Pressmeddelanden

Konferens i Stockholm, Dagverksamhet, 21-22 maj 2012

Konferens i Stockholm, Dagverksamhet, 21-22 maj 2012

2012-02-13 10:30 CET
En välfungerande dagverksamhet med begränsade resurser – det är möjligt! Att en kval...