Pressmeddelanden

2015-05-21 09:22 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Möjligheten till deltider och visstidsanställningar är själva förutsättningen för att bedriva personlig assistans i ordets bemärkelse. Det anser Hanna Kauppi och Björn Jidéus i en replik på Kommunals ordförande Annelie Nordströms uttalande tidigare i vår.

Överlevare på besök från Nepal

2015-05-21 07:32 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige På söndag besöker Krishna Gautam Sverige på inbjudan av STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige. Han arbetar för rätten till personlig assistans i Nepal och kommer att berätta mer om det samt om det humanitära arbete han deltagit i efter jordskalven.

2015-05-20 09:00 CEST Humana Personlig assistans handlar i grunden om att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva ett eget liv. Att vara beroende av hjälp från en annan människa innebär stor utsatthet. Därför är möjligheten att kunna välja vem som ska vara personlig assistent alldeles speciellt viktig. Håller man med om detta måste man också ge förutsättningar för att detta ska kunna fungera.

2015-05-15 18:29 CEST Humana Riksdagsseminarium om kostnaderna för LSS-reformen. Bengt Eliasson, riksdagsledamot för FP, bjuder tillsammans med Humana in till ett samtal om vad som började som en svensk frihetsreform. Den skulle ge människor med funktionsnedsättning möjligheten att leva sina egna liv. Prislappen sattes till tre miljarder i dåvarande penningvärde när systemet infördes 1994. Idag är kostnaden 28 miljarder.

Kommuner kritiseras för otillgängliga skolgårdar

2015-05-06 07:46 CEST Humana Endast 16 procent av landets kommuner uppger att alla skolgårdar i kommunen är tillgänglighetsanpassade. Hälften av kommunerna uppger att de saknar plan för att åtgärda bristerna. Det framkommer i Tillgänglighetsbarometern 2015 som publiceras idag. I Tillgänglighetsbarometern, som tas fram av Humana i samarbete med organisationen Hjärnkraft, får Borås, Gävle och Osby högst betyg.

2015-05-05 20:55 CEST Humana Olika myndigheter gör olika bedömningar i samma ärenden om personlig assistans och många av besluten överklagas. Det sänder tydliga signaler om att spelreglerna är otydliga och skapar en stor osäkerhet bland de med hjälpbehov. Det behövs ett tydligare regelverk och bättre utredningar av vad som ska ge rätt till assistans.

Manifestation för den personliga assistansen

2015-05-05 06:59 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Vi ser "Hässleholmsförsöket" som en upptrappning av de allt grövre förnedringar som myndigheter utsatt oss för de senaste åren. STIL och en rad andra organisationer manifesterar på Mynttorget i Stockholm kl 17 idag, med krav på att den personliga assistansens intentioner återställs.

2015-05-04 11:24 CEST Humana Fredagen den 8 maj ska tillgängligheten i Eskilstuna utvärderas. Det sker i ett unikt samarbete mellan Eskilstunas politiker i vård- och omsorgsnämnden, ESOF (Eskilstuna samarbetsorganisation för funktionshindersfrågor) och Humana. Det blir en heldag där förtroendevalda praktiskt kommer att få testa tillgängligheten.

2015-04-29 11:22 CEST Lidingö stad Lidingö stad lägger ut personlig assistans på entreprenad. De senaste tre åren har kunderna valt bort kommunen för privata utförare, en utveckling som även gäller nationellt.

Personlig assistans - Kommuner gör snålare bedömningar än Försäkringskassan

2015-04-28 13:36 CEST Humana ​Samtidigt som det uppmärksammas att förvaltningsdomstolar i landet bedömer rätten till personlig assistans olika, pekar en ny studie på skillnader mellan hur Försäkringskassan och kommuner bedömer i samma ärenden. Tecken finns dessutom på att kommunerna gör snålare bedömningar när de tror att de kommer behöva stå för notan. Det framkommer i Humanas juridiska årsbok.