Videor

Om Ensamhet !

2015-06-18 17:24 CEST Tedestrand coaching AB
Längd  11:26

Det polititiska systemets sönderfall...

2015-04-14 16:40 CEST Tedestrand coaching AB
Längd  13:40

Ångestattack? Nu dör jag!

2015-03-01 11:52 CET Lifecap AB När det var som värst trodde Åsa Nilsson att hon skulle dö av sina ångestattacker. Hon medicinerade under 8 år. Idag har hon tillfrisknat helt med hjälp av kognitiv terapi och hypnos och ägnar sitt liv åt att hjälpa andra. Den 11/3 lanserar Lifecap en unik serie WEB-terapi med Åsa Nilsson som även är Leg. Sjuksköterska/klinisk hypnos samt Kognitiv Coach. En film finns redan nu via www.lifecap.se.
Längd  2:59

Ångest - svårt att bryta mönstret?

2015-02-22 11:39 CET Lifecap AB Åsa Nilsson lever ett glädjefyllt liv idag, istället för att se alla hinder som ångesten utgjorde. Åsa är sjuksköterskan (hypnos kunnig) som pluggade till Kognitiv Coach på Lifecap och som nu hjälper andra att tillfriskna från Ångest. I samband med psykiatrikongressen 11-13/3 lanserar Lifecap en serie WEB-terapi om att hantera ångest. Redan nu kan du se filmen om ångest med Åsa via www.lifecap.se.
Längd  2:32

Ett nytt liv - KBT och hypnos hjälpte Åsa att hantera oro och ångest.

2015-02-15 20:00 CET Lifecap AB Åsa Nilsson, Leg. sjuksköterska är en förebild för sina klienter då hon idag lever ett innehållsrikt liv som inte begränsas av varken ångest eller medicin. Hon led av svår ångest och medicinerade i 8 år. Åsa har kompletterat sin utbildning med hypnos och KBT och hjälper nu andra med ångest. Den 11/3 släpps unik serie WEB-terapi: Hantera din ångest. Redan nu finns en film via www.lifecap.se
Längd  2:08

Finns det något positivt med Ångest?

2015-02-08 10:00 CET Lifecap AB Lifecap lanserar unik WEB-terapi för att hantera ångest i samband med psykiatrikongressen 11-13/3. Redan nu går det att se en film om att hantera ångest tillgänglig på Lifecaps hemsida. Leg. Sjuksköterska/hypnos och Kognitiva Coachen Åsa Nilsson har själv tillfrisknat från ångest med den metod hon nu lär ut. Åsa medicinerade i 8 år och lever idag ett fullgott liv utan medicin och utan ångest.
Längd  1:13

Oro och Ångest - en heltidssysselsättning?

2015-02-01 10:00 CET Lifecap AB När oron har vidareutvecklats till ångest blir livet svårt att hantera. Lifecap lanserar unik och prisvärd WEB-terapi under ledning av Åsa Nilsson, Kognitiv Coach, Leg. Sjuksköterska/klinisk hypnos samt energiterapeut i samband med Psykiatrikongressen 11-13/3. Redan nu går det att se en informativ film via Lifecaps hemsida. Åsa lever idag ett fullgott liv efter att själv ha medicinerat i 8 år.
Längd  2:30

Oro eller ångest? Du är inte ensam! Unik satsning på WEB-terapi.

2015-01-30 10:39 CET Lifecap AB Vi lanserar en genomarbetad serie WEB-treapi för att hantera ångest i samband med psykiatrikongressen den 11-13 mars. Vår sakkunniga är Dipl. Kognitiv coach, Leg. Sjuksköterska med utbildning i klinisk hypnos Åsa Nilsson. Åsa medicinerade mot ångest i 8 år. Hon fick hjälp av de metoder hon nu lär ut inom Lifecap. Idag lever Åsa ett glädjefyllt liv som inte begränsas av varken medicin eller ångest.
Längd  3:46

Skillnaden mellan vanlig terapi /coaching och metoden med visuell överblick.

2015-01-29 13:47 CET Tedestrand coaching AB
Längd  5:42

Psykologi för ångest, alkohol etc, kan det verkligen fungera? Hur då?  Lyssna på detta!

2014-11-06 05:36 CET Tedestrand coaching AB
Längd  12:48