Pressmeddelanden

2015-04-02 09:57 CEST Radar Ecosystem Specialists Radar konstaterar stora skillnader i volym- och värdetillväxt i vårens stora analys av den svenska och nordiska konsultmarknaden. Volymtillväxten på den svenska IT-konsultmarknaden för 2015 beräknas uppgå till 9 procent men en utbredd priserosion resulterar i ett marknadsvärde som endast ökar en dryg procent till totalt cirka 50 Miljarder SEK i Sverige. Efterfrågan ökar generellt på nordiska...

2015-02-03 20:56 CET Radar Ecosystem Specialists Radar Ecosystem Specialists redovisar i sveriges och nordens mest omfattande IT-analys ”IT Radar 2015” att realiseringstakten av IT-budgeten ökar i svenska verksamheter men att det samlade värdet av levererade produkter och tjänster minskar. Huvudorsak till värdeminskningen är den förändring som pågår inom leverans och produktion av IT samt kundernas förbättrade sourcingförmåga.

2014-10-03 12:15 CEST Radar Ecosystem Specialists Radars Konsultprisrapport, visar att den svenska IT-konsultmarknaden har förstärkts marginellt och omsätter under 2014 cirka 53,2 Miljarder kronor. Rapporten visar på en tydlig skillnad mellan volym- och värdetillväxt vilket är ett resultat av de svenska IT-verksamheternas strategiska resa mot målet att leverera ”dubbel effekt” på en budget som inte ökar med mer än inflationsnivå.

2014-09-18 21:16 CEST Radar Ecosystem Specialists Radars analys av den nordiska mjukvarumarknadens värde fram till 2017, visar att den vikande trenden från föregående år fortsätter. Det totala värdet sjunker under 2014 till SEK 85,7 miljarder, vilket motsvarar en värdeminskning med 1,3 procent. Värdetrenden speglar inte behovet och användandet av mjukvara där penetration och affärsvolymer ökar med 5,4 procent.

2014-09-10 20:24 CEST Radar Ecosystem Specialists I Norden uppger 67 % av alla IT beslutsfattare att de misslyckats i affärskritiska projekt orsakade av intressekonflikter eller beslut som fattas utanför deras kontroll. I studien anges att de direkta kostnaderna för misslyckade IT-projekt kan vara 5 procent av de nordiska verksamheternas samlade IT-budget. Den årliga kostnaden i Norden för misslyckade projekt kan motsvara 16,5 miljarder kronor

Bengt Münter förstärker Qamcom

2014-08-28 16:49 CEST Qamcom Research & Technology AB Qamcom stärker sitt område Technology and Operational Management genom rekrytering av profilen Bengt Münter.

2014-06-10 23:18 CEST Radar Ecosystem Specialists IT-budgetarna i kommunal verksamhet ökar, till skillnad från i privat sektor, med 2,3 % under 2014. I realvärde blir det en ökning med 1,6 procent men kompenserar ändå inte fullt ut för ökade interna kostnader. Den årliga effektivitets- och produktivitetsökningen på 4-5% som är ett krav för konkurrenskraft inom den privata sektorn syns inte inom den kommunala IT-verksamheten

2014-05-07 13:29 CEST Radar Ecosystem Specialists Kundernas nöjdhet med sina IT-leverantörer når under 2014 samma snittnivå som under 2013 visar Radars årliga rapport runt upplevd leverantörskvalitet. Inom de olika tjänstesegmenten så har dock kvaliteten sjunkit något föregående år inom såväl infrastrukturtjänster, verksamhetstjänster som outsourcing medan segmentet resurskonsulttjänster går mot strömmen och uppvisar en genomgående högre nöjdhet.

2014-04-23 22:41 CEST Radar Ecosystem Specialists I Radars rapport anges att den samlade norska IT-budgeten växer med 3,7% för 2014 till ett värde av 97,6 miljarder NOK. Tillväxttakten för IT finansierad av verksamheten avmattas dock och stannar på 1,8% för 2014 jämfört med 3,5% tillväxt föregående år. Med en stärkt framtidstro och en konfidensindikator tydligt över index, väntas de samlade norska IT-kostnaderna uppgå till nära 114 miljarder NOK.

JRC radar-installation ombord på ”Utö Express”

2014-04-17 10:03 CEST Telemar Scandinavia AB Telemar Scandinavias återförsäljare, BN Marin Elektronik AB, har levererat och installerat en ny radaranläggning ombord på passagerarfärjan M/S Utö Express som ägs av Utö Rederi AB. Kundens val föll på en JRC radar, modell JMA-5312 som är en IMO godkänd blackbox-radar med 19” PPI, 6” highspeed-antenn och lättanvänd kontrollpanel.