Pressmeddelanden

Affärsområde Managed Services blir Availo

2011-05-26 16:52 CEST Availo Phoneras affärsområde Managed Services får nytt namn och samlar ihop samtliga dotterbolag i affärsområdet Managed Services till en koncern under det nya varumärket Availo. Under Availo kommer samtliga tidigare förvärvade bolag och varumärken inom affärsområdet Managed Services att samlas. Detta gäller såväl de svenska som norska verksamheterna såsom Netcamp, Networks, Ventelo Hosting och Fasthost.

Affärsområde Managed Services blir Availo

2011-05-26 08:18 CEST Phonera Företag AB Phoneras affärsområde Managed Services får nytt namn och samlar ihop samtliga dotterbolag i affärsområdet Managed Services till en koncern under det nya varumärket Availo. Under Availo kommer samtliga tidigare förvärvade bolag och varumärken inom affärsområdet Managed Services att samlas. Detta gäller såväl de svenska som norska verksamheterna såsom Netcamp, Networks, Ventelo Hosting och Fasthost.

2011-05-17 09:40 CEST Phonera Företag AB Phonera och Visma Advantage inleder samarbete gällande kommunikationstjänster. Phonera är en av vinnarna i Visma Advantage upphandling gällande kommunikationslösningar. Syftet är att erbjuda flera typer av attraktiva telefoni- och bredbandstjänster till de företag som är kunder till Visma Advantage.

2011-04-21 10:45 CEST Phonera Företag AB Idag torsdagen den 21 april så publicerar Phonera AB (publ) Årsredovisningen för verksamhetsåret 2010. Årsredovisningen ligger som bilaga till detta pressmeddelande samt finns tillgänglig för nedladdning i pdf.format via: http://www.phonera.com/finansiell_information/rapporter/arsredovisningar/

2011-04-14 11:35 CEST Phonera Företag AB Aktieägarna i Phonera AB (publ), 556330-3055, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2011 kl. 10.00 på Elite Park Avenue Hotell, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg.

2011-03-18 16:39 CET Availo Phonera närmar sig full beläggning i sitt befintliga Datacenter i Stockholm och startar nu bygget av ytterligare ett energieffektivt och driftsäkert Datacenter. Anläggningen har varit planerad en längre tid. Men istället för att bygga i Hammarby Sjöstad så blir det nya Datacentret på 2200 kvm lokaliserat till Sätra i södra Stockholm med planerad driftstart till november 2011.

2011-03-18 10:00 CET Phonera Företag AB Phonera närmar sig full beläggning i sitt befintliga Datacenter i Stockholm och startar nu bygget av ytterligare ett energieffektivt och driftsäkert Datacenter. Anläggningen har varit planerad en längre tid. Men istället för att bygga i Hammarby Sjöstad så blir det nya Datacentret på 2200 kvm lokaliserat till Sätra i södra Stockholm med planerad driftstart till oktober 2011.

Gemensam strategi överst på agendan för Phoneras nya Affärsområdeschef

2011-03-03 16:35 CET Availo Robert Kjellberg har nu tillträtt som affärsområdeschef. Roberts främsta prioritet är att forma en ny ledningsgrupp samt ta fram en gemensam strategi för samtliga de bolag som förvärvats och vilka nu ingår i affärsområdet Managed Services. Phonera erbjuder Colocation och Hostingtjänster för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät.

Gemensam strategi överst på agendan för Phoneras nya Affärsområdeschef

2011-03-03 13:05 CET Phonera Företag AB Robert Kjellberg har nu tillträtt som affärsområdeschef. Roberts främsta prioritet är att forma en ny ledningsgrupp samt ta fram en gemensam strategi för samtliga de bolag som förvärvats och vilka nu ingår i affärsområdet Managed Services. Phonera erbjuder Colocation och Hostingtjänster för de mest krävande kunderna som ställer krav på hög tillgänglighet och tillgång till ett kraftfullt IP-nät.

2011-02-18 16:25 CET Availo Phonera fortsätter sin satsning inom Hosting på den norska marknaden genom ett strategiskt förvärv av det Oslobaserade bolaget Ventelo Hosting AS. Phonera har genom sitt norska dotterbolag FastHost Holding AS och ägarna till Ventelo Hosting AS nått en överenskommelse att förvärva 100 % av aktierna i ett skuldfritt Ventelo Hosting AS för 22,4 miljoner NOK.