Dokument

UK Home Office "Reported and recorded uses of TASER" (2008-08-05)

2013-07-06 12:20 CEST Defendor AB Rapport från brittiska Home Office innehållande statistik från fältförsöken med TASER elpistoler för polisiärt bruk från april 2004 till 31 maj 2008. Tio myndigheter deltog; Avon and Somerset, Devon and Cornwall, Gwent, Lincolnshire, Merseyside, Metropolitan Police Service, Northamptonshire, Northumbria, North Wales och West Yorkshire.

Stadens kultur och tillväxt

2013-06-28 07:00 CEST Fastighetsägarna GFR Ett rikt och spännande kulturliv är en faktor som på senare år har lyfts fram som en av de absolut viktigaste konkurrensfördelar en stad kan tillskansa sig. I den här rapporten presenterar vi listan över Sveriges mest kulturella städer.

Rapport om kokningsrekommendationen i Lund april 2013

2013-06-19 10:12 CEST VA SYD Mellan den 9 och 14 april 2013 rekommenderade VA SYD, tillsammans med Miljöförvaltningen i Lunds kommun, de boende i Lund att koka sitt dricksvatten. Denna rapport handlar om bakterieproblemen som uppstod kring dricksvattnet i Lund i april 2013. Den innehåller en beskrivning av händelseförlopp och åtgärder under perioden 5-15 april, samt en redogörelse för hur händelsen kommer att utvärderas.

Deloitte Global Defense Outlook 2013

2013-06-13 13:52 CEST Deloitte Förändrade ekonomiska och strategiska förutsättningar sätter press på militärpolitiska beslutsfattare i Sverige och världen över. Kraven på militär stabilitet och säkerhet måste allt tydligare vägas mot lägre skatteintäkter och stigande kostnader för den sociala välfärden.

Food Safety - A year in review

2013-04-10 06:55 CEST Deloitte Myndigheternas och livsmedelsbranschens arbete för ökad konsumentsäkerhet intensifieras i USA under 2013. Enligt rapporten ”Food Safety, A year in Review”, från revisions- och konsultföretaget Deloitte har amerikanernas inställning till sina livsmedel förändrats på grund av olika skandaler.

Skolval, segregation och likvärdighet – vad säger forskningen?

2013-03-25 07:00 CET Friskolornas riksförbund Gabriel H Sahlgren har gått igenom de senaste årens forskning kring skolval, segregation och likvärdighet. Han konstaterar att inga negativa effekter på likvärdigheten har kunnat kopplas till skolvalet, och att resultaten kring effekter på segregation är oklara. En större andel elever i offentligt finansierade fristående skolor verkar minska betydelsen av familjebakgrund på en rad variabler.

Marknadsföring av alkoholhaltiga drycker i digitala medier

2013-03-19 13:57 CET Sveriges Marknadsförbund Rapport från en undersökning om alkoholreklam i digitala medier. Av Sveriges Marknadsförbund 2012.

The Deloitte/SEB CFO Survey - Spring 2013

2013-03-06 07:00 CET Deloitte Optimismen ökar bland svenska finanschefer i takt med att ekonomin stabiliseras, men affärsklimatet fortsätter att vara utmanande. Det visar Deloittes och SEB:s senaste undersökning Deloitte/SEB CFO Survey. Flera indikatorer pekar nu uppåt till följd av att företagen anpassat sig till det svagare ekonomiska läget.

Ett överklagat system

2013-02-26 07:55 CET Fastighetsägarna GFR I stora delar av Sverige råder idag en utpräglad bostadsbrist.Överklaganden och långa handläggningstider är fördyrande för byggprocessen och hinder för tillräcklig bostadsproduktion. 95 riksdagsledamöter, 244 ledande kommunpolitiker samt 500 fastighetsföretag har besvarat enkäter och sagt vad de anser om förslagen till förbättrad hantering av överklagade plan- och bygglov.