Pressmeddelanden

Bakteriers ”hår” av proteiner fungerar som stötdämpare

2015-10-21 08:00 CEST Umeå universitet Vissa bakterier, bland annat E.coli, bildar en kalufs av proteintrådar för att lättare fästa till celler i kroppen de vill infektera. Fysikern Johan Zakrisson vid Umeå universitet har i sin avhandling undersökt de mekaniska egenskaperna hos dessa proteintrådar. Hans resultat visar att trådarna också fungerar som en slags stötdämpare för bakterierna.

Unik växelverkan mellan terahertzvågor och proteiner

2015-10-14 07:30 CEST Chalmers tekniska högskola Nu har forskare vid Göteborgs universitet och Chalmers tillsammans med tyska forskare och med hjälp av modern terahertzteknik och röntgenkristallografi observerat att kvantfysikern Herbert Fröhlich nästan 50 år gamla förutsägelser om kondensering i biomolekyler verkar stämma. Studien öppnar dörren till mycket mer omfattande studier med terahertzvågor på proteiner.

Proteininteraktion påvisar möjlig länk mellan Parkinsons och diabetes

2015-08-03 08:36 CEST Umeå universitet Två forskargrupper vid Umeå universitet har hittat en koppling mellan två proteiner som individuellt är inblandade i Parkinsons respektive typ 2-diabetes. Kopplingen mellan proteinerna verkar vara skyddande mot sjukdomarna under normala förhållanden. Upptäckten banar väg för utveckling av nya typer av designade molekyler som möjligvis kan påverka båda sjukdomarnas förlopp.

Tarmcancer påverkas av kroppens proteiner

2015-06-02 08:51 CEST Örebro universitet Varje år drabbas över en miljon människor av tjock- och ändtarmscancer. För att förebygga återfall kombineras ofta en operation, där tumören tas bort, med strålbehandling och/eller cellgiftsbehandling. Jasmine Evert, forskare i biomedicin vid Örebro universitet, visar i sin avhandling hur halten av vissa proteiner kan påverka cancerns utgång.

Forskningsframsteg i kampen mot sjukdomen ALS

2015-04-15 07:00 CEST KTH I Sverige får omkring 200 personer diagnosen ALS varje år. Sjukdomen, som än så länge är obotlig och dödlig, angriper människors motoriska nervceller som styr musklernas rörelser. Patienten förlamas, och till slut upphör hjärta och andning att fungera. Forskning från KTH kan emellertid kasta nytt ljus över ALS bakomliggande mekanismer.

Första analysen av människans proteinatlas

2015-01-26 12:59 CET Chalmers tekniska högskola En bättre förståelse för hur proteiner är delaktiga i sjukdomar som cancer och diabetes. Det är en av fördelarna med den första analysen av människans proteinatlas – ett stort forskningsprojekt för att kartlägga människans alla proteiner.

Den första stora vävnadsanalysen av människans proteiner

2015-01-23 09:16 CET KTH I november 2014 släpptes den fullständiga versionen av proteinatlasen. Nu kommer den första riktigt stora analysen baserad på kartläggningen, ett arbete som precis publicerats i Science. Analysen har möjliggjort en detaljerad bild av proteiner kopplade till cancer, hur många proteiner som befinner sig i blodet och en kartläggning av alla läkemedel som finns på marknaden. Samt mycket mer...

Hon får KTH:s stora pris

2014-09-01 12:21 CEST KTH Sara Snogerup Linse heter årets mottagare av KTH:s stora pris och 1,2 miljoner kronor. I och med utmärkelsen tar hon plats i samma sällskap som Robyn, Hans Rosling och Niklas Zennström. Förutom sin stora gärning inom proteinforskningen så är Sara Snogerup Linse barnboksförfattare med titlar som "Kjetil lär sig flyga" och "Prins Pralin åker buss".

2014-05-07 10:14 CEST SARomics Biostructures AB SARomics Biostructures and inSili.com announce today that they have entered into a strategic drug discovery partnership. Within the alliance, the two companies will perform joint research with the goal of finding novel agents against therapeutic drug targets. In particular, the collaboration aims at identifying new drug-like molecular entities and obtaining structures of receptor-ligand complexes.

Hoppas reducera dödligheten i malaria

2014-04-22 09:17 CEST KTH Enligt WHO tog malaria 627 000 människoliv år 2012, till största delen från barn under 5 år. Nu har forskare vid bland annat KTH kommit underfund med hur man skulle kunna särskilja patienter med en lättare form av malaria från de som utvecklar betydligt svårare och mer dödliga varianter. I förlängningen kan forskningsresultatet innebära både att liv kan räddas och mindre mänskligt lidande.