Dokument

Fakta om OTEZLA

2014-11-21 08:00 CET Celgene I november 2014, rekommenderade CHMP (den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté) EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) att godkänna OTEZLA för behandling av psoriasis och psoriasisartrit. OTEZLA (apremilast) är en icke-biologisk behandling som tillhör en ny klass av små molekyler. OTEZLA är en tablett som tas två gånger dagligen.

Om Psoriasis - Faktablad

2014-11-21 08:00 CET Celgene Psoriasis är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som kännetecknas av upphöjda fjälliga fläckar på huden. I Sverige lider uppskattningsvis 300 000 personer av psoriasis.

Ojämställd och ojämlik förskrivning av biologiska läkemedel till patienter med psoriasis

2013-08-01 09:00 CEST AbbVie Rapporten beskriver användningen av biologiska läkemedel bland psoriasispatienter. I studien ingår drygt 90000 patienter med psoriasis med eller utan annan diagnos. Data är hämtade från Socialstyrelsens nationella patient- och läkemedelsregister. Behandling med biologiska läkemedel hos psoriasispatienter visar mycket stora genusskillnader. Män får dubbelt så ofta tillgång till biologisk behandling

2012-05-28 11:02 CEST Janssen Undersökning genomfördes bland Psoriasisförbundets medlemmar under mars-april 2012. Den skickades till medlemmar i fyra utvalda län. Enkäten besvarades både brevledes och via webben. Enkäten har fullföljts av 2278 personer, varav 55 procent kvinnor och 45 procent män. Undersökningen är genomförd av Psoriasisförbundet i samarbete med Janssen.

2012-05-28 10:59 CEST Janssen

Fakta om huden

2012-01-18 16:53 CET Apotek Hjärtat Ett faktamaterial om huden från Apotek Hjärtat, granskat av leg apotekare Catharina Claesson och Marcus Söderberg, 2012-01-18. Innehåll: hudens uppbyggnad, påverkansfaktorer på huden, olika hudtyper, goda råd om hudvård, hudens åldrande, hudproblem – orsak och behandling, vad finns i krämen, bra att veta hud och läkemedel. Används fritt, men ange Källa: Apotek Hjärtat.

Psoriasis mer än bara en hudsjukdom – ett faktamaterial för media

2011-06-20 09:00 CEST Pfizer AB Psoriasis är mer än bara en kronisk hudsjukdom utan även en allvarlig systemsjukdom som kan drabba flera olika organ i kroppen, så kallad samsjuklighet. Fakta om psoriasis och hur sjukdomen och samsjuklighet kan behandlas, bl a med biologiska läkemedel, finner du här. För mer pressmaterial om detta ämne se: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer/tag/psoriasis

Fakta om psoriasis och sambandet med andra sjukdomar

2011-06-20 09:00 CEST Pfizer AB Aktuell forskning visar att psoriasis är inte bara en kronisk hudsjukdom utan en allvarlig systemsjukdom som kan drabba flera olika organ i kroppen, så kallad samsjuklighet. En lista på sjukdomar som är relaterade till psoriasis finner du här. För mer pressmaterial om detta ämne se: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer/tag/psoriasis

Myter och fakta om psoriasis

2011-06-20 09:00 CEST Pfizer AB Psoriasis har visat sig vara en betydligt mer komplicerad sjukdom än man tidigare trott. Psoriasis är inte bara en kronisk hudsjukdom utan en allvarlig systemsjukdom som kan drabba flera olika organ i kroppen, så kallad samsjuklighet. En lista med myter och fakta om sjukdomen finner du här. För mer pressmaterial om detta ämne se: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer/tag/psoriasis

Psoriasis i hårbotten

2011-03-25 11:43 CET LEO Pharma AB Av de mellan 250 000 och 300 000 personer i Sverige som har psoriasis beräknas mellan 60 och 70 procent även ha det i hårbotten. Totalt beräknas upp till 2 procent av befolkningen ha psoriasis i hårbotten. Psoriasis i hårbotten kan visa sig som allt från mjälliknande hudavlagringar till stark fjällbildning. Andra symtom kan vara rodnad och klåda.