Pressmeddelanden

Bubblare: iStone i topp 5 vad gäller kundnöjdhet

2015-06-15 14:00 CEST iStone För första gången hamnar iStone i topp 5 i Radars leverantörsundersökning, kategori Verksamhetslösningar.

2015-06-15 13:13 CEST Radar Ecosystem Specialists Radars årliga och nordens största rapport runt upplevd IT-leverantörskvalitet visar att kundernas genomsnittliga nöjdhet med sina IT-leverantörer är något lägre under 2015 jämfört med 2014. Inom samtliga undersökta områden har kundernas betyg för leverantörernas förmåga att bygga och upprätthålla den upplevda kvaliteten sänkts mot föregående år. Mer positivt är att leverantörernas förmåga att...

Cygate är ledande på att skapa kundnöjdhet i Sverige

2015-06-15 11:24 CEST Cygate AB Cygate är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2015 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning. Varje år genomför Radar en undersökning runt upplevda värden och kvalitet. I år deltog över 1000 svenska verksamheter i att bedöma sina leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT‐beslutsfattare runt kundnöjdhet.

Pressinbjudan: Världens hetaste uppstartsföretag till KTH

2015-06-03 15:32 CEST KTH Sedan februari i år har 100 av världens mest intressanta uppstartsföretag konkurrerat om stöd från amerikanska Founder.org. Belöningen för de utvalda kommer i form av pengar men även kvalificerad hjälp med företagsbyggandet. Den 14 till 17 juni äger The World Founder Forum rum på KTH, och då kommer de företag som beviljats stöd till Sverige och universitetet.

2015-04-02 09:57 CEST Radar Ecosystem Specialists Radar konstaterar stora skillnader i volym- och värdetillväxt i vårens stora analys av den svenska och nordiska konsultmarknaden. Volymtillväxten på den svenska IT-konsultmarknaden för 2015 beräknas uppgå till 9 procent men en utbredd priserosion resulterar i ett marknadsvärde som endast ökar en dryg procent till totalt cirka 50 Miljarder SEK i Sverige. Efterfrågan ökar generellt på nordiska...

2015-02-03 20:56 CET Radar Ecosystem Specialists Radar Ecosystem Specialists redovisar i sveriges och nordens mest omfattande IT-analys ”IT Radar 2015” att realiseringstakten av IT-budgeten ökar i svenska verksamheter men att det samlade värdet av levererade produkter och tjänster minskar. Huvudorsak till värdeminskningen är den förändring som pågår inom leverans och produktion av IT samt kundernas förbättrade sourcingförmåga.

2014-10-03 12:15 CEST Radar Ecosystem Specialists Radars Konsultprisrapport, visar att den svenska IT-konsultmarknaden har förstärkts marginellt och omsätter under 2014 cirka 53,2 Miljarder kronor. Rapporten visar på en tydlig skillnad mellan volym- och värdetillväxt vilket är ett resultat av de svenska IT-verksamheternas strategiska resa mot målet att leverera ”dubbel effekt” på en budget som inte ökar med mer än inflationsnivå.

2014-09-18 21:16 CEST Radar Ecosystem Specialists Radars analys av den nordiska mjukvarumarknadens värde fram till 2017, visar att den vikande trenden från föregående år fortsätter. Det totala värdet sjunker under 2014 till SEK 85,7 miljarder, vilket motsvarar en värdeminskning med 1,3 procent. Värdetrenden speglar inte behovet och användandet av mjukvara där penetration och affärsvolymer ökar med 5,4 procent.

2014-09-10 20:24 CEST Radar Ecosystem Specialists I Norden uppger 67 % av alla IT beslutsfattare att de misslyckats i affärskritiska projekt orsakade av intressekonflikter eller beslut som fattas utanför deras kontroll. I studien anges att de direkta kostnaderna för misslyckade IT-projekt kan vara 5 procent av de nordiska verksamheternas samlade IT-budget. Den årliga kostnaden i Norden för misslyckade projekt kan motsvara 16,5 miljarder kronor

Bengt Münter förstärker Qamcom

2014-08-28 16:49 CEST Qamcom Research & Technology AB Qamcom stärker sitt område Technology and Operational Management genom rekrytering av profilen Bengt Münter.