Pressmeddelanden

Mathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Personlig tragedi för de som drabbas av den nya domen”

2015-10-06 12:30 CEST
Högsta förvaltningsdomstolens dom om det femte grundläggande behovet strider mot tidiga...

Försäkringskassan vill införa efterskottsbetalning 1 okt 2016

2015-10-01 16:04 CEST
Den 1 oktober 2016 vill Försäkringskassan att efterskottsbetalning ska införas för assi...

Socialdepartementet, Guy Lööv – ”Vi måste få kontroll på kostnadsutvecklingen”

2015-10-01 10:58 CEST
Den fasta ökningen på 1,4 % per år av schablonbeloppet har införts för att få kontroll ...

ISF - "standardisera vilka behov som assistans kan beviljas för"

2015-09-29 19:19 CEST
Den assistans som utförs kan vara det som beviljats vid bedömningen. Behov som assistan...

Försäkringskassan, Monica Svanholm – ”Det femte grundläggande behovet beviljas nu enbart vid psykiska funktionsnedsättningar”

2015-09-28 09:06 CEST
Vissa personer kommer att få färre timmar beviljat för det femte grundläggande behovet....

JAG-medlemmar deltar i europeisk frihetsmarsch

JAG-medlemmar deltar i europeisk frihetsmarsch

2015-09-28 06:41 CEST
Idag reser tio stycken medlemmar i Föreningen JAG till Bryssel för att delta i Freedom ...

Arbetsgivarföreningen KFO, Hanna Kauppi – ”Vi går mot ett kritiskt läge för mindre assistansanordnare”

2015-09-24 11:13 CEST
För små assistansföretag och kooperativ riskerar den närmaste tiden bli en process mot ...

Vilhelm Ekensteen, IfA – ”En fuskdelegation behöver sakkunniga som vet vad assistans innebär”

2015-09-23 09:12 CEST
Det finns en olycklig tradition att överdriva fuskets omfattning och att tappa proporti...

Karin Flyckt, Socialstyrelsen - ”Dags för regeringen att fatta beslut om lagändring”

2015-09-22 08:58 CEST
I över hälften av Sveriges kommuner finns lokala riktlinjer som innebär begränsningar a...

Schablonbeloppet för 2016 fastställt

2015-09-21 14:25 CEST
Assistansersättningens timbelopp för år 2016 blir enligt beslut från regeringen 288 kr/...