Pressmeddelanden

2013-10-16 08:37 CEST ESSKA Esska, nappfabriken på Skaraslätten som producerar nappar, diflaskor och andra babyprodukter har nu tillverkat 80 miljoner nappar. Skulle man lägga ut dessa på en rad skulle de nå ända till Kairo.

Arla föreslår flytt och effektivisering av produktion inom Sverige

2013-10-09 12:01 CEST Arla Foods Bondeägda mejeriföretaget Arla presenterade på onsdagen ett inriktningsbeslut som styrelsen tagit om strukturförändring av produktionen i Sverige. Totalt berörs sex mejerier av förslaget – varav två, Skövde och Göteborg, föreslås läggas ner. Samtidigt vill Arla investera i ett nytt innovationscenter och i ny produktion. Bland annat skapas i Falkenberg Europas största mejeri för cottage cheese.

SHOP SHOW – Projekt i utställningen

2013-09-25 14:39 CEST FORM/DESIGN CENTER Samspelet mellan konsumtion och produktion och att någon alltid betalar priset.


Kirsti Gjellan Årets Läkemedelsprofil

2013-09-25 14:07 CEST Pfizer AB Pfizers Kirsti Gjellan har blivit utnämnd till Årets Läkemedelsprofil i samband med Läkemedelsmarknadsdagen i Stockholm, arrangerad av Läkemedelsmarknaden. Kirsti Gjellan är ansvarig för Pfizers bioteknikanläggning i Strängnäs samt vd för Pfizer Health AB och får utmärkelsen för sitt miljö- och förändringsarbete.

2013-09-20 10:15 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Produktionen inom industrin ökade med 0,7 procent i juli jämfört med juni, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med juli 2012 minskade produktionen med 3,7 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Grundfos hedrar elektronikleverantör

2013-09-16 16:20 CEST Grundfos AB Renesas Electronics Corporation levererar mikrostyrenheter till Grundfos intelligenta pumpar och motorer. Årets leverantör är en strategisk affärspartner och spelar en aktiv roll i produktutvecklingen.

Mer mat och bioenergi ur kassava med nya metoder

2013-09-16 13:39 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Nya sätt att tillvarata stärkelse från kassava kan ge mat till ytterligare 30 miljoner människor utan att ta mer jordbruksmark i anspråk än i dag. År 2030 kan siffran vara 100 miljoner. Utöver detta kan samma mark också bidra till en ökad produktion av bioenergi. Detta visar en ny studie från forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och China Agricultural University (CAU).

Grundfos erövrar Sveriges sport- och eventarenor

2013-08-30 15:00 CEST Grundfos AB Grundfos har en lång tradition av att leverera pumplösningar till stora sportarenor runt om i världen. Allt från vattenförsörjning, värme och kyla till tryckstegring, brandskydd, avlopp och dosering av högsta kvalitet har installerats och driftsatts i så väl olympiska byggnader som nationalarenor. Sverige, och Stockholm, har som få kan ha missat, nyligen fått två nya arenor av världsklass.

2013-08-15 10:39 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Produktionen inom näringslivet ökade med 0,5 procent i juni jämfört med föregående månad, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med juni 2012 minskade produktionen med 1,0 procent i kalenderkorrigerade tal.

2013-08-14 10:04 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Produktionen inom industrin ökade med 3,0 procent i juni jämfört med maj, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med juni 2012 minskade produktionen med 4,0 procent, i kalenderkorrigerade tal.