Pressmeddelanden

2014-04-14 10:56 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Omdefiniering av grundläggande behov, stopp för integritetskränkande minuträkning, myndighetssamverkan för att stoppa assistansfusk och ett förstatligande av assistansen. Det är fyra åtgärder Thomas Juneborg vill se för att återupprätta den personliga assistansen.

2014-04-14 10:50 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Personliga assistenter som utses av den assistansberättigade behöver inte ha lika omfattande kunskaper som annan personal i LSS och Sol som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Det framgår av Socialstyrelsen nya allmänna råd.

2014-04-02 16:18 CEST Humana Idag är det internationella autismdagen, ett tillfälle att skapa medvetenhet och bekämpa fördomar. Samtidigt gör Försäkringskassan det svårare för personer med autism att få stöd för att klara vardagen. Nu är det hög tid för våra politiker att ta tillbaka taktpinnen och se till att myndigheterna följer lagen.

2014-04-02 13:03 CEST Humana Fler får avslag på ansökningar om assistans än tidigare, trots att lagen inte ändrats. 2003 avslogs 30 procent av ansökningarna och 2012 är avslagen uppe i över 60 procent. Indragningen av assistans från Försäkringskassan vid omprövningar till följd av att behovet anses för litet ökat med 500 procent. Det framgår av en ny rapport från Humana.

2014-04-01 11:43 CEST Lystra personlig assistans Försäkringskassan är på väg att införa nya ogenomtänkta regler för att förhindra fusk med ersättningen till personliga assistenter. Resultatet blir ett orimligt krav på att de som beviljats assistans ska bygga upp en stor egen finansiell buffert, vilket de kommer ha mycket svårt att klara av att göra, skriver Björn Modén som är vd på Lystra Personlig Assistans.

2014-03-31 09:08 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Enligt Försäkringskassans statistik stoppade eller återkrävdes 168 miljoner i assistansersättning under 2013. Samtidigt gjordes 101 polisanmälningar, men enbart 17 % av de som avgjordes gav fällande dom.

2014-03-31 09:05 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Att schablonbeloppet sägs kunna sänkas med 22 kr hotar assistansens kvalitet. Det riskerar leda till sänkta löner för assistenterna och ett sämre liv för assistansanvändarna säger Pelle Kölhed. Han hade velat se en timersättning som beviljar mer efter personens behov och där man kontrollerar att anordnarna ger det som beviljats.

2014-03-28 12:01 CET Independent Living Institute Assistanskoll I frågor som rör LSS är det ett stort gap mellan den politiska retoriken och den praktiska verkligheten. Det menar Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör på tidningen Dagen.

2014-03-27 11:05 CET Independent Living Institute Assistanskoll Samverkan mellan myndigheter har varit nyckeln för att stoppa kriminaliteten i assistans enligt Johanna Skinnari på Brå, Brottsförebyggande rådet. Skatteverket har granskat företagen och assisternas inkomster, Polisen har spanat och telefonavlyssnat.

2014-03-26 09:33 CET Independent Living Institute Assistanskoll I Linköpings kommun ersätts inte alla som beviljas personlig assistans med samma timersättning som Försäkringskassans schablonbelopp på 280 kr. Det finns en undre gräns på 255 kr/timme när en anhörig arbetar som assistent, och 269 kr när en icke-anhörig är assistent.