Videor

Psykologin måste avslöja sig själv först, lösningen finns redan!

2014-02-14 17:56 CET Psykologisk Orientering Psykologins företrädare behöver snabbt avslöja sig själv och samtalets oförmåga att lösa komplexa livsproblem. Ta del av videon, Anders Tedestrand berättar pedagogiskt och med glöd och intensitet vad som måste göras för att hjälpa flertalet av de människor som befinner sig i psykisk nöd och psykisk ohälsa.
Längd  16:10

Video ”The Process Development Handbook”

2013-12-03 16:33 CET Frontwalker AB I videoklippet ”Dagens boktips” intervjuade Frontwalkers konsult Gunilla Olsson författaren Gunnar Magnusson och Frontwalkers VD Åke Granberg. Intervjun handlade om Frontwalkers samlade erfarenheter och kompetens inom processutveckling samt om innehållet i boken ”The Process Development Handbook”.
Längd  4:35

Historien bakom - och kring Psykologisk Orientering

2013-04-12 14:30 CEST Psykologisk Orientering Anders Tedestrand berättar historien bakom och kring skapandet av kartan - och Psykologisk orientering. Anders visar också omöjligheten i försöken att lösa komplexa livsproblem varaktigt utan en visiuell överblick - historien talar sitt tydliga språk.
Längd  26:29

Psykodynamisk skogsorientering -Kognitiv kirurgi - Anonyma byggnadsarbetare - hur låter det?

2013-04-08 16:14 CEST Psykologisk Orientering Mer information - och kontakt via webbsidan: http://tedestrand.se Blog with more about the visual method of treatment for substance abuse and mental health problems where Google Translate for other languages ​​are available here: http://tedestrand.blogspot.com
Längd  5:05

Få lösningen till ditt livsproblem på 2 minuter!!

2012-08-21 13:58 CEST Psykologisk Orientering Kan man få en människa utan kunskap om orientering - att orientera sig igenom en komplex skog på en till tre dagar? JA det är fullt möjligt med karta, men inte utan karta....där ligger är skillnaden. ....på tal om det; Intensiv kartterapi - tre dagar lägger grunden för en varaktig lösning! Läs mer här: http://tedestrandmetoden.se
Längd  1:59

Mount Everest - och samtalsterapi kräver överblick!

2012-07-08 17:57 CEST Psykologisk Orientering Tittade på ett program på Kunskapskanalen om att bestiga Mount Everest, får direkt associationer med hur detta går till, om hur vilse vi är i psykologi - och missbruksprocesserna i jämförelse. Ska man bestiga ett berg så är förarbetet det viktiga som vanligt eftersom det är en komplex process, lyssna gärna till min förklaring, varför det också gäller samtalsterapi!
Längd  11:25

Tre dagars visuell samtalsterapi bygger grunden för en varaktig lösning!

2012-06-12 12:56 CEST Psykologisk Orientering Om vi ser oss omkring så är det oerhört många människor som lider av missbruk, tillstånd ångest, depressioner och andra komplexa livsproblem. Vi har bevisligen inte tillräckligt funktionella behandlingsmetoder. Jag erbjuder tre dagars visuell samtalsterapi för att bygga en stabil grund för en process mot en varaktig frihet från det problem du vill bli av med!
Längd  6:35

Vetenskaplig utvärdering klar angående visuell samtalsterapi genom Tedestrand-metoden!

2012-06-12 12:04 CEST Psykologisk Orientering Det är alltid viktigt med vetenskapligt stöd och beprövad erfarenhet. Både jag som behandlare och metoden som något nytt bekräftas av denna denna vetenskapliga utvärdering som är genomförd.
Längd  7:00

Entropi - kontra psykoterapins - och psykiatrins resultat, talar sitt tydliga språk!

2012-06-01 18:24 CEST Psykologisk Orientering Resultaten i dagens psykoterapi och annan behandling av missbruk- psykiska probl. är inte alls tillfredsställande. Vad beror det på. Finns det ett enkelt svar? Enligt Anders Tedestrand som befunnit sig i denna miljö under lång tid har dessa verksamheter inte den ordning på informationen som behövs för att få människor att lita på processen som i sin tur skapar självreglering mot det friska målet.
Längd  16:22

Entropi som missbruk, ångest och annat komplext kräver en karta, Tedestrand visar varför..

2012-04-30 17:34 CEST Psykologisk Orientering Anders Tedestrand beskriver omöjligheten i att endast använda samtalet till att lösa komplex entropi som kan uppstå i oss, ex. missbruk, ångest depressioner, bipolaritet osv. Anders visar också den skillnad som uppstår när en karta används i samtalet. Framtidens modell för att lösa komplexa mänskliga problem är sannolikt redan skapad, men måste förankras i allas vårt medvetande.
Längd  12:18