Pressmeddelanden

Regina Kevius (M): Bygglov för 58 studentbostäder på KTH Campus

2013-06-11 07:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad Vid Stockholms universitet och högskolor utbildas framtidens arbetskraft. Stockholms stad arbetar hårt och målmedvetet för att skapa fler bostäder för studenter. Som ett led i detta arbete föreslås därför bygglov beviljas för 58 studentbostäder på KTH Campus vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 juni.

2013-06-10 18:44 CEST Moderaterna i Stockholms stad Vid kommunfullmäktiges sammanträde idag den 10 juni fattades beslut om genomförandeavtal för Förbifart Stockholm mellan Stockholms stad och Trafikverket. Vid sammanträdet fattas även beslut om de 12 detaljplaner som berör Förbifart Stockholm inom stadens kommungränser. Det är det sista ledet i stadens arbete att få till stånd en byggstart.

Regina Kevius (M): 33 000 nya laxsmolt och havsöringar utplanterade i Stockholms ström

2013-06-04 05:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad Årets lax- och havsöringsutsättning i Stockholms ström har genomförts. Totalt planterades 15 000 lax- och 18 000 havsöringar ut under måndagen. En av de saker som gör Stockholm unikt är möjligheten att fiska mitt i city. Tack vare Stockholms stad och våra nya samarbetspartners har vi kunnat säkra lax- och havsöringsutsättningen även framöver, säger idrottsborgarrådet Regina Kevius (M).

2013-06-03 06:30 CEST Moderaterna i Stockholms stad I dag, måndagen den 3 juni, är det dags för årets lax- och öringsutsättning i Stockholms ström. Totalt kommer 15 000 lax- och öringsmolt att sättas ut under måndagen. Välkommen till Stockholms ström klockan 11.00

2013-05-25 07:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad Det är inte frånvaron av politiska satsningar som är problemet eller ytterligare resursförstärkningar som är lösningen. Kärnan i att skapa hopp för framtiden är snarare att alla ska ha en meningsfull vardag med jobb eller studier.

Regina Kevius (M)/ Therese Carlborg (M): Beslut om 460 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden

2013-05-24 07:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad Nu fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om att gå vidare med planerna för 460 lägenheter i den del av Norra Djurgårdsstaden som kallas Ängsbotten. Planen kommer att skapa möjligheter för bostäder, lokaler, förskola och handel.

Regina Kevius (M)/ Anders Hellström (M): Start för etapp två på Årstafältet med 640 lägenheter

2013-05-23 11:40 CEST Moderaterna i Stockholms stad I stadsutvecklingsområdet Årstafältet planeras totalt omkring 4000 nya bostäder och en stadspark i ett centralt och attraktivt läge. Visionen för den nya stadsdelen är en plats för möten. Nu startar den andra etappen i Årstafältets nordligaste del med 640 lägenheter.

Joakim Larsson (M)/ Regina Kevius (M): Byggstart närmar sig för Rinkebyterrassen

2013-05-20 07:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad Stockholms stad går nu vidare med Rinkebyterrassen, ett projekt som kommer att länka ihop Rinkeby med Järvafältet genom att en bit av E18 däckas över. Sammanlagt 350 bostäder i 12 huskroppar, där ett av husen har 16 våningar, kommer om några år att blicka ut över Järvafältet. Beslut om genomförande och detaljplan och fattas inom kort i kommunstyrelsen och i stadsbyggnadsnämnden.

Idrottsnämnden inför beslut angående hallbristen och hyra av Olympen Arena

2013-05-16 15:04 CEST Olympen skolor & förskolor AB Bristen på idrottshallar i Stockholm är väl känd. Idrottshallen Olympen Arena kan bidra till att lösa hallbristen i söderort. Olympen har förberett ett förslag med hyresavtal för Stockholms stad i samråd med idrottsförvaltningen. Olympens avsikt är att främja breddidrott och folkhälsa i enlighet med det idrottspolitiska programmet. Idrottsnämnden fattar beslut i ärendet den 21 maj.

Regina Kevius (M): Nya bostäder och nytt kontorshus vid Tegelbacken

2013-05-16 07:00 CEST Moderaterna i Stockholms stad 27 000 kvm ny kontorsyta och 17 nya bostäder föreslås i det nya kontors- och bostadshuset på fastigheten Snäckan 8 på Tegelbacken i centrala Stockholm, säger Regina Kevius (M).