Bilder

Boserupsbäcken i Bjuv där täta lock satts på dagvattenbrunnar för att minska risken för översvämning av dagvattensystemet vid skyfall.

Boserupsbäcken i Bjuv där täta lock satts på dagvattenbrunnar för att minska risken för översvämning av dagvattensystemet vid skyfall.

2019-06-14 08:30 CEST

Efter 66-årsregnet som föll den 15 juni 2016 i Bjuvs kommun har många åtgärder för att täta ledningssystemet i Bjuvs kommun genomförts. Ett exempel är täta lock för att minska risken för att kraftiga regn kan tränga in och orsaka översvämningar.

Babben Larsson Hovturnén

Babben Larsson Hovturnén

2019-05-24 08:20 CEST

​Pontus Svensson

​Pontus Svensson

2019-02-19 10:00 CET

Förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Helikopterlyft

Helikopterlyft

2018-10-16 18:27 CEST

Nu är ventilationskanalen på plats i den 120 meter höga skorstenen på Västhamnsverket. Här lyfter helikoptern med del två, en del av ventilationskanalen samt huva.