Pressmeddelanden

2014-03-24 15:40 CET Katarina församling Juridisk rådgivning Budget- och skuldrådgivning Träffa präst eller diakon

Ma Oftedal signerar sin nya roman på fredag!

2013-11-20 10:22 CET Siljans Måsar Förlag På fredag signerar Ma Oftedal sin nya roman "Funnen" på Hälsans Hus i Stockholm, kl 18.00 - 19.00, se bifogad pdf. Ma Oftedal fortsätter att inspirera! Den tidigare prästen Ma Oftedal har precis kommit ut med sin roman ”Funnen” som är en fristående fortsättning på hennes första roman "Älskad", vilken kom ut 1983. Läs hela artikeln i bifogad word-fil.

2013-11-20 05:38 CET Skäggetorp Samverkansråd Religionens roll i skolan diskuterats under många år och ibland har debattens vågor gått höga. Enligt barnkonventions artikel 6 har varje barn rätt till moralisk, psykisk och sociala utveckling, men också andliga utveckling. Kan skolan erbjuda detta och i så fall hur?

 Anne-Louise Eriksson blir rektor för Svenska kyrkans nya utbildningsinstitut

2013-09-03 07:23 CEST Svenska kyrkan Anne-Louise Eriksson, 61, forskningschef och docent i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet, är utsedd till rektor för Svenska kyrkans utbildningsinstitut leda uppbyggnaden av en samlad pastoralteologisk utbildning för diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster.

Jourhavande präst räddar självmordsnära

2013-08-30 13:38 CEST Svenska kyrkan Antalet självmord är högre än dödsoffer i trafiken. Svenska kyrkan är kritisk till utredningen om Larmtjänstens framtid som utesluter Jourhavande präst från 112-tjänsten. Jourhavande präst fångar upp utsatta människor och kan rädda liv. Kyrkostyrelsen i Svenska kyrkan säger nej till den renodling av larmtjänsten 112 som utredningen, En myndighet för alarmering (SOU 2013:33), föreslår.

2013-05-28 13:00 CEST Informationsförlagsgruppen Göte Hedenquist var prästen som ägnade en stor del av sitt liv åt att närma religionerna varandra. Detta arbete började i Svenska Israelsmissionen i Wien några år före andra världskriget. När Tyskland annekterade Österrike ägnade han flera års riskfyllt arbete åt att gömma judar och hjälpa dem att fly ur landet. Det blev dramatiskt med nattliga razzior av Gestapo och kontakter med Adolf Eichmann.

Får pris för ”drop in” i kyrkan

2013-05-23 08:10 CEST Svenska kyrkan Kyrkoherde Jerker Alsterlund får pris för sitt arbete med att införa ”drop in”-vigslar och dop i Svenska kyrkan. Jerker Asterlund som är präst i Västerås stift har tilldelats priset Årets förnyare 2013

Väljer du ditt tänkande och görande - Sannolikt i mycket begränsad omfattning!

2013-05-06 09:00 CEST Psykologisk Orientering Vi sitter fast vi våra egna präglade tankemönster - alkoholisten - den deprimerade - politikern - prästen - psykologen - VDn - allt är präglat genom mönster - genom tiden - genom olika sammanhang. Våra föreställningar har präglats i "minneskortet" som styr vårt tänkande och handlande.

400 präster utbildats till kyrkoherdar

2012-11-14 13:00 CET Svenska kyrkan Cirka 400 präster har genomgått en behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar i Svenska kyrkan. Vid årsskiftet blir det obligatoriskt att ha den för att bli kyrkoherde i Svenska kyrkan. Av de cirka 400 präster som gått utbildningen är 53 procent kvinnor och 47 procent män. Svenska kyrkan har 885 kyrkoherdar, varav 238 kvinnor och 647 män.

2012-10-08 10:51 CEST Katarina församling En stämningsfull gudstjänst enligt den världsberömda brittiska ordningen, med Katarina gosskör & Katarina Manskör.