Pressmeddelanden

​Lindahl biträder PledPharma vid företrädesemission

2016-10-26 09:54 CEST
Styrelsen i PledPharma AB (publ) har beslutat att genomföra en garanterad företrädesemi...

Svåra nervskador vanligaste anledning att cellgiftsbehandlingar avbryts.

Svåra nervskador vanligaste anledning att cellgiftsbehandlingar avbryts.

2015-06-02 08:00 CEST
förebyggande behandling, PledPharmas nyligen avslutade fas IIb-studie PLIANT en välkomm...

Sammanläggning av aktier i Accelerator

2013-11-01 11:18 CET
Accelerator Nordic AB genomför sammanläggning av aktier, innebärande att tio befintliga...

Box IR tar PledPharmas sociala mediesatsning till nästa fas

2012-04-24 08:46 CEST
Box IR har erhållit uppdraget att utveckla specialistläkemedelsbolaget PledPharmas stra...

Accelerator: Delårsrapport jan-mar 2011

2011-05-12 09:26 CEST
Första kvartalet i sammandrag • Resultat efter finansiella poster uppgick till -11 68...

PledPharma listas på First North

2011-03-25 09:52 CET
PledPharma AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets ak...

Kommuniké från årsstämman i Accelerator

2011-03-25 09:37 CET
Årsstämman i Accelerator Nordic AB (publ) har avhållits den 24 mars 2011 varvid stämman...

Accelerator ökar ägarandelen i PledPharma

2011-02-24 14:28 CET
Accelerator Nordic AB (publ) har genom en företrädesemission investerat ytterligare 6,7...

PledPharma stärker upp styrelse inför listning på NASDAQ OMX First North

2011-02-24 08:52 CET
Accelerators dotterbolag PledPharma AB har utsett professor Rolf Andersson till styrels...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACCELERATOR NORDIC AB (PUBL)

2011-02-22 14:38 CET
Aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ), org. nr. 556464-2220, (”Accelerator”) kalla...