Pressmeddelanden

2012-01-11 09:08 CET Tekniska Högskolan (JTH) Vetenskapsrådet har beviljat 3,1 miljoner kronor till professor Peter Hansbo för projektet ”Finita elementmetoder på ytor: ytdiffusion, ytspänning och elastiska skal”. Initiella studier antyder exempelvis att forskningen kan leda till enklare och noggrannare skalmodeller för användning i krocksimuleringar.

2012-01-04 10:00 CET Ruukki Ruukkis uppdrag i samband med Hallsbergs nya postterminal börjar nu i januari. Kontraktet värt fem miljoner euro undertecknades tidigare under 2011. Den nya byggnadens yta blir 30 000 m2. Huvudentreprenören för hallen är NCC Construction Sverige AB. Ruukkis totalleverans innefattar byggnadens stomkonstruktion, fasadelement samt bärande takkonstruktioner.

2011-12-31 14:41 CET CWS-boco Sweden AB Frontpanelerna på hygienprodukterna CWS ParadiseLine får nu sällskap av ytterligare tre färger i standardsortimentet. Det utökade utbudet gör det ännu enklare att matcha produkterna med rummets interiör.

”Blixtgeneratorn D1 utgör nu en viktig del av vår omsättning”

2011-12-02 10:16 CET Oxyma Innovation Profoto har en lång tradition som premiumvarumärke för proffsfotografer med höga krav på utrustningen. Nästan uteslutande har det svenska företaget arbetat mot modefotografer där priskänsligheten är låg och kvalitetskraven höga.

2011-12-01 08:00 CET Frontwalker AB Frontwalker har tecknat avtal med TradeDoubler. För Frontwalker är avtalet det största som konsultföretaget hittills tecknat. Affären för Frontwalkers del avser utveckling och förvaltning samt konsultleveranser. Avtalet gäller i 5 år med option på förlängning om 3 år.

2011-11-28 08:28 CET NETCOMMUNITY Tjugofemprocent av Sveriges totala energianvändning går till uppvärmning av bostäder, fritidshus och lokaler (exkluderat industrilokaler).

Mediapilot fortsätter bygga inför 2012

2011-11-25 16:30 CET Mediapilot AB

Om Ruukkis nya energipaneler i intressenttidning Inline Magazine med tema "Människornas stad"

2011-11-22 10:03 CET Ruukki Ruukkis internationella kund- och intressenttidning Inline Magazine nummer 3/2001 är nu ute. Temat är hur Ruukkis stålprodukter och byggprocesser bidrar till bättre städer genom hållbara och energieffektiva lösningar samt genom störningsfria och smidiga byggprojekt.

2011-11-16 15:00 CET Realize AB I måndags var Realize hos Göteborg & Co för ett andra utbildningstillfälle inriktat mot MindManager i projektledning. Deltagarna fick bland annat känna på hur lättarbetat det är att strukturera ett projekt genom att länka ihop projekt, presentera aktiviteter i ett Gantt-schema, lägga in prioriteringar, och brainstorma.

Ny rullstol med markant bättre köregenskaper

2011-11-15 15:56 CET Oxyma Innovation När Hantverksdesign tryckte på knappen för att börja utveckla en ny rullstol kontaktade de Oxyma. Målsättningen att ta fram en rullstol som är mer ergonomisk för både brukare och vårdare infriades med råge. Samtidigt optimerades konstruktionen för rationell tillverkning i deras egen produktionsanläggning.