Dokument

Skolval, segregation och likvärdighet – vad säger forskningen?

2013-03-25 07:00 CET Friskolornas riksförbund Gabriel H Sahlgren har gått igenom de senaste årens forskning kring skolval, segregation och likvärdighet. Han konstaterar att inga negativa effekter på likvärdigheten har kunnat kopplas till skolvalet, och att resultaten kring effekter på segregation är oklara. En större andel elever i offentligt finansierade fristående skolor verkar minska betydelsen av familjebakgrund på en rad variabler.

Marknadsföring av alkoholhaltiga drycker i digitala medier

2013-03-19 13:57 CET Sveriges Marknadsförbund Rapport från en undersökning om alkoholreklam i digitala medier. Av Sveriges Marknadsförbund 2012.

The Deloitte/SEB CFO Survey - Spring 2013

2013-03-06 07:00 CET Deloitte Optimismen ökar bland svenska finanschefer i takt med att ekonomin stabiliseras, men affärsklimatet fortsätter att vara utmanande. Det visar Deloittes och SEB:s senaste undersökning Deloitte/SEB CFO Survey. Flera indikatorer pekar nu uppåt till följd av att företagen anpassat sig till det svagare ekonomiska läget.

Ett överklagat system

2013-02-26 07:55 CET Fastighetsägarna GFR I stora delar av Sverige råder idag en utpräglad bostadsbrist.Överklaganden och långa handläggningstider är fördyrande för byggprocessen och hinder för tillräcklig bostadsproduktion. 95 riksdagsledamöter, 244 ledande kommunpolitiker samt 500 fastighetsföretag har besvarat enkäter och sagt vad de anser om förslagen till förbättrad hantering av överklagade plan- och bygglov.

Bostadsmarknaden i Varberg

2013-02-22 08:25 CET Fastighetsägarna GFR Den 14 februari 2013 strandade Fastighetsägarna hyresförhandlingarna i Varberg. Orsaken är att Hyresgästföreningen har varit ovilliga att anpassa hyrorna efter hur hyresgästerna värderar läge, standard och förvaltningskvalitet. Denna analys av bostadsmarknaden i Varberg, Halmstad och Falkenberg påvisar behovet av en differentierad hyressättning och hyror på en rimlig nivå i Varberg.

Akademiska Hus bokslutsrapport 2012

2013-02-12 16:30 CET Akademiska Hus

Global Powers of Retailing

2013-02-11 15:22 CET Deloitte

Begagnatbarometern Q4, 2012

2013-01-28 15:33 CET Blocket HUI Research har för andra gången fått tillgång till Blockets statistik för analys och jämförelse mellan begagnatmarknaden och detaljhandeln. Siffrorna har sammanställts i Begagnatbarometern som för sista kvartalet 2012 visar en något starkare utveckling av begagnathandeln än detaljhandeln.

Deloitte Global Aerospace and Defense Industry Outlook

2013-01-28 12:34 CET Deloitte

Deloitte Football Money League 2013

2013-01-24 00:10 CET Deloitte Deloitte listar de 20 fotbollsklubbar som har högst intäkter i världen.