Pressmeddelanden

​London Fire Brigade väljer 4C Strategies för att stödja Exercise Unified Response

2015-11-20 09:00 CET 4C Strategies Brandkåren i London, London Fire Brigade, har valt 4C Strategies lösning Exonaut som stöd i genomförandet av Exercise Unified Response – den största räddningstjänstövningen i Storbritanniens historia.

2015-11-13 11:13 CET Sundsvalls kommun Räddningstjänsten Medelpad gör en kraftsamling för att stödja Sundsvalls kommun i det ansträngda läget som råder gällande flyktingsituationen. Totalt fyra personer kommer arbeta med flyktingmottagandet, varav tre under tre månader.

​Är egen larmcentral rätt väg för kommunen?

2015-06-22 08:00 CEST STANLEY Security Fler och fler kommuner i Sverige bygger upp egna larmcentraler eller lägger ut sitt säkerhetsarbete på räddningstjänstens centraler. I tron att detta är den mest kostnadseffektiva lösningen. Men kommunen har sällan rätt kompetens för att hantera alla typer av larm som kommer in. Vilket väcker frågan om kommuninvånaren verkligen får bästa lösning till bästa pris för sina skattepengar.

2015-06-15 08:47 CEST Eskilstuna kommun Brandmännens Riksförbund tackade nej till medlarnas slutbud, medan Sveriges Kommuner och Landsting tackade ja. Konfliktvarslet för landets alla deltidsbrandmän är därmed verkställt från och med måndagen den 15 juni klockan 06.00.

2015-06-14 22:07 CEST Sundsvalls kommun Brandmännens riksförbund har varslat om konflikt - Varslet bryter ut 15 juni kl 06.00. Medlarna i förhandlingen mellan SKL/Pacta och Brandmännens Riksförbund (BRF) har lämnat ett slutligt yrkande till parterna. Parterna svar skulle lämnas in senast söndag den 14 juni kl 20.00. Parterna har inte kunnat komma överens inom angiven tid vilket innebär att strejken träder i kraft 15 juni 06.00.

2015-06-12 15:42 CEST Eskilstuna kommun Brandmännens Riksförbund har varslat om stridsåtgärder i samtliga kommuner och kommunalförbund som har deltidsbrandmän. Heltidsanställda brandmän omfattas inte av varslet. Räddningstjänsten i Eskilstuna kommun bedömer att en eventuell konflikt inte kommer att drabba allmänheten. Deltidsbrandmännen kommer fortfarande ha beredskap och fullgöra räddningsinsatser.

Nytt trygghetscenter invigs 29 april

2015-04-23 14:42 CEST Grums kommun Välkommen på invigning av Trygghetscenter i kommunhuset den 29 april kl. 12.30. Det blir dryck med tilltugg och polisen, räddningstjänsten samt kommunalrådet deltar.

Ny robot utvecklas för räddningsinsatser

2015-02-04 12:05 CET Örebro universitet I samarbete med den tyska räddningstjänsten utvecklar forskare vid Örebro universitet en ny typ av robot som kan se och navigera i rökfyllda utrymmen. SmokeBot kommer att bli ett värdefullt hjälpmedel för räddningspersonal och öka säkerheten och effektiviteten vid räddningsinsatser.

Brandmän genomför #Hoppetförsuicidezero

2014-12-19 11:57 CET Suicide Zero För att uppmärksamma ett av våra största men minst omtalade samhällsproblem: självmord, så har nära 30 brandmän från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund genomfört Mattias Sunneborns och Suicide Zeros #Hoppetförsuicidezero.

#50 – tis: Gehör för krav på ökad makt åt kvinnor i Irak

2014-12-09 16:48 CET Feministiskt Perspektiv Irak är det första landet i Mellanöstern där regeringen inlett ett samarbetsprogram med kvinnoorganisationer för att genomföra målen i FN:s säkerhetsråds resolution 1325, om kvinnor fred och säkerhet. Än finns stora hinder i praktiken, konstaterar Hanaa Hamood Abbas, som besökt Stockholm för att delta i den globala granskningen av hur resolutionen efterlevs. Sholeh Irani intervjuade henne.