Pressmeddelanden

Första analysen av människans proteinatlas

2015-01-26 12:59 CET Chalmers tekniska högskola En bättre förståelse för hur proteiner är delaktiga i sjukdomar som cancer och diabetes. Det är en av fördelarna med den första analysen av människans proteinatlas – ett stort forskningsprojekt för att kartlägga människans alla proteiner.

Den första stora vävnadsanalysen av människans proteiner

2015-01-23 09:16 CET KTH I november 2014 släpptes den fullständiga versionen av proteinatlasen. Nu kommer den första riktigt stora analysen baserad på kartläggningen, ett arbete som precis publicerats i Science. Analysen har möjliggjort en detaljerad bild av proteiner kopplade till cancer, hur många proteiner som befinner sig i blodet och en kartläggning av alla läkemedel som finns på marknaden. Samt mycket mer...

Hon får KTH:s stora pris

2014-09-01 12:21 CEST KTH Sara Snogerup Linse heter årets mottagare av KTH:s stora pris och 1,2 miljoner kronor. I och med utmärkelsen tar hon plats i samma sällskap som Robyn, Hans Rosling och Niklas Zennström. Förutom sin stora gärning inom proteinforskningen så är Sara Snogerup Linse barnboksförfattare med titlar som "Kjetil lär sig flyga" och "Prins Pralin åker buss".

2014-05-07 10:14 CEST SARomics Biostructures AB SARomics Biostructures and inSili.com announce today that they have entered into a strategic drug discovery partnership. Within the alliance, the two companies will perform joint research with the goal of finding novel agents against therapeutic drug targets. In particular, the collaboration aims at identifying new drug-like molecular entities and obtaining structures of receptor-ligand complexes.

Hoppas reducera dödligheten i malaria

2014-04-22 09:17 CEST KTH Enligt WHO tog malaria 627 000 människoliv år 2012, till största delen från barn under 5 år. Nu har forskare vid bland annat KTH kommit underfund med hur man skulle kunna särskilja patienter med en lättare form av malaria från de som utvecklar betydligt svårare och mer dödliga varianter. I förlängningen kan forskningsresultatet innebära både att liv kan räddas och mindre mänskligt lidande.

2014-01-29 10:32 CET SARomics Biostructures AB Lund and Stockholm, Sweden, January 29, 2014 - The two Swedish biotech companies SARomics Biostructures and Xbrane Bioscience have signed a strategic partnership for “off-the-shelf” protein structures. The two companies will combine their world leading expertise within their respective fields to deliver state-of-the-art “off-the-shelf” protein structure services.

De kartlägger multipel skleros

2013-06-12 09:04 CEST KTH Behovet av en större förståelse av autoimmuna sjukdomar som exempelvis multipel skleros är stor. Det är därför som forskare från KTH forskat om proteiner kopplade till just multipel skleros. Forskarna har identifierat en grupp proteiner som kan visa sig spela en avgörande roll för hur allvarlig multipel skleros-diagnosen blir för patienten och hur snabbt sjukdomen utvecklar sig.

Umeåforskare publicerar upptäckt om bakgrunden till ALS

2012-12-13 10:58 CET Umeå universitet En ny överraskande upptäckt om ALS har gjorts genom experiment vid Umeå universitet. I samarbete med portugisiska kolleger påvisade forskarna ytterligare en faktor bakom den dödliga nervsjukdomen.

2012-12-11 15:14 CET KTH Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utnämnt 16 framstående forskare till Wallenberg Scholars. Forskarna tilldelas 15 miljoner kronor vardera för fri forskning under fem år. På KTH är det Mathias Uhlén, professor i mikrobiologi, som tilldelas forskningpengar.

Nya kunskaper om cellens självmordsmekanism

2012-11-27 08:03 CET Umeå universitet Oxidativ stress stör biologiska membransystem och ökar cellens benägenhet att begå programmerat självmord. Marcus Wallgren ger i sin avhandling en ökad förståelse för hur celldöd regleras av två viktiga proteiner i mitokondrien, cellens kraftverk. Avhandlingen försvaras vid Umeå universitet 30 november.