Bilder

Tekniska verken delägare i CLEVER Sverige

2015-11-23 08:20 CET Öresundskraft CLEVER Sverige, ledande på elbilsladdning i Sverige, får Tekniska verken i Linköping AB som delägare. Tidigare ägare är Öresundskraft och Jämtkraft.

Tekniska verken delägare i CLEVER Sverige

2015-11-23 08:20 CET Öresundskraft CLEVER Sverige, ledande på elbilsladdning i Sverige, får Tekniska verken i Linköping AB som delägare. Tidigare ägare är Öresundskraft och Jämtkraft.

Breda körfält ger bättre trafikflöde

2015-11-12 10:00 CET NSR AB Foto: Rickard Johnsson/Studio-E

Återbrukshuset

2015-11-12 10:00 CET NSR AB Stora utrymmen för insamling av återbruk syftar till att minska prylar som blir avfall i onödan. Foto: Rickard Johnsson/Studio-E

Infoskyltar ger svar

2015-11-12 10:00 CET NSR AB Informationsskyltar gör det enkelt att sortera rätt. De ger också tips och information om miljönyttan med att sortera de olika materialen. Foto: Rickard Johnsson/Studio-E

Större utrymmen och ökad funktionalitet

2015-11-12 10:00 CET NSR AB Skärmtak och utrymmen för el- och elektronikavfall. Här kommer även superpantmaskinen ställas upp. Foto: Rickard Johnsson/Studio-E

Salamandertunnel

2015-11-12 10:00 CET NSR AB En speciell salamanderart har berört lokaliseringen av återvinningscentralen. En passage finns nu på plats. Foto: Rickard Johnsson/Studio-E

Säkerheten först

2015-11-12 10:00 CET NSR AB På återvinningscentralen är det ett högt tempo och mycket trafik, barn ska därför sitta kvar i bilen för deras säkerhets skull. Vid utrymmen för Farligt avfall, elektronik och superpantmaskin finns markeringar för att skapa en säkrare tillgänglighet för fotgängare.

Lokal för hantering av Farligt Avfall

2015-11-12 10:00 CET NSR AB Foto: Rickard Johnsson/Studio-E