Pressmeddelanden

Jag vet hur viktigt det är med detaljer och validering i utvecklingsprojekt

2012-04-03 08:52 CEST Oxyma Innovation Ulrika Björk är projektledare på Oxyma och har även jobbat som konstruktör under sina fyra år i företaget. På frågan om varför hon sökte sig till Oxyma svarar Ulrika att det är ett spännande företag med ett helhetskoncept kring produktutveckling. Att det också är ett härligt och prestigelöst gäng som jobbar på Oxyma gör det bara ännu trevligare att gå till jobbet.

Med bra design kan vi ta fram produkter som blir försäljningsframgångar!”

2012-04-03 08:52 CEST Oxyma Innovation Staffan Strand är industridesigner och konstruktör och har jobbat på Oxyma i fyra år. Att ha kunskap på två områden är en styrka, förklarar Staffan som gärna växlar mellan de båda rollerna i projekt.

Ger tillbaka med sin hjärna

2012-04-02 09:58 CEST KTH Vad skulle du göra om du hade tillgång till Sveriges duktigaste ingenjörers hjärnor? Fråga dem hur de löser olika problem förstås, eller om de tror på en specifik produkt eller tjänst av teknisk natur. Exakt det gör affärsutvecklingscoacherna på KTH Innovation. Därtill är de först i Sverige med detta sätt att jobba med tjänste- och produktutveckling.

Framgångsrik Produktutveckling

2012-03-22 09:49 CET Oxyma Innovation Nu är det äntligen dags för Oxymas årliga seminarium och i år är temat väldigt efterlängtat!

2012-03-17 16:05 CET Kundo SBAB Bank startar en satsning på ökad kunddialog med hjälp av ett forum hos Kundo. Nu bjuder man in kunderna att dela med sig av sina synpunkter och idéer.

2012-03-16 14:39 CET Conductive Mäter du effekten av det arbete som ni gör på FoU-avdelningen? Det är ert ansvar att identifiera, utveckla och leverera ett mervärde till företaget. Därför är det av största vikt att med siffror visa vad som sker och hur det bidrar till företagets fortsatta utveckling och framgång. Utan leverans inga nya medel – utan medel ingen utveckling.

Destination Storsjön - för ökad affärsnytta och tillväxt

2012-03-16 08:55 CET Jämtland Härjedalen Turism Storsjöbygden har mycket att erbjuda ur turistisk synpunk men för att tillgängliggöra utbudet krävs en starkt samordnande funktion som strategiskt driver utvecklingen framåt. Därav ligger nu projektet Destination Storsjön i startgroparna på Jämtland Härjedalen Turism (JHT). Syftet med projektet är att genom att etablera en gemensam organisationslösning för Storsjöbygden.