Pressmeddelanden

Garmin® lanserar två nya 25kW öppna radarvingar

2015-10-16 09:08 CEST Garmin Sweden AB Garmin presenterar nu GMR 2524 xHD2 och GMR 2526 xHD2. Två öppna radarvingar för större båtar. Dessa HD radarantenner har 25kW uteffekt, en räckvidd på upp till 96 nautiska mil och Pulse Expansion1 som förtydligar mindre mål på skärmen.

2015-09-30 20:57 CEST Radar Ecosystem Specialists Radars konsultprisrapport för 2015-16, visar att realiseringstakten i IT-projekt ökar under 2016 jämfört med 2015. Behovsökningen i antal timmar på konsultmarknaden är dock väsentligt högre än den samlade värdeökningen och förutsättningarna för IT-verksamheter och IT-leverantörer fortsätter att förändras.

Säkrare trafik med ny 79 GHz radarteknik

2015-09-28 06:00 CEST Acreo Swedish ICT AB ​Att nå trafikverkets nollvision och EUS trafiksäkerhetsmål 2020 är en stor utmaning. Smartare övervakningssystem, baserade på högfrekvensradar, är en av lösningarna för att minska antalet trafikolyckor på vägar och järnvägar. Nu ska DENSO, Qamcom, Amparo och Acreo Swedish ICT gemensamt utveckla nästa generations, 79 GHz, radarsensorer för en säkrare trafik.

2015-09-02 15:10 CEST Radar Ecosystem Specialists Radar har idag publicerat rapporten IT och lönsamhet, där flera års analysdata och nyckeltal från IT-organisationer jämförts med affärsverksamheternas ekonomiska utveckling och lönsamhet. Rapporten visar på ett tydligt och direkt samband mellan storleken på den andel av IT kostnaderna som används till förändring och innovation och förmågan att prestera högre lönsamhet än genomsnittet i sin bransch

Bubblare: iStone i topp 5 vad gäller kundnöjdhet

2015-06-15 14:00 CEST iStone För första gången hamnar iStone i topp 5 i Radars leverantörsundersökning, kategori Verksamhetslösningar.

2015-06-15 13:13 CEST Radar Ecosystem Specialists Radars årliga och nordens största rapport runt upplevd IT-leverantörskvalitet visar att kundernas genomsnittliga nöjdhet med sina IT-leverantörer är något lägre under 2015 jämfört med 2014. Inom samtliga undersökta områden har kundernas betyg för leverantörernas förmåga att bygga och upprätthålla den upplevda kvaliteten sänkts mot föregående år. Mer positivt är att leverantörernas förmåga att...

Cygate är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige

2015-06-15 11:24 CEST Cygate AB Cygate är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2015 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning. Varje år genomför Radar en undersökning runt upplevda värden och kvalitet. I år deltog över 1000 svenska verksamheter i att bedöma sina leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT‐beslutsfattare runt kundnöjdhet.

Pressinbjudan: Världens hetaste uppstartsföretag till KTH

2015-06-03 15:32 CEST KTH Sedan februari i år har 100 av världens mest intressanta uppstartsföretag konkurrerat om stöd från amerikanska Founder.org. Belöningen för de utvalda kommer i form av pengar men även kvalificerad hjälp med företagsbyggandet. Den 14 till 17 juni äger The World Founder Forum rum på KTH, och då kommer de företag som beviljats stöd till Sverige och universitetet.

2015-04-02 09:57 CEST Radar Ecosystem Specialists Radar konstaterar stora skillnader i volym- och värdetillväxt i vårens stora analys av den svenska och nordiska konsultmarknaden. Volymtillväxten på den svenska IT-konsultmarknaden för 2015 beräknas uppgå till 9 procent men en utbredd priserosion resulterar i ett marknadsvärde som endast ökar en dryg procent till totalt cirka 50 Miljarder SEK i Sverige. Efterfrågan ökar generellt på nordiska...

2015-02-03 20:56 CET Radar Ecosystem Specialists Radar Ecosystem Specialists redovisar i sveriges och nordens mest omfattande IT-analys ”IT Radar 2015” att realiseringstakten av IT-budgeten ökar i svenska verksamheter men att det samlade värdet av levererade produkter och tjänster minskar. Huvudorsak till värdeminskningen är den förändring som pågår inom leverans och produktion av IT samt kundernas förbättrade sourcingförmåga.