Bilder

1: Läkare Utan Gränser behandlar skadade i jordbävningen på Haiti.

1: Läkare Utan Gränser behandlar skadade i jordbävningen på Haiti.

2010-01-16 19:27 CET

Läkare Utan Gränser behandlar en patient utanför Trinité-sjukhuset, som förstördes i skalvet. De vanligaste skadorna är öppna frakturer och sår.