Pressmeddelanden

SAMHALL upgrade to BizView for Reporting, Budget/Forecast Management and Business Intelligence

2013-12-18 14:30 CET NCG Group We are proud to announce that SAMHALL, as a longstanding customer of us, have chosen to upgrade their existing solutions around reporting, budgeting and forecasting, and business intelligence to our new generation of software BizView.

SAMHALL uppgraderar till BizView för Rapportering, Budget-/Prognoshantering och Beslutsstöd

2013-12-18 13:30 CET NCG Group Vi är stolta att kunna meddela att SAMHALL, som mångårig kund till oss, har valt att uppgradera sina befintliga lösningar runt rapportering, budget- och prognostisering samt beslutsstöd till vår nya generation av programvara BizView.

Active Biotech upgrade to BizView for their performance management and reporting

2013-12-16 14:30 CET NCG Group ACTIVE BIOTECH has for many years been using NCG Group's software products and has now decided to go over to BizView. BizView interact with Jeeves in reporting, analysis, forecasting and consolidation.

Active Biotech uppgraderar till BizView för sin verksamhetsuppföljning och rapportering

2013-12-16 13:30 CET NCG Group ACTIVE BIOTECH har under många år använt NCG Group’s programprodukter och har nu valt att gå över till BizView. BizView samverkar med affärssystemet Jeeves inom rapportering, analys, prognos och konsolidering.

Weifa chooses BizView from NCG Group to streamline budgeting and reporting

2013-12-03 10:00 CET NCG Group Weifa AS – Norway’s largest fully-integrated pharmaceutical company - has chosen BizView in order to simplify their budgeting processes and related reporting requirements.

Weifa väljer BizView från NCG Group för effektivisering av budgetering och rapporting

2013-12-03 09:30 CET NCG Group Weifa AS - Norges största fullt integrerade läkemedelsföretag - har valt BizView för att förenkla sina budgeteringsprocesser och tillhörande rapporteringskrav.

NCG Group’s partner iStone ABC AS consolidates its position as market leader in the Norwegian market with many new customers

2013-11-26 13:00 CET NCG Group NCG Group has for several years had a strategic partnership with iStone abc towards the food industry. iStone abc 's award-winning concept iStone Food continues its growth in the market with full force. The new generation of supply and demand forecasts is based entirely on BizView.

NCG Group’s partner iStone abc AS befäster sin position som marknadsledare i den norska marknaden med många nya kunder

2013-11-26 10:00 CET NCG Group NCG Group har sedan flera år ett strategiskt samarbete med iStone abc mot livsmedelindustrin. iStone abc’s prisbelönade koncept iStone Food fortsätter sin tillväxt i marknaden med full styrka. Den nya generationen av anskaffnings- och efterfrågeprognoser bygger i sin helhet på Bizview.

Friluftsfrämjandet chooses BizView Cloud from NCG Group for their performance management and monitoring

2013-11-13 10:30 CET NCG Group It is with great pleasure we can announce that Friluftsfrämjandet has chosen BizView for their performance management and monitoring. NCG Group delivers BizView Cloud to Friluftsfrämjandet where BizView will interact with the business system Hogia Cloud in budgeting, forecasting, reporting and analysis.

Friluftsfrämjandet väljer BizView Cloud från NCG Group för sin verksamhetsstyrning och uppföljning

2013-11-13 09:30 CET NCG Group Det är med stor glädje vi kan meddela att Friluftsfrämjandet valt BizView för sin verksamhetsstyrning och uppföljning. NCG Group levererar BizView Cloud till Friluftsfrämjandet där BizView kommer att samverka med affärssystemet Hogia Cloud inom budgetering, prognostisering, rapportering och analys.