Pressmeddelanden

​Gothenburg CoValley med byggherredriven detaljplan

​Gothenburg CoValley med byggherredriven detaljplan

2018-06-19 11:39 CEST
Gothenburg CoValley är en gemensam satsning mellan Next Step Group AB och Vectura Fasti...

Bra ambition att korta planprocesserna

Bra ambition att korta planprocesserna

2015-10-01 14:24 CEST
Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss som innebär att överklaganden av kommu...

INSTÄLLT - Pressinbjudan: Regional fysisk planering, ett hot mot det kommunala planmonopolet?

INSTÄLLT - Pressinbjudan: Regional fysisk planering, ett hot mot det kommunala planmonopolet?

2015-02-19 13:31 CET
Dagens pressinbjudan om Regional fysisk planering har ställts in på grund av sjukdom.

Forskning för 22 miljoner för hållbar stadsutveckling

2014-05-19 09:30 CEST
Tyréns har i samverkan med Konstfack och Sweden Green Building Council (SGBC) tilldelat...

9,1 miljoner i forskningsanslag till Konstfack om social hållbarhet och stadsutveckling

2014-05-16 22:36 CEST
Konstfack har tilldelats 9,1 miljoner kronor i forskningsanslag av Vinnova för projekte...

Stora vinster av digitalisering riskerar utebli

2014-02-14 08:00 CET
Varken kommuner, exploatörer eller medborgare driver på utvecklingen mot en digital pla...

Bra med kortare planprocess

2013-05-08 09:10 CEST
Sveriges Byggindustrier välkomnar plangenomförandeutredningens förslag som ger översikt...

Minska risken för överklaganden i plan- och byggprocessen, konferens i Stockholm 3-4 december 2012

Minska risken för överklaganden i plan- och byggprocessen, konferens i Stockholm 3-4 december 2012

2012-09-21 11:47 CEST
Denna kurs vänder sig till dig som vill lära dig strategier för hur du kan möjliggöra e...

Värdeskapande stadsomvandling, konferens i Stockholm 22-23 oktober 2012

Värdeskapande stadsomvandling, konferens i Stockholm 22-23 oktober 2012

2012-07-02 13:38 CEST
Den pågående urbaniseringen ställer våra kommuner och tätorter inför olika typer av utm...

Värdeskapande stadsutveckling, konferens 8-9 maj 2012, konferens i Stockholm

Värdeskapande stadsutveckling, konferens 8-9 maj 2012, konferens i Stockholm

2012-02-23 10:24 CET
Man har länge pratat om en urbanisering i västvärlden och Sverige är inget undantag. Me...