Pressmeddelanden

Pragmatisk Portföljhantering

Pragmatisk Portföljhantering

2010-03-22 15:05 CET
Du har fått ett förslag på en ny produkt. Det innebär att ett projekt skall initieras. ...