Pressmeddelanden

Sveriges regering nu fråga om rättssäker rättstillämpning i högsta förvaltningsdomstolen

2013-10-02 11:17 CEST
Sveriges Regering; Kommer Högsta förvaltningsdomstolen säkerställa rättssäker rättstill...

EU-kommissionen får begäran om ansvarstagande möte med kommissionär Viviane Reding

2013-09-27 09:35 CEST
I skrivelse till EU-kommissionen av denna dag delges begäran till kommissionen om mycke...

SVT/public service makt & politisk korruption i Sverige?

2013-09-27 06:23 CEST
Är det i allmänhetens intresse att över tid har något skett i Sverige som synes vara en...

EU-kommissionen; Varför skyddar EU-kommissionen medlemsstaten Sverige?

2013-09-25 06:55 CEST
Lika för lagen principen i Rättighetsstadgan, Lissabonfördraget, gäller den alls inom E...

Sverige aktivt förhindrar Lissabonfördragets Rättighetsstadga på området fri rörlighet

2013-09-24 15:11 CEST
OBS Förestående implementering av patientrörlighetsdirektivet i svensk lag, 1 oktober 2...

Sveriges regering och Sveriges riksdag tag ert ansvar

2013-09-23 23:00 CEST
Politisk korruption, maktkorruption, domstolskorruption och myndighetskorruption hör ic...

Sverige; Kan svenska folket åter resa sig och återtaga ansvaret för sitt liv och hälsa och demokrati och rättssäkerhet/patientsäkerhet?

2013-09-20 21:45 CEST
Att vi alla kan ta ansvaret för att det icke längre skall få pågå vad som Jerry Persson...

Journalistförbundet och dess medlemmar

2013-09-19 14:34 CEST
Hot mot demokratin och rättssäkerheten är något ruskigt och hemskt! Sverige av idag vis...

Till Sveriges alls seriösa journalister

2013-09-18 21:43 CEST
Sverige drev igenom Lissabonfördraget och Rättighetsstadgan. Det skulle se ut att Sveri...

Demokrati och rättssäkerhet bör omfamnas av hela svenska folket

2013-09-18 11:49 CEST
Tar du dig tiden, ca 53 minuter, och dessutom sprider det vidare i dina nätverk, då kan...