Blogginlägg

2012-02-02 15:58 CET SWINX AB Under våren lanserar vi en ny version av Swinx ScanLev. I vanlig ordning kommer programmet att få ett antal nya, intressanta funktioner. Det största arbetet denna gång ligger dock "under huven". Ett antal nya, intelligenta programkomponenter kommer att ytterligare förbättra fakturahanteringen i programmet. Dessutom kommer layouten att få ett modernare utseende.

2011-05-19 11:29 CEST SWINX AB Nu ökar vi automatiseringen ytterligare i Swinx ScanLev. Med den nya funktionen för fakturaimport får Swinx ScanLev stöd för att ta emot tolkade fakturabilder. Uppgifter som t ex fakturanummer, daturm och belopp föreslås automatiskt. Det innebär snabbare flöde, enklare hantering och minskad risk för felaktig fakturaregistrering.

2011-03-04 13:12 CET SWINX AB Måndagen 2 mars för 24 år sedan slog ett nytt IT-bolag upp portarna i Malmö. Fyra unga herrar, från en av de ledande PC-återförsäljarna, hade bestämt sig för att starta eget. Vi hade en idé som vi trodde på. Vi har utvecklat, förfinat och anpassat den genom åren. Idag står vi starkare än någonsin. Och nästa år är det alltså dags att kvittera ut guldklockan för lång och trogen tjänst.

2010-10-18 14:28 CEST SWINX AB "Med rätt inställning kommer man långt". Något som i högsta grad även gäller för nya versionen av Swinx ScanLev. Genom att göra rätt grundinställningar kan man automatisera flödet och minimera felrisken vid fakturahanteringen. Automatiskt momsförslag, datumkontroll och fördefinierade förslag till kontering förenklar arbetet avsevärt.

2010-09-29 13:51 CEST SWINX AB Sedan i somras när vi började testerna av Swinx ScanLev 2.0 har vi arbetat med målsättningen att lansering skulle ske under september månad. Därför är det med stor tillfredsställelse vi nu konstaterar att vi uppnått målet. Swinx ScanLev 2.0 är släppt och vi har fått mycket positiva reaktioner från användarna. Dags att blicka vidare mot nästa mål..!

2010-08-25 15:19 CEST SWINX AB Att enklare fördela kostnader mellan olika avdelningar eller projekt är en av de fördelar man får med hjälp av de nya automatkonteringarna i Swinx ScanLev. Sedan fakturan skannats in skall den registreras, konteras och fördelas ut för godkännande och attest. Tack vare automatkonteringarna minimeras arbetsinsatsen och risken för felaktigheter.

2010-02-05 15:34 CET SWINX AB Swinx Tid har länge varit ett favoritredskap för projektledare. I Swinx Tid har man hela tiden full ekonomisk kontroll på projekt, tider, kunder och medarbetare. Kopplar man samman Swinx Tid med Swinx ScanLev förbättras överblicken ytterligare. Då är varje inkommen faktura aldrig längre än ett enkelt musklick bort..!

2009-12-17 14:50 CET SWINX AB Med Swinx ScanLev skannar man in sina fakturor för att efter attest föra över dessa till sitt ekonomisystem. De ekonomisystem det finns kopplingar till i dagsläget är Visma Administration, Visma Compact och Mamut. En nyhet är att man numera förutom att föra över transaktionen även kan klicka fram och granska fakturan inne i Visma Compact!

2009-12-14 16:58 CET SWINX AB När medarbetarna matat in sina tidrapporter och utlägg skapar Swinx Tid fakturaunderlagen till affärssystemet. För att skapa löneunderlag låter man Swinx Tid generera en fil med löneinformation som man för över till Swinx Lön. I löneprogrammet skapas kalendarieposter och lönebesked som skrivs ut eller mailas till de anställda. Fakturering och löner med en inmatning!

2009-12-10 16:21 CET SWINX AB När Swinx ScanLev lanserades i somras valde vi att lägga mycket fokus på attest-funktionen vid hantering av inkomna fakturor. För de företag som endast är ute efter att få in fakturorna i ekonomisystemet ocd sedan kunna söka och klicka fram fakturorna på skärmen lanserar vi nästa produkt - Swinx ScanLev Lite