Pressmeddelanden

Sveriges Regering och Sveriges Riksdag har ett stort ansvar att taga för att värna rättssäkerheten

2015-05-22 15:35 CEST
Assar Fager har över tid, ca 7 år, tagit sitt ansvar, nu är det upp till Sveriges Reger...

Framställning till Europaparlamentet enligt artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

2015-01-28 16:35 CET
Staten Sverige är EU-medlemslandet där rättssäkerheten förhindras, undanhålls och under...

JOURNALISTERNA I SVERIGE INOM PUBLIC SERVICE & RIKSMEDIA HAR ETT STORT ANSVAR, kommer dessa taga ansvaret?

2014-12-29 09:45 CET
Här delges nu i december 2014 om Försäkringskassan generaldirektör Dan Eliasson och rät...

Har Landstingen i Sverige levt upp till deras skyldighet?

2014-12-02 06:48 CET
Allmänbildning om Lag och rätt, som landstingen har att rätta sig efter, skyldighet, me...

Landstinget Västernorrland

2014-11-22 13:16 CET
Som synes är flera väl kända chefer/läkare inom landstinget Västernorrland i situatione...

Sveriges Regering och EU-kommissionen

2014-11-03 11:10 CET
Sveriges Regering och EU-kommissionen delges verkligheten i Sverige som är som synes tv...

Sverige; Förvaltningsdomstolarna och rättssäkerhet för allmänheten

2014-10-31 17:09 CET
Förvaltningsrätten i Stockholm, dom i mål nr 14891–14 av datum 2014-10-13, mellan Tele ...

PÅGÅR ETT ”LEGITIMERAT” FOLKMORD INOM VÅRD SVERIGE?

2014-06-05 09:30 CEST
Vård i vård Sveriges regi orsakar 7-8 människors död varje dag. Att det är allmänt kän...

Sverige ett EU-medlemsland som aktivt förhindrar även för pensionärer EU-rättigheten till fri rörlighet

2014-06-01 08:03 CEST
Bättre och effektivare gränsöverskridande vård, en EU-rättighet även för pensionärer, m...

Sverige; Försäkringskassan synes gynnas av som synes härskarteknik inom förvaltningsdomstolarna

2014-05-11 23:31 CEST
Angående förhandsavgöranden från EU-domstolen, begärda av svensk domstol. Sammanställn...