Pressmeddelanden

2014-09-10 20:24 CEST Radar Ecosystem Specialists I Norden uppger 67 % av alla IT beslutsfattare att de misslyckats i affärskritiska projekt orsakade av intressekonflikter eller beslut som fattas utanför deras kontroll. I studien anges att de direkta kostnaderna för misslyckade IT-projekt kan vara 5 procent av de nordiska verksamheternas samlade IT-budget. Den årliga kostnaden i Norden för misslyckade projekt kan motsvara 16,5 miljarder kronor

Bengt Münter förstärker Qamcom

2014-08-28 16:49 CEST Qamcom Research & Technology AB Qamcom stärker sitt område Technology and Operational Management genom rekrytering av profilen Bengt Münter.

2014-06-10 23:18 CEST Radar Ecosystem Specialists IT-budgetarna i kommunal verksamhet ökar, till skillnad från i privat sektor, med 2,3 % under 2014. I realvärde blir det en ökning med 1,6 procent men kompenserar ändå inte fullt ut för ökade interna kostnader. Den årliga effektivitets- och produktivitetsökningen på 4-5% som är ett krav för konkurrenskraft inom den privata sektorn syns inte inom den kommunala IT-verksamheten

2014-05-07 13:29 CEST Radar Ecosystem Specialists Kundernas nöjdhet med sina IT-leverantörer når under 2014 samma snittnivå som under 2013 visar Radars årliga rapport runt upplevd leverantörskvalitet. Inom de olika tjänstesegmenten så har dock kvaliteten sjunkit något föregående år inom såväl infrastrukturtjänster, verksamhetstjänster som outsourcing medan segmentet resurskonsulttjänster går mot strömmen och uppvisar en genomgående högre nöjdhet.

2014-04-23 22:41 CEST Radar Ecosystem Specialists I Radars rapport anges att den samlade norska IT-budgeten växer med 3,7% för 2014 till ett värde av 97,6 miljarder NOK. Tillväxttakten för IT finansierad av verksamheten avmattas dock och stannar på 1,8% för 2014 jämfört med 3,5% tillväxt föregående år. Med en stärkt framtidstro och en konfidensindikator tydligt över index, väntas de samlade norska IT-kostnaderna uppgå till nära 114 miljarder NOK.

JRC radar-installation ombord på ”Utö Express”

2014-04-17 10:03 CEST Telemar Scandinavia AB Telemar Scandinavias återförsäljare, BN Marin Elektronik AB, har levererat och installerat en ny radaranläggning ombord på passagerarfärjan M/S Utö Express som ägs av Utö Rederi AB. Kundens val föll på en JRC radar, modell JMA-5312 som är en IMO godkänd blackbox-radar med 19” PPI, 6” highspeed-antenn och lättanvänd kontrollpanel.

2014-03-27 20:54 CET Radar Ecosystem Specialists Radar Ecosystem Specialists; att följa sina nyckeltal för att förstå sitt eget läge eller att förstå sin kunds läge är och blir allt viktigare för verksamheter som är under snabb förändring med såväl kostnadstryck som behov av ökad innovation.2014 kommer att innebära en strategisk förflyttning av fokus från kostnadsreducerande åtgärder, speciellt inom infrastruktur, mot effektivisering och...

2014-02-24 10:10 CET Radar Ecosystem Specialists Microsoft tappar medan Apple och SAP ökar farten visar Radar i sin rapport Teknik & Plattformar 2014. Nulägesbild och trendutveckling redovisas för områdena arbetsplatsnära teknik, infrastruktur- och applikationsområdet på den lokala Nordiska marknaden under 2014.

2014-01-23 17:52 CET Radar Ecosystem Specialists IT-Radar 2014, Sveriges största och bredaste undersökning kring förhållanden och utveckling inom svenska IT-verksamheter och på den svenska IT-marknaden. Den svenska IT-budgeten växer med 1,3 procent för 2014 till ett värde av 156,7 miljarder kr. För verksamheternas IT-organisationer och marknadens aktörer innebär detta fortsatt tryck att leverera betydligt större volym till oförändrad kostnad.

2013-12-16 12:52 CET Radar Ecosystem Specialists Pierre Audoin Consultants (PAC) förstärker med Radars verktyg och metoder. Radar Ecosystem Specialists inleder strategiskt samarbete med det internationella IT-analys- och konsultföretaget Pierre Audoin Consultants (PAC). Genom samarbetet får PAC tillgång till verktyg och analysmetoder utvecklade av Radar för benchmark och prisöversikter i realtid samt förstärker sin geografiska täckning genom...