Pressmeddelanden

2010-05-26 11:15 CEST Fondbolagens förening Den så kallade 2K-lösningen, som syftar till att reglera ”förvaltarbolagens” åtkomst av premiepensionssystemet, behöver mötas med både fler åtgärder utöver de som Pensionsmyndigheten föreslår för att säkra konsumentskyddet. Fondbolagens förening anger fem krav för att 2K ska kunna införas. Görs inte detta måste e-legitimation krävas. Ytterligare en lösning vore att ”förvaltarbolag” blir fondbolag.

2010-05-25 14:08 CEST Prognosia AB Flera aktörer erbjuder idag förvaltning och rådgivning kring PPM, Premiepensionen. En genomgång av resultaten sedan 2009 visar att det är stor skillnad mellan aktörerna. Hälften av de undersökta bolagen har lyckats ge sina kunder bättre resultat än ickeväljaralternativet och i topp återfinns pensionsbolaget Prognosia.

2010-05-20 09:34 CEST Prognosia AB Sedan årsskiftet erbjuder det oberoende pensionsbolaget Prognosia, i samarbete med försäkringsbolaget Salus Ansvar, sina kunder en försäkringsprodukt med namnet Prognosia Efterlevandeskydd som en tillvalstjänst till premiepensionsrådgivningen.

2010-05-07 17:46 CEST Compricer AB Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi, Compricer lanserar en ny tjänst för att jämföra pensionssparande. Den nya tjänsten fokuserar framförallt på PPM (premiepension) och privat pensionssparande men låter också konsumenterna få en överblick av de vanligaste avtalen för tjänstepension.

2010-04-22 11:02 CEST SPP SPP stödjer Fondbolagens Förening initiativ Fondkollen.se, som ger spararna vägledning i hur enkelt det faktiskt kan vara att få koll på sin premiepension under devisen ”Ge din premiepension en halvtimme om året. Det är du värd.”

2010-04-16 13:37 CEST Fondbolagens förening Med Fondkollen.se vill Fondbolagens förening ge stöd till alla de sparare som säger att de vill göra ett eget val av fonder till premiepensionen men som ännu inte har kommit sig för. Branschen väntar inte längre på de förbättringar av information och beslutsstöd som Pensionsmyndigheten har lovat ska komma.

2010-04-14 10:37 CEST Fondbolagens förening Fondbolagens förening har lyssnat på alla sparare som säger att de vill göra ett eget val av fonder till premiepensionen men ännu inte har kommit sig för. Branschen kan inte längre vänta på de förbättringar av information och beslutsstöd som den nya Pensionsmyndigheten har lovat ska komma. Nu tar vi fram en ny egen sajt och ger svar på spararnas vanligaste fråga: Hur gör man?

2010-04-08 15:15 CEST Fondbolagens förening Fondbolagens förenings medlemsbolag går för första gången ut i en branschgemensam kampanj. Målet är fler aktiva fondsparare.

2010-02-11 16:23 CET WordOn AB Idag finns ungefär 3500 publicister i WordOns nätverk och att få tillgång till dem kostar inget.

2010-02-03 13:40 CET Fondbolagens förening Fondförmögenheten ökade kraftigt under 2009 och är nu tillbaka på nivåerna som var före finanskrisen. För första gången på flera år var hushållens nettosparande direkt i fonder positivt. Det visar Fondbolagens förenings årsrapport.