Dokument

2013 Global Venture Capital Confidence survey

2013-08-15 08:30 CEST Deloitte Investeringar inom teknologisektorn fortsätter att vara populära bland venture capital och private equity- bolag. Viljan att investera i ny miljöteknik är inte längre lika hög. Det visar årets Global Venture Capital Confidence survey, från revisions- och konsultföretaget Deloitte i samverkan med Svenska Riskkapitalföreningen och andra riskkapitalföreningar runt om i världen.

UK Home Office Police Scientific Development Branch "PSDB Evaluation of Taser Devices" (2002)

2013-07-06 13:11 CEST Defendor AB Rapport från utvärdering av olika elpistoler utförd av brittiska Home Office avdelning för vetenskapliga studier och metodutveckling för polisen. Denna rapport var tidigare hemlig, men publicerades efter att de brittiska fältförsöken avslutats. Det bör noteras att produkterna som diskuteras i många fall utgått och ersatts av effektivare och säkrare modeller.

UK Home Office Scientific Development Branch "TASER: Trial Evaluation" (2008)

2013-07-06 12:56 CEST Defendor AB Slutgiltiga rapporten från brittiska Home Office Scientific Development Branch innehållande statistik från fältförsöken med TASER elpistoler för polisiärt bruk från april 2004 till 31 maj 2008. Tio myndigheter deltog; Avon and Somerset, Devon and Cornwall, Gwent, Lincolnshire, Merseyside, Metropolitan Police Service, Northamptonshire, Northumbria, North Wales och West Yorkshire.

UK Home Office "Figures on the reported and recorded uses of TASER by police forces in England and Wales" (2011-03-21)

2013-07-06 12:44 CEST Defendor AB Rapport från brittiska Home Office innehållande statistik från fältförsöken med TASER elpistoler för polisiärt bruk från april 2004 till 31 maj 2008, samt efter fältförsökens slut fram till 31 mars 2010. Tio myndigheter deltog; Avon and Somerset, Devon and Cornwall, Gwent, Lincolnshire, Merseyside, Metropolitan Police Service, Northamptonshire, Northumbria, North Wales och West Yorkshire.

UK Home Office Scientific Development Branch "Figures on the reported and recorded uses of TASER by police forces in England and Wales" (2009-11-12)

2013-07-06 12:33 CEST Defendor AB Rapport från brittiska Home Office innehållande statistik från fältförsöken med TASER elpistoler från april 2004 till 31 maj 2008, samt efter fältförsökens slut fram till 30 juni 2009. Tio myndigheter deltog; Avon and Somerset, Devon and Cornwall, Gwent, Lincolnshire, Merseyside, Metropolitan Police Service, Northamptonshire, Northumbria, North Wales och West Yorkshire.

UK Home Office "Reported and recorded uses of TASER" (2008-08-05)

2013-07-06 12:20 CEST Defendor AB Rapport från brittiska Home Office innehållande statistik från fältförsöken med TASER elpistoler för polisiärt bruk från april 2004 till 31 maj 2008. Tio myndigheter deltog; Avon and Somerset, Devon and Cornwall, Gwent, Lincolnshire, Merseyside, Metropolitan Police Service, Northamptonshire, Northumbria, North Wales och West Yorkshire.

Stadens kultur och tillväxt

2013-06-28 07:00 CEST Fastighetsägarna GFR Ett rikt och spännande kulturliv är en faktor som på senare år har lyfts fram som en av de absolut viktigaste konkurrensfördelar en stad kan tillskansa sig. I den här rapporten presenterar vi listan över Sveriges mest kulturella städer.

Rapport om kokningsrekommendationen i Lund april 2013

2013-06-19 10:12 CEST VA SYD Mellan den 9 och 14 april 2013 rekommenderade VA SYD, tillsammans med Miljöförvaltningen i Lunds kommun, de boende i Lund att koka sitt dricksvatten. Denna rapport handlar om bakterieproblemen som uppstod kring dricksvattnet i Lund i april 2013. Den innehåller en beskrivning av händelseförlopp och åtgärder under perioden 5-15 april, samt en redogörelse för hur händelsen kommer att utvärderas.

Deloitte Global Defense Outlook 2013

2013-06-13 13:52 CEST Deloitte Förändrade ekonomiska och strategiska förutsättningar sätter press på militärpolitiska beslutsfattare i Sverige och världen över. Kraven på militär stabilitet och säkerhet måste allt tydligare vägas mot lägre skatteintäkter och stigande kostnader för den sociala välfärden.