Pressmeddelanden

2014-03-27 20:54 CET Radar Ecosystem Specialists Radar Ecosystem Specialists; att följa sina nyckeltal för att förstå sitt eget läge eller att förstå sin kunds läge är och blir allt viktigare för verksamheter som är under snabb förändring med såväl kostnadstryck som behov av ökad innovation.2014 kommer att innebära en strategisk förflyttning av fokus från kostnadsreducerande åtgärder, speciellt inom infrastruktur, mot effektivisering och...

2014-02-24 10:10 CET Radar Ecosystem Specialists Microsoft tappar medan Apple och SAP ökar farten visar Radar i sin rapport Teknik & Plattformar 2014. Nulägesbild och trendutveckling redovisas för områdena arbetsplatsnära teknik, infrastruktur- och applikationsområdet på den lokala Nordiska marknaden under 2014.

2014-01-23 17:52 CET Radar Ecosystem Specialists IT-Radar 2014, Sveriges största och bredaste undersökning kring förhållanden och utveckling inom svenska IT-verksamheter och på den svenska IT-marknaden. Den svenska IT-budgeten växer med 1,3 procent för 2014 till ett värde av 156,7 miljarder kr. För verksamheternas IT-organisationer och marknadens aktörer innebär detta fortsatt tryck att leverera betydligt större volym till oförändrad kostnad.

2013-12-16 12:52 CET Radar Ecosystem Specialists Pierre Audoin Consultants (PAC) förstärker med Radars verktyg och metoder. Radar Ecosystem Specialists inleder strategiskt samarbete med det internationella IT-analys- och konsultföretaget Pierre Audoin Consultants (PAC). Genom samarbetet får PAC tillgång till verktyg och analysmetoder utvecklade av Radar för benchmark och prisöversikter i realtid samt förstärker sin geografiska täckning genom...

2013-12-11 18:31 CET Radar Ecosystem Specialists Radars Best practice rapport om integrationsområdet, visar hur effektivitet och förändringstakt dramatiskt kan öka då integration lyfts fram som en egen disciplin med dedikerad kompetens och resurstillgång. Med minskade eller oförändrade resurser för utveckling och förvaltning av de integrerade systemen krävs organisatoriska åtgärder för att möta verksamhetens krav på hög förändringstakt och ...

2013-11-21 20:12 CET Radar Ecosystem Specialists Radars rapport, Nordic Cloud Market 2014-16, spår fortsatt kraftig värdetillväxt för molntjänster. Värdet av molntjänster på den nordiska marknaden når ca 20 miljarder SEK under 2014 motsvarande en tillväxt på 36 procent. Värdet av molntjänster fortsätter öka på samtliga nordiska marknader. Samtliga segment inom molnet visar stadig ökning men ökningen för publika molntjänster är störst.

2013-11-14 20:32 CET Radar Ecosystem Specialists Radars rapport Outsourcingmarknaden i Sverige och Norden 2014, värderar outsourcingtillväxten i Norden till 9 miljarder SEK fram till 2017. Fördelning av innehåll är under förändring och skillnaden i volymtillväxt mellan delsegmenten ökar. Strategisk drivkraft för outsourcing är främst det tilltagande förändringstrycket från verksamheten tillsammans med svag tillväxt av IT budgetarna.

2013-11-12 17:48 CET Radar Ecosystem Specialists Radars rapport Outsourcingmarknaden i Sverige och Norden 2014, visar att företagens förhållande till outsourcing- och molntjänster har påverkats negativt efter avslöjandet att NSA (National Security Agency) bedriver massövervakning av Internet. I Radars rapport uppger 10 procent av de tillfrågade svenska och nordiska företagen att de helt stoppat sina molnplaner efter NSA-skandalen. Ytterligare 22

2013-10-29 14:04 CET Radar Ecosystem Specialists

2013-10-24 21:38 CEST Radar Ecosystem Specialists Den nordiska mjukvarumarknaden ökar långsamt efter en försiktig period. Radars analysrapport, Nordic software outlook 2014, visar att marknaden gradvis går mot ökade volymer i antal sålda infrastruktur- och applikationsmjukvaror. Trots och en större villighet att realisera investeringsplaner och tagna beslut uteblir motsvarande värdetillväxt. 2014 förväntas innebära en volymökning med mellan 6-8%,