Pressmeddelanden

TeliaSoneras nya image på Stureplan

TeliaSoneras nya image på Stureplan

2009-11-26 07:30 CET
Clarex tillverkar en skylt till TeliaSoneras huvudkontor i Stockholm. Skylten blir pric...