Pressmeddelanden

2014-03-19 10:07 CET Independent Living Institute Assistanskoll Assistansersättning kommer att betalas ut i efterskott istället för som idag, i förskott. Det formella beslutet är ännu inte taget, men förändringen sker enligt Therese Karlberg tidigast i början på 2015. Enligt Therese Karlberg diskuteras det vilka undantag och övergångslösningar som blir aktuella. Klart är dock att egna arbetsgivare kommer att undantas.

2014-03-17 09:44 CET Independent Living Institute Assistanskoll Utredningen föreslår en tilläggsschablon för assistansberättigade med mycket assistans på kvällar och helger, men personer över 65 år undantas. Assistenters sjuklöner bör betalas via assistansersättningen men följderna för egna arbetsgivare behöver följas upp säger Agneta Rönn.

2014-03-17 09:39 CET Independent Living Institute Assistanskoll Schablontredningen föreslår inte att assistansersättningen ska sänkas säger Agneta Rönn. Hon anser däremot att schablonen höjts för mycket jämfört med löneökningarna och vill lämna över frågan till politikerna.

Efterlängtad 20-åring bäst i världen

2014-03-14 15:22 CET VH assistans I år fyller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 20 år, och det uppmärksammar vi under LSS20 med en fantastisk kavalkad av de allra mest kända och bästa föreläsarna inom området, och mannen bakom reformen, Bengt Westerberg är vår självklara moderator när Riksdagens handikappforum, Marietta de Pourbaix-Lundin och Veronica Hedenmark bjuder in.

2014-03-11 09:58 CET Assistansboken Sverige AB Assistansboken Sverige AB släpper idag sin digitala schemaläggningsfunktion gratis. Bolaget kommer att fortsätta vidareutveckla schemaläggningsmodulen men fokus kommer att ligga på kommunikation, planering och uppföljning inom arbetsgrupperna ute på fält.

2014-03-03 15:55 CET Humana En ny granskning av sportlovsaktiviteterna i våra svenska kommuner visar att de borde bli bättre på att informera om aktiviteter som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Samtidigt har många med funktionsnedsättning svårt att ägna sig åt fritidsaktiviteter på det sätt som de vill.

Daniel Lindkvist: Assistansbolag och brukare måste ta ansvar för LSS

2014-02-24 11:48 CET Lystra personlig assistans Regeringens utredare har nu presenterat sitt förslag om hur den framtida ekonomiska ersättningen för personlig assistans ska se ut. Förslaget vilar på dåligt underbyggda slutsatser, men visar också behovet av att både assistansbolagen och de assistansberättigade nu tar ett gemensamt ansvar för LSS-reformen, skriver Daniel Lindkvist på Lystra personlig assistans.

2014-02-20 13:42 CET Independent Living Institute Assistanskoll LSS-reformen urholkas när intentionerna med lagen är på väg att gå om intet. Det befarar Barbro Lewin som anser att det ökade antalet avslag på nyansökningar och att många förlorar assistansersättningen är en konsekvens av en fragmentiserad bedömning där Försäkringskassan inte tar hänsyn till helheten.

2014-02-19 10:17 CET Independent Living Institute Assistanskoll Trots att Helena Karnström har assistansersättning dygnets alla timmar för att hon inte kan lämnas ensam frågade handläggaren ingående om minutåtgång för hennes toalettbesök.

2014-02-18 23:41 CET Annas Assistans AB Annas Assistans är nu officiellt ett partnerföretag till RBU. ”Vi delar RBU:s långsiktiga mål och visioner och det känns därför väldigt bra att inleda ett samarbete med dem. Annas Assistans har idag ett stort antal kunder över hela landet som är barn och ungdomar och RBU bedriver en fantastisk verksamhet som vi vill knyta närmare oss”, förklarar verksamhetshef Olof Lorentzon.