Dokument

Rapport Advisa - Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta 2014

2014-03-06 07:30 CET Advisa Statistiken visar att kvinnor i genomsnitt betalar 13 procent högre räntekostnader än män. Detta trots att kvinnor har i genomsnitt mindre lånebelopp än män. Vanligaste lånetypen är privatlån. Ränteskillnaden mellan könen skiljer sig runtom i landet. I Gävleborgs län är ränteskillnaden högst (19 procent) och i Blekinge är skillnaden minst (5 procent).

Barometer företagslån

2013-12-04 11:00 CET Almega Almega och Fundcurves rapport om bankernas marginaler på företagslån.

Stödspar utvecklar näringen i din kommun

2013-10-03 15:27 CEST JAK Medlemsbank Stödspar är ett koncept som är unikt för JAK Medlemsbank. I korthet innebär det att en kommuns sparande ger organisationer möjlighet till räntefritt lånekapital. Om JAK bifaller låneansökan, behöver inte organisationen spara parallellt. På så sätt kan kommunen stötta lokal utveckling och olika framtidsprojekt, utan att behöva riskera sina pengar. Läs mer i bif folder!

Omdömen om The HenHouse

2012-03-27 08:00 CEST The HenHouse Kända personer inom finansvärlden med mera uttalar sig om boken The HenHouse. Läs mer i länkat dokument.

Almegas konjunkturprognos oktober 2011

2011-10-31 13:00 CET Almega Almegas konjunkturprognos sammanfattar konjunkturläget och utsikterna för de närmaste två åren i svensk ekonomi. Rapporten innehåller en prognos för Sveriges produktion (BNP) och arbetsmarknad, med särskild fokus på tjänstesektorns inverkan på ekonomin. Rapporten ges ut två gånger per år, vår och höst.

Delårsrapport 2010-08-31

2010-10-21 14:43 CEST JAK Medlemsbank Delårsrapport för JAK Medlemsbank per den sista augusti 2010