Pressmeddelanden

2011-06-23 12:02 CEST Ljuniq AB Lantmännen i Laholm tar raggmunken in i framtiden! Med hjälp av modern teknik, klurigt ingenjörsarbete och en god portion sunt förnuft tar Lantmännen sin raggmunkstillverkning in i framtiden. Ett samarbete mellan Ljuniq och Lantmännen har resulterat i en rationell tillverkning av raggmunkar där resultatet är en helt automatiserad och styrd process baserad på bl.a. visionteknik.

2011-06-14 07:56 CEST Posture Ett brutet nyckelben, en tjatande förälder och en bebis på väg blev starten till Posture, en hållningsaccessoar som idag hjälper alla till bättre hållning.

Skapa idéer på  ett systematiskt sätt

2011-05-31 11:45 CEST Oxyma Innovation När Oxyma arrangerade seminariet om SIT (Systematisk innovation och kreativitet) bjöd våren på en strålande dag. Talarna fick konkurrera med solen om att visa sina slides, men åhörarnas intresse var det ingen tvekan om. Gunnar Storfelt från SIT gav deltagarna sin syn på innovation och beskrev ett par modeller som gav marknadsmässiga perspektiv och modeller för affärsutvecklingsarbetet.

Struktur och kreativitet går hand i hand

2011-05-31 11:42 CEST Oxyma Innovation Under seminariet visade Oxyma med tre konkreta exempel hur de fungerar som katalysator i kundernas utvecklingsarbete. Genom att bidra med verktyg och metoder som höjer kreativiteten och samtidigt ger en strukturerad arbetsprocess, ökar lönsamheten i projektet.

Hjärna och hjärta bakom kreativa innovationer

2011-05-31 11:24 CEST Oxyma Innovation Kreativa miljöer bygger på människorna som befolkar dem. Men produkten av deras arbete kan inte stimuleras med pengar. I stället handlar det om individers lust och förmåga att tänka annorlunda . En idé måste vara mer än bara ny och originell. Först när den är genomförbar, och gärna lönsam, kan den sägas vara kreativ.

2011-05-23 11:01 CEST Scalae AB

2011-05-12 10:00 CEST Projektengagemang AB Devellum Design & Development AB har genom ett förvärv blivit en del i konsultkoncernen Projektengagemang. Devellum inriktar sig på produktutveckling, mekanisk konstruktion och projektledning inom tillverkande industri. Företaget kommer även fortsättningsvis ha sin bas i Kalmar men avser att med Projektengagemangs kontaktnät växa med fler uppdrag i Sverige och internationellt.

2011-05-09 11:05 CEST Scalae AB

Produktledardagen 2011 får toppresultat

2011-05-06 13:24 CEST Tolpagorni Den 24 mars 2011 kom sjuttio produktchefer och produktledare för att öka sin kompetens på Produktledardagen 2011, årets viktigaste kunskapsdag för produktledare och produktchefer inom b2b. Tolpagorni Product Management ställer det tradionella seminariet på huvudet och inför ett nytt och spännande koncept med korta föreläsningar kombinerade med interaktiva gruppsessioner.

2011-05-04 04:09 CEST Scalae AB