Pressmeddelanden

Alla barn kan vara med!

2014-12-05 06:45 CET JAG Varje år den 9 december firas pepparkakans dag. Med personlig assistans kan även barn med stora funktionsnedsättningar växa upp i sin familj och få roliga upplevelser och erfarenheter på egna villkor. Det är våra nyskapande pepparkaksformar en symbol för!

2014-12-04 16:24 CET Independent Living Institute Assistanskoll De flesta kommuner saknar tydlig redovisning för hur de använder assistansersättningen. Det är svårt att dra några slutsatser om kommunerna generellt går med överskott eller underskott. Det säger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport där de även är kritiska till schablonbeloppet.

2014-12-01 07:18 CET Eskilstuna kommun Som ett led i bemötande av brukare och kvalitetssäkring av våra verksamheter har 50 personliga assistenter i Eskilstuna kommun genomgått hbt-certifiering i regi av RFSL.

​Inget konkret svar från ministern

2014-11-28 12:14 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Idag, 28 november, svarade barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér på riksdagsledamoten Maj Karlssons interpellation om personlig assistans. Åsa Regnérs svar var otydligt och hon gav inga konkreta åtgärdsförslag. Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, har högre förväntningar på en ansvarig ministers svar.

Succén fortsätter - tusen besökare kan inte ha fel!

2014-11-27 06:27 CET JAG Extraföreställning med sopplunch den 11/12 kl 12 av Vet du vem jag är? En föreställning om att våga ta plats, synas och att göra sin röst hörd för att berätta något viktigt. Många i föreställningen har stora funktionsnedsättningar. Tillsammans med våra personliga assistenter uttrycker vi oss genom dans och teater.​ Kulturhuspubliken: ”Konstnärligt och proffsigt" "Starkt och viktigt budskap”

2014-11-24 12:52 CET Independent Living Institute Assistanskoll Trots ISF:s rapport återstår flera oklarheter om assistansbedömningarna. 40 % av de som inte beviljats assistansersättning har inget stöd efterföljande år. Det är även oklart hur stort stöd kommunerna ger de som förlorat sin assistansersättning pga 20-timmarsgränsen för grundläggande behov.

2014-11-13 09:27 CET Independent Living Institute Assistanskoll ISF föreslog nyligen att lagstiftaren bör överväga hur ambitionen om delaktighet och ökad kostnadsutveckling i assistansersättning ska balanseras i förhållande till varandra. Det positiva med ISFs uttalande är att lagstiftarens ansvar lyfts fram säger Barbro Lewin på Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala Universitet.

2014-11-12 12:24 CET Independent Living Institute Assistanskoll Antalet motioner som rör personlig assistans är färre jämfört med tidigare år. De flesta rör kritik mot Försäkringskassans hårdare bedömningar av assistansersättning. Det finns även motioner med krav på utbildning av assistenter och stöd till föräldrar med funktionsvariationer.

2014-11-11 10:08 CET Independent Living Institute Assistanskoll ISF:s rapport kan innebära ett skifte i den funktionshinderpolitiska diskussionen enligt Niklas Altermark. Ett skifte där vi går från att prata om hur vi uppnår full delaktighet i samhället, till att prata om hur mycket delaktigheten får kosta.

Föreningen JAG på MR-dagarna i Umeå - med rätt stöd är allt möjligt!

2014-11-11 06:57 CET JAG Föreningen JAG medverkar på Mänskliga rättighetsdagarna i Umeå 13-15 november under rubriken ”Även om jag inte talar kan jag ha något att säga”. Nicklas Benn, medlem i Föreningen JAG, berättar om de två kulturprojekt han jobbar med just nu. Nicklas visar att det är möjligt att ta plats på scen trots, eller kanske tack vare, att han har stora funktionsnedsättningar.