Bilder

Helsingborgs elnät får nya muskler (4)

Helsingborgs elnät får nya muskler (4)

2016-09-15 08:20 CEST

Öresundskraft investerar stora belopp i sina elnät, runt 130 miljoner kronor årligen. För närvarande pågår en modernisering och förstärkning av Helsingborgs elnät som bland annat innebär att spänningen i mellanspänningsnätet höjs från 6 kV till 11 kV. Det minskar behovet av transformering och ger mindre överföringsförluster.

Helsingborgs elnät får nya muskler (2)

Helsingborgs elnät får nya muskler (2)

2016-09-15 08:20 CEST

De nya transformatorerna till fördelningsstation Hållplatsen i Helsingborg lyftes inte på plats. Istället användes en "glidbana" av stålbalkar i kombination med hydraulik.

Helsingborgs elnät får nya muskler (3)

Helsingborgs elnät får nya muskler (3)

2016-09-15 08:20 CEST

Hållplatsen är namnet på en helt ny fördelningsstation som Öresundskraft byggt i Helsingborg. Den ska ersätta tre gamla stationer som på sikt ska rivas och ge plats för bland annat bostäder.

Helsingborgs elnät får nya muskler (1)

Helsingborgs elnät får nya muskler (1)

2016-09-15 08:20 CEST

September 2016. En ny, 50 ton tung transformator har lämnat lastbilen och är på väg in i fördelningsstation Hållplatsen i Helsingborg. Där ska den se till att helsingborgarna får stabil och säker el under många år framåt.

Samlade Ängelholmsambassadörer

Samlade Ängelholmsambassadörer

2016-09-12 08:00 CEST

Cecilia Rooth tog emot in frus Maria Rooths sten. Johar och Hacene Bendjelloul tog emot sin brors och sons Malik Bendjellouls sten. Jörgen Elofsson Oscar Borssén tog emot sin fars Jarl Borsséns sten. Christian von Koenigsegg Ragnar Skanåker Jill Johnson Kenny Jönsson. Övriga profiler som fick stenar var Frans G. Bengtsson, Elsa Andersson samt Jarl Kulle.