Dokument

Åkeribarometern kvartal 4, 2012

2012-12-03 08:00 CET Sveriges Åkeriföretag Efterfrågan på vägtransporter av gods har minskat under det senaste kvartalet. I åkerinäringen förutser man fortsatt minskad efterfrågan. Priserna ligger fast medan personalstyrkan är i farozonen att minskas ytterligare. Lönsamheten är fortsatt dålig. Det konstateras i branschorganisationen Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning Åkeribarometern för fjärde kvartalet 2012.

European Wind Service Study 2012

2012-11-15 13:34 CET Deloitte

Sweden Technology Fast 50 2012

2012-11-07 09:23 CET Deloitte En översikt av årets Fast 50 och Rising Stars.

Begagnatbarometern Q3, 2012

2012-11-01 09:00 CET Blocket För första gången har HUI fått tillgång till Blockets statistik för analys och jämförelse mellan begagnatmarknaden och detaljhandeln. HUI har med statistiken som underlag tagit fram Begagnatbarometern som visar att svenska folket verkligen har tagit till sig andrahandsmarknaden. Den privata andrahandsmarknaden ökade med 7 procent under Q3 2012 jämfört med detaljhandelns tillväxt om 2,8 procent.

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov

2012-10-22 08:00 CEST Fastighetsägarna GFR Fastighetsbranschen står inför en omfattande omställning när det gäller personal. Dels beror det på stora pensionsavgångar, men också på ny teknik och en ökad professionalisering vilket medför krav på ny och mer kompetens. För att belysa hur behoven och utmaningarna ser ut i branschen gällande rekryteringsfrågor har Fastighetsägarna genomfört en enkätundersökning riktad till de egna medlemmarna.

Kortrapport diskriminering

2012-09-27 07:35 CEST Fastighetsägarna GFR Fastighetsägarnas medlemmar ska kunna bedriva en respekterad och framgångsrik näringsverksamhet. Men diskrimineringslagstiftningen är komplicerad och även utan avsikt kan fastighetsföretagare överträda lagens gränser. För att belysa hur kunskapen ser ut i branschen gällande dessa ibland svåra frågor har Fastighetsägarna genomfört en enkätundersökning riktad till de egna medlemmarna.

Rapport Hållbara resor i G län 120910

2012-09-19 15:24 CEST Energikontor Sydost Energikontor Sydost presenterar en kartläggning av Kronobergs åtta kommuner och landstingets avsikter med sitt arbete med hållbart resande under 2012. Man konstatera att det pågår arbete i samtliga kommuner och att några kommuner har goda ambitioner för att minska trafikens miljöpåverkan och bidra till en bättre trafiksäkerhet.

Program Stockholm Meeting 2012 - Forskning + Mobilitet + Samverkan = Kreativ miljö

2012-09-18 12:28 CEST Naturvetarna Den 27 september bjuder Naturvetarna tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien och Vetenskap&Allmänhet in till ett halvdagsseminarium för att diskutera forskning, rörlighet och samverkan. Här hittar du programmet i sin helhet.

Nyttan av digital delaktighet - ur ett producentperspektiv

2012-09-05 16:54 CEST Digidel 2013 Vad kan branscher som it- och telekom-, bank- och bostadsbranschen samt kommuner tjäna på att fler kunder, anställda och invånare har en digital kompetens?

IT-säkerhetsbarometer 2012 - Hur svenska IT-chefer och CIO:er ser på säkerheten

2012-09-05 14:13 CEST McAfee Låg medvetenhet om risker och förståelse för säkerhetsfrågor i ledningsgrupper är två slutsatser i IT-säkerhetsbarometer 2012. I undersökningen, som genomförts av MPWR på uppdrag av McAfee i Sverige, uppger också många CIO:er att man anser det svårt att mäta och utvärdera svagheter och risker men att man trots det uppfattar att man har relativt gott skydd. För nedladdning, klicka på länken nedan.