Pressmeddelanden

MIRONOV avsöjar amerikanska hemligheter

2012-01-23 10:52 CET Tolpagorni En av världens främsta produktledare Rich Mironov kommer till Produktledardagen 2012. Rich har arbetat med produktledning från världsledande bolag som Cisco, Yahoo och Verisign. Produktledningen sätter riktningen för utvecklingen och gör det möjligt att nå potentialen. På produktledardagen visar Rich Mironov hur amerikanska bolag arbetar och framgångsrikt kört med agila metoder.

2012-01-17 16:20 CET High Voltage Valley High Voltage Valley meddelade nyligen att de har utökat sin personalstyrka ytterligare, för att jobba mer inriktat mot identifierade leverantörer till elkraftsbranschen. Nu växer klusterinitiativet med ytterligare en medarbetare som kommer att jobba fokuserat mot klustrets små och medelstora företag.

2012-01-16 11:48 CET Scalae AB

Sverige på första plats i utveckling av Produktledning

2012-01-12 18:59 CET Tolpagorni Svenska bolaget Tolpagorni Product Management var först i världen med utbildning för certifiering av Produktledare inom mjukvara. Den nybildade organisationen International Software Product Management Association har skapat en utbildning och certifikat för produktledning. Tolpagorni har arrangerat världens första utbildning. Deltagare kom från bl.a. Ericsson, Tieto, Vendemore.

2012-01-11 09:08 CET Tekniska Högskolan (JTH) Vetenskapsrådet har beviljat 3,1 miljoner kronor till professor Peter Hansbo för projektet ”Finita elementmetoder på ytor: ytdiffusion, ytspänning och elastiska skal”. Initiella studier antyder exempelvis att forskningen kan leda till enklare och noggrannare skalmodeller för användning i krocksimuleringar.

2012-01-04 10:00 CET Ruukki Ruukkis uppdrag i samband med Hallsbergs nya postterminal börjar nu i januari. Kontraktet värt fem miljoner euro undertecknades tidigare under 2011. Den nya byggnadens yta blir 30 000 m2. Huvudentreprenören för hallen är NCC Construction Sverige AB. Ruukkis totalleverans innefattar byggnadens stomkonstruktion, fasadelement samt bärande takkonstruktioner.

2011-12-31 14:41 CET CWS-boco Sweden AB Frontpanelerna på hygienprodukterna CWS ParadiseLine får nu sällskap av ytterligare tre färger i standardsortimentet. Det utökade utbudet gör det ännu enklare att matcha produkterna med rummets interiör.

”Blixtgeneratorn D1 utgör nu en viktig del av vår omsättning”

2011-12-02 10:16 CET Oxyma Innovation Profoto har en lång tradition som premiumvarumärke för proffsfotografer med höga krav på utrustningen. Nästan uteslutande har det svenska företaget arbetat mot modefotografer där priskänsligheten är låg och kvalitetskraven höga.

2011-12-01 08:00 CET Frontwalker AB Frontwalker har tecknat avtal med TradeDoubler. För Frontwalker är avtalet det största som konsultföretaget hittills tecknat. Affären för Frontwalkers del avser utveckling och förvaltning samt konsultleveranser. Avtalet gäller i 5 år med option på förlängning om 3 år.

2011-11-28 08:28 CET NETCOMMUNITY Tjugofemprocent av Sveriges totala energianvändning går till uppvärmning av bostäder, fritidshus och lokaler (exkluderat industrilokaler).