Pressmeddelanden

Sex av tio tycker att Skånes stränder blivit skräpigare

2018-07-12 07:45 CEST
Sex av tio skåningar tycker att det blivit skräpigare på de skånska stränderna. Det vis...

”Vården sitter inte i väggarna, utan vården är personalen”

”Vården sitter inte i väggarna, utan vården är personalen”

2018-07-11 15:05 CEST
Centerpartiet i Region Skåne träffade företrädare för Vårdförbundet Skåne för ett öppet...

Skåne måste göra mer för att lösa krisen

Skåne måste göra mer för att lösa krisen

2018-07-10 16:02 CEST
Under de senaste veckorna har konsekvenserna av den långvariga torkan blivit allt mer u...

Socialdemokraterna i Region Skåne vill öppna äldrepsykiatrimottagningar i Skåne

Socialdemokraterna i Region Skåne vill öppna äldrepsykiatrimottagningar i Skåne

2018-07-09 08:55 CEST
Vården för äldre personer med psykiatriska besvär ska bli jämlik i hela Skåne. Socialde...

​L: Sänk kraven för fetmaoperationer i Skåne

​L: Sänk kraven för fetmaoperationer i Skåne

2018-07-04 07:00 CEST
- Övervikt och fetma är en av de största utmaningarna välfärdssamhället står inför idag...

​Liberalerna lovar fastläkarsystem i Skåne

​Liberalerna lovar fastläkarsystem i Skåne

2018-06-29 08:45 CEST
"Om du känner din läkare och din läkare känner dig skapas kontinuitet och trygghet i vå...

​Alliansen vill se fler slutenvårdsplatser i Simrishamn

​Alliansen vill se fler slutenvårdsplatser i Simrishamn

2018-06-26 10:17 CEST
"Jag är övertygad att mindre sjukhus som Simrishamn har en viktig roll att spela i skån...

L: Kräver krafttag mot matsvinnet inom vården

L: Kräver krafttag mot matsvinnet inom vården

2018-06-20 16:20 CEST
- Detta är en fråga om pengar, matkvalité och hållbarhet. Vi vet att det slängs massor ...

Rödgröna styret vill bygga ut neonatalvården

2018-06-20 09:50 CEST
Neontalvården i Region Skåne ska få en resursförstärkning om 10 miljoner kronor årligen...

Rödgröna styret föreslår satsningar på prostacancervården

2018-06-19 11:52 CEST
På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 27 juni lägger det rödgröna styret fram...