Dokument

Akademiska Hus bokslutsrapport 2012

2013-02-12 16:30 CET Akademiska Hus

Global Powers of Retailing

2013-02-11 15:22 CET Deloitte

Begagnatbarometern Q4, 2012

2013-01-28 15:33 CET Blocket HUI Research har för andra gången fått tillgång till Blockets statistik för analys och jämförelse mellan begagnatmarknaden och detaljhandeln. Siffrorna har sammanställts i Begagnatbarometern som för sista kvartalet 2012 visar en något starkare utveckling av begagnathandeln än detaljhandeln.

Deloitte Global Aerospace and Defense Industry Outlook

2013-01-28 12:34 CET Deloitte

Deloitte Football Money League 2013

2013-01-24 00:10 CET Deloitte Deloitte listar de 20 fotbollsklubbar som har högst intäkter i världen.

Fastighetsföretagarklimatet 2012

2013-01-15 10:00 CET Fastighetsägarna GFR Fastighetsägarna har i sju år låtit Demoskop mäta hur de står till med fastighetsföretagarklimatet i 20 kommuner. Undersökningen granskar hur fastighetsföretagare ser på samarbetet med kommunen, hur förutsättningar för lönsamhet ser ut samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider. Sammanlagt har 1100 företag medverkat i undersökningen.

Anslag till forskning inom hjärta, kärl och lungor 2012

2012-12-17 07:40 CET Hjärt-Lungfonden Forskningen förbättrar ständigt möjligheterna att rädda och förlänga liv. Med forskningens hjälp lär vi oss allt mer om riskfaktorer, hur vi bättre ska diagnosticera och behandla hjärt-, kärl- och lungsjukdomarna. Tack vare alla gåvor från svenska folket kan Hjärt-Lungfonden löpande ge stöd till mer än 200 forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet.

Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2012 Awards

2012-12-05 09:14 CET Deloitte Deloitte rankar de 500 snabbast växande teknologiföretagen i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Åkeribarometern kvartal 4, 2012

2012-12-03 08:00 CET Sveriges Åkeriföretag Efterfrågan på vägtransporter av gods har minskat under det senaste kvartalet. I åkerinäringen förutser man fortsatt minskad efterfrågan. Priserna ligger fast medan personalstyrkan är i farozonen att minskas ytterligare. Lönsamheten är fortsatt dålig. Det konstateras i branschorganisationen Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning Åkeribarometern för fjärde kvartalet 2012.

European Wind Service Study 2012

2012-11-15 13:34 CET Deloitte