Dokument

Behandling av psoriasis och psoriasisartrit

2015-10-13 13:38 CEST Psoriasisförbundet Den som lever med en kronisk sjukdom lär känna sin kropp och vet ofta vad hen mår bäst av. Psoriasis och psoriasisartrit finns i olika former och kan variera mycket i intensitet och utbredning mellan olika individer. Därför är det viktigt att hitta behandlingsmetoder som passar den enskilda individen bäst.Läs gärna eller ladda ned vår egenvårdsfolder och lär dig mer om vård och behandling.

Fakta om psoriasis - Faktablad

2015-06-24 09:41 CEST Psoriasisförbundet Vill du ha korta konkreta fakta om psoriasis? Ladda ned detta faktablad, läs och sprid. Trots att psoriasis är en vanlig folksjukdom som påverkar både fysiskt, psykiskt och socialt är okunskapen stor. Söker du mer fördjupad information kring sjukdomen, dess symptom och förbundets verksamhet rekommenderas vår nedladdningsbara informationsgrafik, vår webb eller ett nummer av Psoriasistidningen.

Perspectives; art, inflammation and me - Pressinbjudan

2015-06-23 14:53 CEST Psoriasisförbundet ”Perspectives – Art, Inflammation and Me” är en konstutställning som vill belysa nya perspektiv på vad det kan innebära att leva med exempelvis psoriasis och psoriasisartrit. I sin helhet består utställningen av mer än 200 unika konstverk och delar av den kommer att presenteras och visas under IFPA:s världskonferens 8-11 juli, 2015.

Psoriasis en systemsjukdom - Informationsgrafik

2015-03-24 14:13 CET Psoriasisförbundet I nummer 4 år 2014 skrev verksamhets- och kommunikationsansvarig på IFPA, Barbra Bohannen, en artikel i Psoriasistidningen inför World Psoriasis Day, som uppmärksammas 29 oktober varje år. Till texten bifogades informationsgrafik av Björn Folke Johansson som pedagogiskt förklarar hur och varför psoriasis klassas som en kronisk systemsjukdom av Världshälsoorganisationen (WHO). Ladda gärna ned.

Världskonferens om psoriasis i Stockholm 2015 - Flyer

2015-03-24 11:12 CET Psoriasisförbundet Den 8- 11 juli 2015 arrangeras den fjärde världskonferensen i Sverige med världsledande experter inom dermatologi och reumatologi . Psoriasisförbundet är värd för konferensen som arrangeras av IFPA. International Federation of Psoriasis Associations (IFPA), är den internationella sammanslutningen av psoriasisförbund runt om i världen. Ladda gärna ned.

Fakta om OTEZLA

2014-11-21 08:00 CET Celgene I november 2014, rekommenderade CHMP (den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté) EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) att godkänna OTEZLA för behandling av psoriasis och psoriasisartrit. OTEZLA (apremilast) är en icke-biologisk behandling som tillhör en ny klass av små molekyler. OTEZLA är en tablett som tas två gånger dagligen.

Om Psoriasis - Faktablad

2014-11-21 08:00 CET Celgene Psoriasis är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som kännetecknas av upphöjda fjälliga fläckar på huden. I Sverige lider uppskattningsvis 300 000 personer av psoriasis.

Ojämställd och ojämlik förskrivning av biologiska läkemedel till patienter med psoriasis

2013-08-01 09:00 CEST AbbVie Rapporten beskriver användningen av biologiska läkemedel bland psoriasispatienter. I studien ingår drygt 90000 patienter med psoriasis med eller utan annan diagnos. Data är hämtade från Socialstyrelsens nationella patient- och läkemedelsregister. Behandling med biologiska läkemedel hos psoriasispatienter visar mycket stora genusskillnader. Män får dubbelt så ofta tillgång till biologisk behandling

2012-05-28 11:02 CEST Janssen Undersökning genomfördes bland Psoriasisförbundets medlemmar under mars-april 2012. Den skickades till medlemmar i fyra utvalda län. Enkäten besvarades både brevledes och via webben. Enkäten har fullföljts av 2278 personer, varav 55 procent kvinnor och 45 procent män. Undersökningen är genomförd av Psoriasisförbundet i samarbete med Janssen.

2012-05-28 10:59 CEST Janssen