Pressmeddelanden

Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

2018-09-14 09:47 CEST
Smalspektrumantibiotika (penicillin), som verkar på enstaka arter av bakterier, används...

Bilia träffar avtal om strategiskt förvärv av BMW- och MINI-återförsäljare i Belgien

Bilia träffar avtal om strategiskt förvärv av BMW- och MINI-återförsäljare i Belgien

2018-09-03 13:33 CEST
Bilia har idag träffat avtal om att förvärva en BMW- och MINI-återförsäljare i Flandern...

​Halvårsrapport januari-juni 2018: God lönsamhet för Preem efter ett starkt andra kvartal

​Halvårsrapport januari-juni 2018: God lönsamhet för Preem efter ett starkt andra kvartal

2018-08-31 07:45 CEST
En stark efterfrågan och stigande produktionspriser på den internationella marknaden un...

Stark orderingång förbättrade orderstocken

Stark orderingång förbättrade orderstocken

2018-08-13 11:07 CEST
​Svevias orderingång under andra kvartalet ökade med närmare 60 procent, jämfört med fö...

​Sweco-rapport bekräftar omfattande svenskt handelsunderskott för hållbara biodrivmedel – trots stor svensk potential

​Sweco-rapport bekräftar omfattande svenskt handelsunderskott för hållbara biodrivmedel – trots stor svensk potential

2018-07-04 10:50 CEST
Svenska styrmedel för drivmedel stimulerar import av biodrivmedel och bidrar inte till ...

​Rapport: Så här kan kollektivtrafiken bidra till minskade klimatutsläpp

​Rapport: Så här kan kollektivtrafiken bidra till minskade klimatutsläpp

2018-07-03 14:09 CEST
Redan till år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid ...

Sänkta dioxinnivåer i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg

Sänkta dioxinnivåer i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg

2018-06-19 10:04 CEST
Äggbranschen har lyckats med målet att sänka dioxinnivåerna i de ekologiska äggen och h...

Sju län släpper rapport om godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen

Sju län släpper rapport om godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen

2018-06-19 06:29 CEST
De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete släpper en gemensam delrapport ...

Förslag i rapporten ”En ny social bostadspolitik” bra för både äldre och unga vuxna

Förslag i rapporten ”En ny social bostadspolitik” bra för både äldre och unga vuxna

2018-06-14 13:30 CEST
Det finns många bra och genomförbara förslag i rapporten ”En ny social bostadspolitik”,...

MR-försvarare med livet som insats

MR-försvarare med livet som insats

2018-06-07 14:28 CEST
Forum Syd lanserar rapporten "Defending their rights, risking their lives" om hot mote...