Dokument

Pilotanläggning anaerob rening

2011-08-04 08:12 CEST EnviroChemie EnviroChemie utför pilotförsök med anaerob rening för att utvärdera lämplighet på aktuellt avloppsvatten för biogasproduktion och minskade driftskostnader för en efterföljande aerob rening. Vi har även eget laboratorium i Tyskland där vi kan utföra bänkskaleförsök på olika delavlopp för att utröna lämpligheten för anaerob rening innan ett pilotförsök initieras.