Pressmeddelanden

EU-kommissionen får avgörande frågeställningar från Assar Fager

2013-02-03 11:26 CET
Rättssäkerhet är av synnerligen stor vikt även vid gränsöverskridande vård och då synne...

Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson, kommer Eliasson ta sitt ansvar utifrån bl.a. Ulla Simmons ärendet?

2013-01-26 09:57 CET
Att handlägga gränsöverskridande vård ärende i myndighetsutövning fullständigt rättsosä...

Försäkringskassan fortsätter även i internutredning att fullständigt rättsosäkert handlägga i Ulla Simmons ärendet

2013-01-25 22:18 CET
Det är skrämmande när enhetschefen Susanne Storm på Försäkringskassan Visby Internation...

Landstinget Dalarna/Falu lasarett har idag anmälts utifrån brottsmisstankar i yrkesverksamhet inom Hälso- och sjukvård till Åklagarmyndigheten i Falun

2013-01-23 22:30 CET
Det är ett faktum att lagstiftningar skall gälla lika för alla oavsett inom vilket land...

Landstinget Västernorrland/Sundsvalls sjukhus anmäls till Åklagarmyndigheten i Sundsvall utifrån brottsmisstankar icke kan uteslutas

2013-01-21 12:02 CET
Det är ett faktum att lagstiftningar skall gälla lika för alla oavsett inom vilket land...

Försäkringskassan agerar fullständigt rättsosäkert tvärtemot dom/beslut i Kammarrätts dom 8029-11

2013-01-19 10:10 CET
Kammarrätten i Göteborg via beslut i mål nr 8029-11 har återförvisat till Försäkringska...

Landstinget Dalarna och Landstinget Västernorrland, har de fått av Sveriges riksdag befogenhet att införa "egna lagar"?

2013-01-13 23:40 CET
Rättssäkerhet är av största vikt utifrån att landstingsskattebetalarna står i beroende ...

Rättssäkerhet gentemot landstingsskattebetalarna i landstinget Dalarna

2013-01-12 12:58 CET
I myndighetsutövning är av största vikt att rättssäkerhet presteras och levereras gente...