Pressmeddelanden

2010-10-11 10:06 CEST Fondbolagens förening Under september var nettoinflödet störst i obligationsfonder och blandfonder, sammanlagt 7,4 miljarder kronor. Relativt stora nettouttag ur penningmarknadsfonder gjorde att det totala nettosparandet under månaden stannade på 3,6 miljarder. Fondförmögenheten uppgick vid månadsskiftet september/oktober till drygt 1 800 miljarder.

2010-08-10 10:00 CEST Fondbolagens förening I juli nettosparandes totalt 5,7 miljarder kronor i fonder, varav 4,7 miljarder tillföll aktiefonder. Störst var intresset för aktiefonder med en global placeringsinriktning. Fondförmögenheten uppgick vid utgången av juli månad till cirka 1 800 mdkr

2010-07-14 10:36 CEST Prognosia AB Den oberoende pensionsrådgivaren Prognosia utökar sin verksamhet och startar den 4 oktober ytterligare ett säljkontor i Sundsvall. Initialt kommer 12 personer att anställas vid kontoret. Företagets strategier och smarta tjänster har gett bolaget rollen som utmanaren till det traditionella och trögrörliga sparsystemet.

2010-06-10 10:00 CEST Fondbolagens förening Under maj månad var det stora uttag ur aktiefonder samtidigt som räntefonder fick stora inflöden. Aktiefonder hade ett nettoutflöde på 26 miljarder kronor medan räntefonder uppvisade nettoinflöden på totalt 24 miljarder. Det totala nettoutflödet uppgick till 1,3 mdkr under månaden. Fondförmögenheten uppgår till 1 777 mdkr.

2010-05-26 11:15 CEST Fondbolagens förening Den så kallade 2K-lösningen, som syftar till att reglera ”förvaltarbolagens” åtkomst av premiepensionssystemet, behöver mötas med både fler åtgärder utöver de som Pensionsmyndigheten föreslår för att säkra konsumentskyddet. Fondbolagens förening anger fem krav för att 2K ska kunna införas. Görs inte detta måste e-legitimation krävas. Ytterligare en lösning vore att ”förvaltarbolag” blir fondbolag.

2010-05-25 14:08 CEST Prognosia AB Flera aktörer erbjuder idag förvaltning och rådgivning kring PPM, Premiepensionen. En genomgång av resultaten sedan 2009 visar att det är stor skillnad mellan aktörerna. Hälften av de undersökta bolagen har lyckats ge sina kunder bättre resultat än ickeväljaralternativet och i topp återfinns pensionsbolaget Prognosia.

2010-05-20 09:34 CEST Prognosia AB Sedan årsskiftet erbjuder det oberoende pensionsbolaget Prognosia, i samarbete med försäkringsbolaget Salus Ansvar, sina kunder en försäkringsprodukt med namnet Prognosia Efterlevandeskydd som en tillvalstjänst till premiepensionsrådgivningen.

2010-05-07 17:46 CEST Compricer AB Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi, Compricer lanserar en ny tjänst för att jämföra pensionssparande. Den nya tjänsten fokuserar framförallt på PPM (premiepension) och privat pensionssparande men låter också konsumenterna få en överblick av de vanligaste avtalen för tjänstepension.

2010-04-22 11:02 CEST SPP SPP stödjer Fondbolagens Förening initiativ Fondkollen.se, som ger spararna vägledning i hur enkelt det faktiskt kan vara att få koll på sin premiepension under devisen ”Ge din premiepension en halvtimme om året. Det är du värd.”

2010-04-16 13:37 CEST Fondbolagens förening Med Fondkollen.se vill Fondbolagens förening ge stöd till alla de sparare som säger att de vill göra ett eget val av fonder till premiepensionen men som ännu inte har kommit sig för. Branschen väntar inte längre på de förbättringar av information och beslutsstöd som Pensionsmyndigheten har lovat ska komma.