Nyheter

Abisko naturvetenskapliga station medverkar i nationellt nätverk

2013-03-12 09:23 CET Polarforskningssekretariatet Abisko naturvetenskapliga station kommer att medverka i en nationell infrastruktur för terrester och limnisk fältforskning. Nätverkets - stationsnätverket - främsta syfte är att ge svenska forskare tillgång till infrastruktur för experimentell miljörelaterad forskning.

Polarforskare på båtmässan

2013-02-06 07:30 CET Polarforskningssekretariatet På fredag och lördag kommer två framstående svenska polarforskare att presentera sin forskning om glaciärer på båtmässan i Göteborg - glaciärerna i Arktis och i Antarktis är i stor förvandling. Välkomna att lyssna!

Nu är isbrytaren Oden på Nordpolen

2012-08-23 00:10 CEST Polarforskningssekretariatet Kl 23.50 den 22 augusti kom isbrytaren Oden fram till Nordpolen - det sjunde besöket där!

Halvtid i säsongens Arktisforskning

2012-08-02 14:15 CEST Polarforskningssekretariatet De senaste dagarna har varit intensiva med transporter av forskare och utrustning till fältarbete - och tillbaka hem från fältarbetet.

Svenska polarforskare till Tajmyrhalvön i Ryssland

2012-07-05 13:46 CEST Polarforskningssekretariatet Den 6 juli inleds den svenska forskningsexpeditionen Tajmyr 2012. Två forskargrupper, som leds av Victoria Pease från Stockholms universitet och Per Möller från Lunds universitet, kommer att arbeta på Tajmyrhalvön i norra Ryssland under tre respektive fem veckor. Expeditionen är en del av det svenska Arktisforskningsprogrammet SWEDARCTIC 2012.

2012-04-24 20:07 CEST Polarforskningssekretariatet Magnus Tannerfeldt, forskningsdirektör på den svenska myndigheten Polarforskningssekretariatet, har valts till ny ordförande för Forum of Arctic Research Operators (FARO) under den pågående internationella polarkonferensen i Montreal. FARO är en internationell samarbetsorganisation för nationella logistikoperatörer inom Arktisforskning.

Snömätning ett led för att förstå klimatuppvärmningens effekter

2011-11-21 09:00 CET Polarforskningssekretariatet Snabba förändringar av snösmältning och is i polarområdena är orsakade av det senaste århundradets klimatuppvärmning. Då måste vi övervaka förändringarna av snötäcket och utbredningen i dessa regioner, och skaffa oss djup kunskap om snötäckets egenskaper. Det säger Susanne Ingvander vid Stockholms universitet i en avhandling som bygger på digital bildbehandling av snökornsprover.

Isbrytaren Oden visas upp för Arktiska rådet

2011-11-03 09:11 CET Polarforskningssekretariatet Den 8–9 november kommer närmare 150 representanter från Arktiska rådets medlemsländer, arbetsgrupper och urfolk till Luleå för att delta i ett Senior Arctic Official-möte (SAO). Redan den 7 november kommer Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket att vara på plats för att visa upp isbrytaren Oden för delegaterna.

COMNAP Research Fellowship

2011-08-04 14:36 CEST Polarforskningssekretariatet Amelia Marks, from Royal Holloway University in the UK, has been awarded the COMNAP Research Fellowship 2011/2012. The Fellowship, worth up to US$15,000, will allow Ms. Marks to work with the Italian Antarctic Program to participate in Antarctic research at Dome C and Mario Zuchelli Station.

2011-06-13 08:57 CEST Polarforskningssekretariatet Polarforskningssekretariatet har utsett konsthantverkare Linda Karlsson till stipendiat inom konstnärsprogrammet.