Pressmeddelanden

BTH-professor i topp på världslista

2014-06-16 08:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Nyligen publicerades en vetenskaplig artikel över vilka personer som bidragit mest till litteraturen inom mjukvaruutvecklingsområdet genom tiderna. Claes Wohlin, professor i programvaruteknik vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, återfinns på listan.

2013-03-26 10:00 CET Blekinge Tekniska Högskola Onsdagen den 27 mars försvarar Jeff Winter, BTH, sin avhandling i ämnet programvaruteknik. Han disputerar på avhandlingen ”The Rocky Road: Why Usability Work is so Difficult.” Produktkvalitet är viktigt för att kunna nå produktframgång. Användbarhet och användarupplevelse är viktiga kvalitetsfaktorer.

2012-11-08 13:30 CET Blekinge Tekniska Högskola Fredagen den 9 november skrivs ett unikt avtal mellan BTH och Zhejiang University of Technology, ZUT. Avtalet innebär att BTH får i uppdrag att hålla 10 kurser i ämnet programvaruteknik vid ZUT. Kurserna ges på plats i Hangzhou, Kina. Media inbjuds att närvara då parterna möts för att skriva under avtalet.

2012-06-05 13:06 CEST Blekinge Tekniska Högskola BTH utbildar varje år ett stort antal studenter inom programvaruteknik och av 200 jobb som är rankade från bäst till sämst ligger programvaruingenjör på 1:a plats. I en undersökning som rekryteringsföretaget Careercast har gjort har man utifrån kriterierna arbetsmiljö, stress, framtida arbetsmarknad och lönevillkor bedömt vilket yrke som ligger bäst till.

2012-05-04 09:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Marknaderna för mjukvara och mjukvaruutveckling är globala. För att ge studenterna vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola, praktisk utbildning i hur man utvecklar mjukvara med partners och kunder över hela världen har BTH påbörjat ett samarbete med den schweiziska yrkeshögskolan Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Media är välkommen vid mötet.

2012-02-14 07:30 CET Högskolan på Gotland Studenten Jonas Karlsson har just påbörjat ett projekt med att utveckla en spel-app för mobiltelefoner. Tanken är att spelet skall skapa nyfikenhet kring pressfrihetsorganisationen ”Reportrar utan gränser”. Jonas läser sista terminen på Högskolan på Gotlands 2-åriga program Avancerad Webbprogrammering och utvecklar spelet som ett arbete i kursen Mobil programmering för Android.

2012-01-09 14:57 CET Blekinge Tekniska Högskola Nyligen etablerade en internationell grupp av programvaruexperter från industri och akademi ”International Software Product Management Association” (ISPMA). Nu kan personer som arbetar inom mjukvaruindustrin få ett diplom som intygar kompetensen i hanteringen av programvaruprodukter. Ordförande är Dr Samuel Fricker från Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

2011-09-28 08:30 CEST Blekinge Tekniska Högskola Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) satsar 10 miljoner kronor i forskningsmiljön inom programvaruteknik vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Syftet med satsningen är att BTH ska stärka sin forskningsspets ytterligare. Målsättningen är att säkerställa en långsiktigt konkurrenskraftig forskningsmiljö med hög vetenskaplig kvalitet i ett internationellt perspektiv.

2011-05-23 13:47 CEST Blekinge Tekniska Högskola Onsdagen den 25 maj håller forskaren Richard Torkar vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, sin docentföreläsning i programvaruteknik. Föreläsningens titel är ”Innovation inom programvaruteknik”. Föreläsningen är öppen för allmänheten.

2011-04-28 09:19 CEST Blekinge Tekniska Högskola Den 29 april disputerar Sebastian Barney på Blekinge Tekniska Högskola, BTH, i ämnet programvaruteknik med sin avhandling Software Quality Alignment - Evaluation and Understanding. I avhandlingen presenteras en metod som tagits fram för att identifiera anpassningsbehovet mellan olika aktörer när det gäller samsynen på mjukvarukvalitet och faktorer som stödjer eller försämrar mjukvarukvaliteten.