Pressmeddelanden

Ett coachande förhållningssätt ger NÄRAs kunder en bättre assistans

2015-02-13 10:22 CET NÄRA AB personlig assistans Ett coachande ledarskap rustar oss på bästa sätt för att möta dagens och morgondagens förväntningar och krav från våra kunder, medarbetare och en föränderlig omvärld, säger Anders Roxström, VD för NÄRA

2015-02-12 16:20 CET Independent Living Institute Assistanskoll Generellt är personliga assistenter positivt inställda till att underlätta för assistansanvändarna när handlar om sex, även om det finns många undantag. Det menar Stefan Balogh, sexolog på BOSSE Råd, Stöd & Kunskapscenter. Men de måste få stöd från sina chefer, som i sin tur behöver direktiv ytterligare ovanifrån.

2015-02-12 16:17 CET Independent Living Institute Assistanskoll Regeringen hoppas få fram uppgifter om hur många assistanstimmar kommunerna beviljat personer som förlorat sin assistansersättning. De som enligt ISF: s slutrapport inte hade något kommunalt stöd efteråt ryms däremot inte i uppdraget.

2015-02-12 13:20 CET Idus förlag Ett annat liv – En annan tid är Kim Anderssons starka skildring om att bli extremt felbehandlad av sjukvården. Det här är en historia som handlar om hur en människa och hans familj går vidare efter att den medicinska katastrofen är ett faktum.

2015-02-04 11:47 CET Independent Living Institute Assistanskoll Medierna är samhällets största spridare av kulturella värderingar och attityder enligt Karin Ljuslinder, Docent vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå Universitet. – Det får konsekvenser om personlig assistans beskrivs som vård eller om fusk i assistans får ett mycket stort utrymme i medierna.

"Märkligt att ställa mänskliga rättigheter mot kostnaden för Sveriges försvar"

2015-01-12 15:31 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige ​Idag har Sveriges Radio Ekot och Svenska Dagbladet uppmärksammat att det förekommer mutor och oegentligheter bland vissa assistansbolag. STIL välkomnar undersökningen men ställer sig frågande till den häpnadsväckande låga kunskapsnivån hos journalistkåren.

2015-01-07 02:22 CET Woxzia Myndighetslots Assistansbolag ska anmäla misstanke om fusk. Assistansbolagen har fått ta över stafettpinnen att anmäla fusk med personlig assistans till Försäkringskassan. Därför får brukarna svara på intima frågor för att styrka sitt behov av hjälp. Svaren dokumenteras och blir allmän handling. Allt fler brukare söker skydd hos Woxzia för att få en personlig Myndighetslots att vända sig till i förtroende. 

2015-01-06 17:15 CET Assistansboken Sverige AB Idag går Assistansboken.se ut officiellt med nyheten att de släpper nya funktioner till bolagets schemaläggningsmodul. Funktionerna är specialanpassade för personlig assistans och har tagits fram i samarbete med befintliga kunder till bolaget. Arbetet med de nya tekniska lösningarna har pågått sedan i februari 2014. Systemet har nu bland annat grundschema, stöd för ATL och begränsningsperioder.

2014-12-18 11:40 CET Independent Living Institute Assistanskoll Försäkringskassan backar från sin hållning att assistansersättning inte betalas ut om assistenter hos egna arbetsgivare arbetar mer än 40 tim/vecka. Om det finns kollektivavtal gäller villkoren i det, om kollektivavtal saknas godkänns nu viss övertid för assistenterna.

2014-12-17 11:49 CET Independent Living Institute Assistanskoll Tystnaden om sexualitet och assistans är ett långt större problem än att en viss grupp inte har samma tillgång till sex som andra. Det handlar om existentiella frågor som identitet och självbild. Det menar Julia Bahner som forskar i ämnet.