Dokument

Fastighetsföretagarklimatet 2012

2013-01-15 10:00 CET Fastighetsägarna GFR Fastighetsägarna har i sju år låtit Demoskop mäta hur de står till med fastighetsföretagarklimatet i 20 kommuner. Undersökningen granskar hur fastighetsföretagare ser på samarbetet med kommunen, hur förutsättningar för lönsamhet ser ut samt hur man upplever service, avgifter och handläggningstider. Sammanlagt har 1100 företag medverkat i undersökningen.

Anslag till forskning inom hjärta, kärl och lungor 2012

2012-12-17 07:40 CET Hjärt-Lungfonden Forskningen förbättrar ständigt möjligheterna att rädda och förlänga liv. Med forskningens hjälp lär vi oss allt mer om riskfaktorer, hur vi bättre ska diagnosticera och behandla hjärt-, kärl- och lungsjukdomarna. Tack vare alla gåvor från svenska folket kan Hjärt-Lungfonden löpande ge stöd till mer än 200 forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet.

Deloitte Technology Fast 500 EMEA 2012 Awards

2012-12-05 09:14 CET Deloitte Deloitte rankar de 500 snabbast växande teknologiföretagen i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Åkeribarometern kvartal 4, 2012

2012-12-03 08:00 CET Sveriges Åkeriföretag Efterfrågan på vägtransporter av gods har minskat under det senaste kvartalet. I åkerinäringen förutser man fortsatt minskad efterfrågan. Priserna ligger fast medan personalstyrkan är i farozonen att minskas ytterligare. Lönsamheten är fortsatt dålig. Det konstateras i branschorganisationen Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning Åkeribarometern för fjärde kvartalet 2012.

European Wind Service Study 2012

2012-11-15 13:34 CET Deloitte

Sweden Technology Fast 50 2012

2012-11-07 09:23 CET Deloitte En översikt av årets Fast 50 och Rising Stars.

Begagnatbarometern Q3, 2012

2012-11-01 09:00 CET Blocket För första gången har HUI fått tillgång till Blockets statistik för analys och jämförelse mellan begagnatmarknaden och detaljhandeln. HUI har med statistiken som underlag tagit fram Begagnatbarometern som visar att svenska folket verkligen har tagit till sig andrahandsmarknaden. Den privata andrahandsmarknaden ökade med 7 procent under Q3 2012 jämfört med detaljhandelns tillväxt om 2,8 procent.

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov

2012-10-22 08:00 CEST Fastighetsägarna GFR Fastighetsbranschen står inför en omfattande omställning när det gäller personal. Dels beror det på stora pensionsavgångar, men också på ny teknik och en ökad professionalisering vilket medför krav på ny och mer kompetens. För att belysa hur behoven och utmaningarna ser ut i branschen gällande rekryteringsfrågor har Fastighetsägarna genomfört en enkätundersökning riktad till de egna medlemmarna.

Kortrapport diskriminering

2012-09-27 07:35 CEST Fastighetsägarna GFR Fastighetsägarnas medlemmar ska kunna bedriva en respekterad och framgångsrik näringsverksamhet. Men diskrimineringslagstiftningen är komplicerad och även utan avsikt kan fastighetsföretagare överträda lagens gränser. För att belysa hur kunskapen ser ut i branschen gällande dessa ibland svåra frågor har Fastighetsägarna genomfört en enkätundersökning riktad till de egna medlemmarna.

Rapport Hållbara resor i G län 120910

2012-09-19 15:24 CEST Energikontor Sydost Energikontor Sydost presenterar en kartläggning av Kronobergs åtta kommuner och landstingets avsikter med sitt arbete med hållbart resande under 2012. Man konstatera att det pågår arbete i samtliga kommuner och att några kommuner har goda ambitioner för att minska trafikens miljöpåverkan och bidra till en bättre trafiksäkerhet.