Pressmeddelanden

Frihetspartiet och omstruktureringen av Svensk Polis

2010-02-07 02:31 CET
Media har upprepade gånger pumpat ut budskapet att Frihetspartiet vill banta polisväsen...