Nyheter

Stockholmshem: Stora kliv mot affärsstödjande ritningshantering

2015-01-23 07:45 CET Ekan Management Ekan Management har under hösten genomfört en genomlysning av Stockholmshems processer för ritningshantering. Syftet är att sluta betrakta ritningshanteringen enbart som ett arkiv och istället använda ritningarna aktivt för att stödja affären och öka kundvärdet. Stockholmshem har nu en tydlig riktning för hur de ska nå målet med ett obrutet informationsflöde från projektering till förvaltning.

2014-10-15 12:05 CEST Bipma AB Hur kommer det sig att silobaserade organisationer finns och vad är de bakomliggande faktorerna, Varför är matrisorganisationen en effektivare organisation och vilka ytterligare fördelar finns.

2014-03-02 23:10 CET Eva Fidjeland Glas A new trend in visual art is emerging due to artist Eva Fidjeland´s implementation of an innovative, creative approach to the process of manufactoring art. The artist is known internationally for creating in a variety of mediums, from the traditional canvas to digital, and is currently presenting her work in a new style of collaborative art.

2014-01-11 17:07 CET Tedestrand coaching AB De orden är en bister verklighet för många människor som idag drabbas av konsekvenserna av psykisk ohälsa och missbruk pga. av ansvariga som inte väljer att nyfiket undersöka vad behandling med en visuell överblick innebär. Dödstalen är många och ökar med tiden.

2014-01-03 09:59 CET Tedestrand coaching AB Teorin att mentala störningar är ett uttryck för kemisk obalans i hjärnan har visat sig ohållbar. Branschen är en ­rövarkula av oredo­visade ­beroenden, veten­skaplig ­svindel och samvetslös marknads­föring, skriver Nathan Shachar I DN; http://www.dn.se/ledare/kolumner/skojares-och-svindlares-bransch/ - Detta är ingen gåta! Det är en komplexitetsfråga som inte utvecklats, läs mer...

2013-12-12 09:05 CET Tedestrand coaching AB Docenten Mattias Lundberg hävdar i TV4 nyheterna på morgonen att det finns stora risker med allehanda hokuspokus-terapier utan självreflektion, javisst jag håller med, men den validerade psykologin som Mattias Lundberg företräder med behandlingsmetoder grundade i samtalet är inte alls mycket bättre och i många fall sannolikt sämre än vissa av hokuspokus-metoderna..

2013-12-06 06:45 CET Tedestrand coaching AB 3-dagarsterapi är precis som ordet uttrycker en behandlingsmetod som får patienten att själv driva sin egen process till lösning efter tre dagars inlärning av processkartan.

2013-11-25 09:39 CET Tedestrand coaching AB Så fort det blir det minsta komplext blir människan desorienterad. Ett enkelt bevis för det är något så "enkelt" som en IKEA-möbel. Det är inte en slump att IKEA skickar med en ritning för att vi ska få ihop denna relativt enkla komplexitet.

Kunskapsövertag genom samverkan i ett diversifierat företag

2013-11-19 14:53 CET Wide Narrow Sandvik Material Technologies (SMT) har länge bevakat sin omvärld för att följa förändringar på marknaden, men efter en tid uppstod ett behov av att förbättra beslutsstödet. Ett mer strukturerat arbetssätt för Competitive Intelligence (CI) implementerades inom affärsområdet Strip. Läs mer om de framgångsfaktorer och tillförda värde Sandvik SMT ser att strukturerad Competitive Intelligence kan ge.

2013-11-15 10:00 CET Tedestrand coaching AB Även om depression jämfört med stora folksjukdomar som malaria och HIV inte leder till många dödsfall, så kan det föra med sig många år av funktionsnedsättning. Forskarna som skriver i PLOS Medicine anser att depressionssjukdomar borde vara en global prioritet för hälsovården. Bör då forskningen vara nyfiken på processkartan i Psykologisk orientering?