Pressmeddelanden

Psykologin och dess underbyggnad psykiatrin går MOT vedertagen forskning?

2015-07-10 06:39 CEST
Psyken knökfulla! Missbruksvårdens resultat en katastrof! Behandlingshemmens, måste man...