på Försäkringskassan säger Anna Karlsson, LSS-handläggare i Trelleborg. Hon tycker även att minuträknandet lett till alltför närgångna frågor i assistansutredningarna.

2013-11-26 11:13 CET Independent Living Institute Assistanskoll Övervältringen av ärenden från Försäkringskassan till kommunerna har skapat en orimlig arbetsbörda för kommunala LSS-handläggare. De får också ta stryk för beslut som i grunden är politiska. Kristina Folkesson på fackförbundet Vision arbetar för handläggarnas arbetsvillkor, men vill även se förändrade bedömningar på Försäkringskassan.

2013-11-21 10:38 CET Independent Living Institute Assistanskoll För drygt ett år sedan skrev Hillevi Larsson en motion mot den nya lagstiftningen som sedan kom att träda i kraft 1 juli 2013. Idag står hon fast vid sina synpunkter och menar att det finns många förlorare på den nya lagen. Värst anser hon är att den livsviktiga relationen mellan assistent och assistansberättigad blir förstörd.

2013-11-19 12:23 CET Independent Living Institute Assistanskoll Att timbeloppet räknas upp med enbart 1,8 % för 2014 kommer att leda till lägre ingångslöner för assistenter enligt Fredric Käll, Ordförande i Vårdföretagarna. Han vill att målet på att 87 % av timbeloppet ska gå till assistenternas lönekostnader ska överges eftersom det inte stämmer med verkligheten.

2013-11-15 15:13 CET JAG Brukarkooperativet JAG har under lång tid fört diskussioner med Mora kommun om finansieringen av JAGs dagliga verksamhet där, utan resultat. Men idag kom beskedet att Mora kommun beslutat att skjuta till pengar för att betala för platserna på JAGs dagliga verksamhet i Mora under 2014. Deltagarna firade med tårta och champagne när de fick beskedet.

2013-11-14 15:05 CET Humana Söndagens Kalla fakta visar hur kommuner med hjälp av konsulter motarbetar den lagstadgade rätten till assistans och syftet med LSS, något som har väckt en debatt om hur lagen tillämpas. Men den personliga assistansen har varit under attack under flera år, och sanktioner måste övervägas mot de kommuner som undergräver den reform som ska säkra rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

Öppet brev från Jesper Odelberg och Magnus Andén till hälften av Sverige kommuner:

2013-11-14 14:28 CET JAG Kära kommuner. Det finns uppenbarligen ett behov hos er politiker och tjänstemän att fortbilda er i LSS, både om lagens målsättning och om er egen uppgift – att förverkliga den. Men nu behöver ni bli noggrannare i valet av föreläsare och sluta lägga dyra konsultpengar på juristfirmor som lurar er. Vi har ett konstruktivt förslag.

2013-11-13 10:55 CET DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder TV4:s program Kalla fakta sände i söndags den 9 november inslaget "Avslag till varje pris". Programmet tog upp det faktum att fler än hälften av Sveriges kommuner betalar konsulter för att lära biståndsbedömare och socialchefer hur man argumenterar mot och ger avslag på ansökningar om stödinsatser enligt LSS.