Pressmeddelanden

​Sweco-rapport bekräftar omfattande svenskt handelsunderskott för hållbara biodrivmedel – trots stor svensk potential

​Sweco-rapport bekräftar omfattande svenskt handelsunderskott för hållbara biodrivmedel – trots stor svensk potential

2018-07-04 10:50 CEST
Svenska styrmedel för drivmedel stimulerar import av biodrivmedel och bidrar inte till ...

​Rapport: Så här kan kollektivtrafiken bidra till minskade klimatutsläpp

​Rapport: Så här kan kollektivtrafiken bidra till minskade klimatutsläpp

2018-07-03 14:09 CEST
Redan till år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid ...

Sänkta dioxinnivåer i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg

Sänkta dioxinnivåer i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg

2018-06-19 10:04 CEST
Äggbranschen har lyckats med målet att sänka dioxinnivåerna i de ekologiska äggen och h...

Sju län släpper rapport om godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen

Sju län släpper rapport om godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen

2018-06-19 06:29 CEST
De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete släpper en gemensam delrapport ...

Förslag i rapporten ”En ny social bostadspolitik” bra för både äldre och unga vuxna

Förslag i rapporten ”En ny social bostadspolitik” bra för både äldre och unga vuxna

2018-06-14 13:30 CEST
Det finns många bra och genomförbara förslag i rapporten ”En ny social bostadspolitik”,...

MR-försvarare med livet som insats

MR-försvarare med livet som insats

2018-06-07 14:28 CEST
Forum Syd lanserar rapporten "Defending their rights, risking their lives" om hot mote...

Privat anställda lärare mer stolta och nöjda än kommunala

Privat anställda lärare mer stolta och nöjda än kommunala

2018-06-07 08:43 CEST
Jobbhälsoindex för 2018 visar att anställda i friskolor är mer nöjda med villkoren på d...

Ett händelserikt 2017 för djurskyddet

Ett händelserikt 2017 för djurskyddet

2018-06-04 13:00 CEST
Årets djurskyddsrapport förklarar bland annat hur Jordbruksverket arbetar med djurskydd...

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada underlättar handel

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada underlättar handel

2018-05-29 14:29 CEST
Jordbruksverket har undersökt vilka möjligheter som öppnats upp för handel efter att fr...

Vartannat företag saknar digitaliseringsstrategi

Vartannat företag saknar digitaliseringsstrategi

2018-05-29 08:00 CEST
Nästan varannan företagsledare inom industrin, energisektorn, transportsektorn och bygg...