Pressmeddelanden

SHOP SHOW- Hållbar shopping, är det möjligt?

2013-10-22 09:37 CEST FORM/DESIGN CENTER

Grundfos ALPHA2 - Bäst i test

2013-10-18 11:48 CEST Grundfos AB Cirkulationspumpen ALPHA2 från Grundfos kom på första plats i ett test utfört av tyska teknikkonsultföretaget TÜV Süd

Grundfoskoncernen ska spara stora mängder vatten

2013-10-16 15:00 CEST Grundfos AB Grundfos franska tillverkningsföretag har introducerat en metod som kan göra det möjligt för koncernen att ta ett stort steg framåt mot de besparingsmål som anges i företagets vattenstrategi.

2013-10-16 08:37 CEST ESSKA Esska, nappfabriken på Skaraslätten som producerar nappar, diflaskor och andra babyprodukter har nu tillverkat 80 miljoner nappar. Skulle man lägga ut dessa på en rad skulle de nå ända till Kairo.

Arla föreslår flytt och effektivisering av produktion inom Sverige

2013-10-09 12:01 CEST Arla Foods Bondeägda mejeriföretaget Arla presenterade på onsdagen ett inriktningsbeslut som styrelsen tagit om strukturförändring av produktionen i Sverige. Totalt berörs sex mejerier av förslaget – varav två, Skövde och Göteborg, föreslås läggas ner. Samtidigt vill Arla investera i ett nytt innovationscenter och i ny produktion. Bland annat skapas i Falkenberg Europas största mejeri för cottage cheese.

SHOP SHOW – Projekt i utställningen

2013-09-25 14:39 CEST FORM/DESIGN CENTER Samspelet mellan konsumtion och produktion och att någon alltid betalar priset.


Kirsti Gjellan Årets Läkemedelsprofil

2013-09-25 14:07 CEST Pfizer AB Pfizers Kirsti Gjellan har blivit utnämnd till Årets Läkemedelsprofil i samband med Läkemedelsmarknadsdagen i Stockholm, arrangerad av Läkemedelsmarknaden. Kirsti Gjellan är ansvarig för Pfizers bioteknikanläggning i Strängnäs samt vd för Pfizer Health AB och får utmärkelsen för sitt miljö- och förändringsarbete.

2013-09-20 10:15 CEST Statistiska centralbyrån, SCB Produktionen inom industrin ökade med 0,7 procent i juli jämfört med juni, korrigerat för säsongseffekter. Jämfört med juli 2012 minskade produktionen med 3,7 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Grundfos hedrar elektronikleverantör

2013-09-16 16:20 CEST Grundfos AB Renesas Electronics Corporation levererar mikrostyrenheter till Grundfos intelligenta pumpar och motorer. Årets leverantör är en strategisk affärspartner och spelar en aktiv roll i produktutvecklingen.

Mer mat och bioenergi ur kassava med nya metoder

2013-09-16 13:39 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Nya sätt att tillvarata stärkelse från kassava kan ge mat till ytterligare 30 miljoner människor utan att ta mer jordbruksmark i anspråk än i dag. År 2030 kan siffran vara 100 miljoner. Utöver detta kan samma mark också bidra till en ökad produktion av bioenergi. Detta visar en ny studie från forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och China Agricultural University (CAU).