Pressmeddelanden

Jönköping och Tranås uppvaktar infrastrukturministern

Jönköping och Tranås uppvaktar infrastrukturministern

2016-11-02 16:17 CET
I sin infrastrukturproposition föreslog Regeringen nyligen Järna-Linköping som första e...

Batterilager saknar krav på tydlig märkning

Batterilager saknar krav på tydlig märkning

2016-10-11 08:37 CEST
På uppdrag av regeringen har Elsäkerhetsverket utrett informationsbehov och elsäkerhets...

Etappvis utbyggnad i linje med Nätverket Höghastighetsbanans förslag

Etappvis utbyggnad i linje med Nätverket Höghastighetsbanans förslag

2016-10-06 15:23 CEST
​Idag presenterade Regeringen sitt förslag till infrastrukturproposition för 2018-2029....

Nu måste regeringen ta poliskrisen på allvar

2016-09-30 11:50 CEST
I statskontorets utvärdering av omorganisationen i Polismyndigheten får ledningen kriti...

Per Bolund besöker Bukowskis när hållbarhetsstrategi lanseras

2016-09-30 09:15 CEST
Tisdagen den 4 oktober får Bukowskis besök av konsumentminister Per Bolund (MP), som vi...

Miljardstödet kan få fart på byggandet i Gävleborg

Miljardstödet kan få fart på byggandet i Gävleborg

2016-09-29 14:00 CEST
​Tidigare idag meddelade regeringen att investeringsstödet för hyresrätter kommer att b...

Högskolestyrelsen föreslår att Lars Niklasson anställs som rektor

Högskolestyrelsen föreslår att Lars Niklasson anställs som rektor

2016-09-27 14:43 CEST
Högskolan i Skövdes styrelse har beslutat att vända sig till regeringen och föreslå att...

Budgetpropositionen: KLYS efterlyser fler konstnärspolitiska satsningar

2016-09-20 15:23 CEST
Idag presenterade regeringen sin budgetproposition för 2017. KLYS ser ljusglimtar i bud...

Små satsningar på stora problem i regeringens budget

Små satsningar på stora problem i regeringens budget

2016-09-20 14:21 CEST
Regeringens budgeten är att betrakta som besvärande små satsningar på stora problem. Nå...

Ökad finansiering till Eldrimner, det nationella resurscentrumet för mathantverk

Ökad finansiering till Eldrimner, det nationella resurscentrumet för mathantverk

2016-09-20 14:05 CEST
Regeringen föreslår i samband med budgetpropositionen för 2017 att Eldrimner tilldelas ...