Pressmeddelanden

SBAB Bank utvecklar nya produkter tillsammans med kunderna

2012-03-17 16:05 CET
SBAB Bank startar en satsning på ökad kunddialog med hjälp av ett forum hos Kundo. Nu b...

Mät och styr forskning & utveckling, konferens i Stockholm 28-29 augusti 2012

Mät och styr forskning & utveckling, konferens i Stockholm 28-29 augusti 2012

2012-03-16 14:39 CET
Mäter du effekten av det arbete som ni gör på FoU-avdelningen? Det är ert ansvar att id...

Destination Storsjön - för ökad affärsnytta och tillväxt

Destination Storsjön - för ökad affärsnytta och tillväxt

2012-03-16 08:55 CET
Storsjöbygden har mycket att erbjuda ur turistisk synpunk men för att tillgängliggöra u...

SolidEngineer växer och anställer ny CFO

2012-03-06 14:18 CET
Sveriges största återförsäljare av SolidWorks expanderar med nyanställd CFO. SolidEngi...

Smygtitta på KTH:s nya superlab

Smygtitta på KTH:s nya superlab

2012-01-30 11:12 CET
På torsdag 2:a februari klockan 13:30 är du som journalist välkommen till KTH för en sm...

MIRONOV avsöjar amerikanska hemligheter

MIRONOV avsöjar amerikanska hemligheter

2012-01-23 10:52 CET
En av världens främsta produktledare Rich Mironov kommer till Produktledardagen 2012. R...

Ökat fokus mot små och medelstora företag

2012-01-17 16:20 CET
High Voltage Valley meddelade nyligen att de har utökat sin personalstyrka ytterligare,...

Sverige på första plats i utveckling av Produktledning

Sverige på första plats i utveckling av Produktledning

2012-01-12 18:59 CET
Svenska bolaget Tolpagorni Product Management var först i världen med utbildning för ce...

3,1 miljoner till forskning inom produktutveckling

2012-01-11 09:08 CET
Vetenskapsrådet har beviljat 3,1 miljoner kronor till professor Peter Hansbo för projek...