Bilder

Öresundskraft sprider ljus i Kenya

2015-03-27 09:15 CET Öresundskraft Sedan Lesois familj köpte sin solcellslampan genom GIVEWATTS har Lesois betyg förbättrats markant. Hon har nu mer tid för skolarbete då hon slipper ägna stor del av dagen åt hushållsarbete som att samla ved eller åka långväga för att köpa dyr och hälsofarligt fotogen. Lesoi drömmer om att kunna jobba som pilot

Enskild fjärrvärme till Brunnsberga i Helsingborg

2015-03-16 12:55 CET Öresundskraft En egen fjärrvärmecentral i huset (bilden) betyder bra möjligheter att styra temperaturen som man vill ha den. Växlaren mäter också precis hur mycket energi man använt.

Upphöjd plattform på återvinningscentralen i Ängelholm

2015-03-10 07:30 CET NSR AB Helsingborgs nya återvinningscentral kommer likna den nyligen uppförda anläggningen i Ängelholm

Återbruket i Ängelholm.

2015-03-10 07:30 CET NSR AB Helsingborgs nya återvinningscentral kommer likna den nyligen uppförda anläggningen i Ängelholm

Återvinningscentralen i Ängelholm står modell

2015-03-10 07:30 CET NSR AB Helsingborgs nya återvinningscentral kommer likna den nyligen uppförda anläggningen i Ängelholm

Ängelholm

2015-03-04 09:15 CET Fastighetsägarna Syd

Per Carlsson - Produktspecialist Plåt

2015-02-25 14:38 CET Damstahl Produktspecialist Plåt och Account Manager

Dubbel kraft till Utvälinge - Rannestig o Östlund

2015-02-20 08:20 CET Öresundskraft Håkan Rannestig, nätchef på Öresundskraft och Jenny Östlund, en av Öresundskrafts projektledare för moderniseringen av elnätet i Ängelholm-Utvälinge-Sandåkra. Här framför en av de nybyggda nätstationerna i området. Nätstationen transformerar ner spänningen från 11 000 volt till 400 volt.

Dubbel kraft till Utvälinge - naturskydd

2015-02-20 08:20 CET Öresundskraft Flera av ekarna vid Vegeholms gods är lika gamla som slottet, 600 år. Stor hänsyn togs till träden under borrning och schaktning för markkabeln. Ekarnas skyddsområde markerades av trädkronans utbredning med ett tillägg på tio meter runtom, allt för att inte skada rötterna vid arbetet.

Dubbel kraft till Utvälinge - luftledning

2015-02-20 08:20 CET Öresundskraft Den här bilden visar ett av problemen med de gamla luftledningarna - de gick genom tät skog. Det orsakade avbrott vid stormar och krävde underhåll och röjning. De nya nedgrävda kablarna är både säkrare och kräver mindre underhåll. Markkablarna går dock inte i skogen utan följer vägarna för att inte skadas av trädrötter.