Pressmeddelanden

2015-09-09 08:54 CEST Deflamo AB Det är nu beslutat att Deflamo ABs etableringen av pilot- och produktionsanläggning sker i Karlshamn, inte i Malmö som först aviserats. Hyresavtal är skrivet med Castellet Bruk i Blekinge AB och inflyttning sker 2015-11-01. Verksamheten i Karlshamn beräknas vara i drift i slutet av innevarande år. Bolagets försäljningskontor och laboratorium kommer fortsatt att vara placerat i Malmö.

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF); Trähusbarometern: Oförändrad prognos trots ökad orderingång

2015-08-27 08:33 CEST Trä- och Möbelföretagen TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus ligger kvar på 9 500 för 2015, dvs samma siffra som senaste Trähusbarometern i maj. - Nuläget ser visserligen stabilt ut och orderingången vittnar om en uppgång men den är inte tillräcklig för att höja prognosen. Andra faktorer som finansiella oklarheter och otillräckligt med detaljplanerad mark för småhus utgör ett hinder, säger Gustaf Edgren, TMF.

2015-08-19 10:00 CEST Alron Chemical Co AB Strängnäs, 18 augusti 2015 - Alron Chemical AB’s styrelse har beslutat att utse Anders Gåhlin till ny VD för bolaget. Anders Gåhlin kommer med en bred erfarenhet inom marknad, kommunikation och försäljning från bolag som Hexagon AB, Leica Geosystems och Lilly Läkemedel.

TCO-märkning av smartphones får lågt betyg i hållbarhetstest

2015-07-21 16:19 CEST Feministiskt Perspektiv TCO-certifierade smartphones inte är mycket bättre än ocertifierade smartphones. Det slås fast i en ny rapport, som presenteras i dag av forskningsorganisationen The Centre for Research on Multinational Corporations (Somo). Det nederländska initiativet Fairphone lyfts fram som ett bättre alternativ, men ingen smartphone lever helt upp till de uppsatta hållbarhetskriterierna.

Frossa svenska jätteräkor med gott samvete

2015-06-16 07:00 CEST Almis mediarum Giftfria, ekologiskt odlade jätteräkor som spar både miljö och människors hälsa. En omöjlig kombination hittills. Men nu har ett svensk forskarteam utvecklat en helt giftfri process och odlingsmiljö för jätteräkor. Här behövs varken antibiotika eller andra bekämpningsmedel i odlingen. Almi Invest har investerat i företaget Vegafish Bjuv AB.

Hållbarhetsrapport NilsonGroup 2014

2015-06-15 17:10 CEST NilsonGroup Nu presenteras NilsonGroups hållbarhetsrapport för 2014. Sedan 2009 har företagets produktionsavdelning publicerat en sammanställd rapport för arbetet med hållbar utveckling. Rapporten påvisar NilsonGroups ansvarstaganden gentemot alla de intressenter som involveras under produktionsresans gång. Hela vägen från idé fram till färdig produkt ut till butik.

​#24 – FREDAG: Hellre arbetsgivarfinansierad än individualiserad föräldraförsäkring

2015-06-12 15:19 CEST Feministiskt Perspektiv Kvinnor kommer vara fortsatt diskriminerade på arbetsmarknaden och de ensamstående mammorna får det ännu sämre. Det anser kritikerna till den individuella föräldraförsäkringen och ger förslag på ett helt annat system. Finansierat av arbetsgivaren. ​– Alla arbetsgivare har ju fördel av att det föds ny arbetskraft, konstaterar statsvetaren Maria Jansson.

2015-06-04 11:51 CEST Deflamo AB ​Malmö den 4 juni 2015 • Två nya uppföljningsorder om sammanlagt 5 ton • Produktionsanläggning: Väsentliga delar beställda och rekrytering har påbörjats • Legotillverkare kontrakteras Svenska Deflamo AB, som utvecklar, tillverkar och säljer miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, har tagit emot två uppföljningsorder om totalt 5 ton från en av bolagets befintliga kunder.

2015-05-26 08:51 CEST Trä- och Möbelföretagen TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus justeras upp till 9 500 för 2015. Det innebär en höjning med 500 småhus jämfört med Trähusbarometern i mars. - Även om framtiden ser bra ut så är prognosen bräcklig. Det finns en oro hos småhusföretagen för försämrade finansiella villkor, säger Gustaf Edgren, som arbetar med branschutveckling och näringspolitiska frågor för trähusindustrin på TMF.

2015-05-25 09:54 CEST SenseAir AB SenseAirs jättesatsning inom ny alkoholmätningsteknik får medfinansiering av Vinnova på 20 Mkr i högvolymsproduktionsprojekt för global minskning av alkoholrelaterade dödsolyckor.