Blogginlägg

Åtta månader trådlöst i svenskt klimat

2012-05-08 07:51 CEST Induo AB Vi följde ett radiomodem genom den svenska hösten och vintern. Radiomodemet SATELLINE-EASy Pro är vattentätt, stryktåligt, dammskyddat och robust på alla sätt. Vi kommer placerade ut det i verkligheten, utan regnskydd, utan tak, utan snöskydd och utan uppvärmning. För att helt enkelt se vad det går för, här är vår rapport!

Induo till Geodesidagarna 2012

2012-01-17 08:09 CET Induo AB Induo kommer att närvara vid Geodeisdagarna 2012, både som utställare och som föredragshållare.

Volvon styrs via radiomodem

2011-10-06 14:25 CEST Induo AB I Borås finns Volvos hemliga testbana, där styrs bilar med avancerad robotteknik. I en automatiserad Volvo C30 ansvarar en robot värd 2,5 miljoner för de avancerade manövrarna. Till sin hjälp har den radiomodem från SATEL och ett avancerat GPS system.

Trådlöst maximerar skidupplevelsen

2010-12-08 15:09 CET Induo AB Snö i backarna, en självklarhet för fjällfarare så snart temperaturen stadigvarande är under noll grader. Att maximera skidupplevelsen för skidturisten involverar ofta produktion av konstgjord snö. Genom högteknologiska lösningar kan snöproduktionen automatiseras och maximeras. Lenko Snow levererar snöproduktionssystem till backar runt hela världen, trådlöst sammankopplade via radiolänk.

Artikelserie om olika frekvensband för trådlös ethernettrafik

2010-04-20 09:10 CEST Induo AB Under våren är det många som hört av sig med frågor, funderingar och diskussioner om de olika frekvensmöjligheter som erbjuds i Sverige för trådlös överföring av ethernet över längre avstånd. I vår kommande artikelserie jämför vi 2,4 GHz och 868 MHz banden med 370 MHz bandet. Vi berättar om dessa bands möjligheter och begränsningar och går igenom ett par räckviddsexempel.

SATELLAR ethernet-radiomodem nu på svensk frekvens

2010-03-04 10:01 CET Induo AB Induo är sedan 2008 SATELs generalagent i Sverige, allt annat är historia. Nu påbörjar vi ett helt nytt och spännande kapitel i och med att de första ethernet radiomodemen från SATEL nu finns i vår hand. Radiomodemen som täcker hela 400 - 445 MHz i ett och samma radiomodem skall snart ut på fältet och testas i verkliga livet.

Trådlös Ethernet för långa avstånd via radiomodem

2010-02-10 14:19 CET Induo AB SATELLAR radiomodem ett ethernet-radiomodem för långa avstånd. Radiomodemet distribueras i Sverige av Induo, distributör med ensamrätt på den svenska marknaden sedan 2008. Vid en teknisk utbildning i Berlin samlades alla SATELs europeiska distributörer för utbildning på det nya trådlösa ethernet modemet.

2010-01-12 13:10 CET Induo AB I och med att 00-talet nu officiellt är till ända är det spännande att titta tillbaka vilka intressanta produkter och lösningar våra leverantörer släppte ut på marknaden under 2009. Det här är alltså ett inlägg om milstolparna inom den trådlösa världen sett ur vårt perspektiv.