Pressmeddelanden

2011-09-28 14:35 CEST Scalae AB

2011-09-27 13:56 CEST Blekinge Tekniska Högskola Onsdagen den 28 september försvarar Andreas Josefsson sin avhandling med titeln "Identification and Simulation Methods for Nonlinear Mechanical Systems Subjected to Stochastic Excitation" vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Opponent är Keith Worden från universitet i Sheffield, England.

2011-09-21 17:08 CEST Oxyma Innovation

2011-09-15 09:18 CEST SIS, Swedish Standards Institute Nu finns en global standard för ekodesign. Det handlar om att minska miljöpåverkan både vid tillverkning och användning av nya produkter. Standarden finns tillgänglig hos SIS, Swedish Standards Institute och kompletterar miljöledningssystemet ISO 14001.

2011-09-14 16:04 CEST Realize AB Vill man ta vara på alla idéer som kan uppstå i en brainstorming ör slipwriting rätt verktyg att använda. Det kan även användas som uppvärmningsövning inför andra kreativa verktyg. Se nedan hur vi beskriver processen och hur ni kan bli mer kreativa.

2011-09-14 13:52 CEST Realize AB Glöm inte kreativiteten när ni tittar på idéns realiserbarhet. Titta istället på de olika sätt man kan sätta mått på kreativiteten för att därefter uppskatta måtten på faktorerna. Det är en gallringsprocess som kräver att de inte hamnar i befintliga system vilket vi hjälper er med. Läs mer om de tips vi ger i processen.

2011-09-14 11:16 CEST Realize AB Man ska vara rädd om det som fungerar bra medan vissa saker ska göras snabbare, enklare och billigare. Lägg även till fördelar och tekniker. Det här är utifrån ett handhavande perspektiv så att det blir uppenbart hur man ska använda produkten. Visst vi är inget designföretag men däremot coachar vi i produktutveckling. Vad gör vi inte?

2011-09-07 16:16 CEST Hälsingland Turism Den 29-30 september möts turistföretagare, politiker och andra som arbetar med turism till vardags i Järvsö. Då äger det årligt återkommande och mycket uppskattade eventet ”En Värdefull Dag” rum, i år med temat ”Position Vildmark”. Syftet är att ge vildmarksturismen en rejäl kick.

2011-09-02 16:48 CEST Tibro kommun Den 5-9 september genomförs en designworkshop med unga svenska designers och sydafrikanska produktutvecklare på Tibro Training Centre, TTC, i Tibro. Workshopen ingår i ett SIDA-finansierat designprojekt som drivs av TTC och den sydafrikanska stiftelsen Furntech.

2011-08-17 16:33 CEST Electrolux Sverige Varje år lanserar Electrolux en speciell ”Icon color” av sin främsta dammsugare, UltraOne. Den unika färgen som väljs ut är framtagen utifrån rådande trender inom design, formgivning och produktutveckling.