Bilder

Förbättrad kundservice

Förbättrad kundservice

2016-01-27 08:20 CET

Baserad på en stor kundundersökning har Öresundskraft lanserat en rad förbättringar av sin kundservice: längre öppettider, förbättrad chattfunktion, förenklad flyttanmälan mm.

Fel i fakturan

Fel i fakturan

2016-01-15 08:00 CET

Ett fel insmög sig i Öresundskrafts faktura för december 2015 till sina elhandelskunder som får betala lite för mycket för elen. Öresundskraft ber om ursäkt och drar av i fakturan för januari.

Förluster i danskt dotterbolag utreds

Förluster i danskt dotterbolag utreds

2015-12-04 13:00 CET

Helsingborg stad har inlett en granskning av Öresundskrafts danska dotterbolag Helia Energisalg A/S.

Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning

Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning

2015-12-02 14:00 CET

Genom att dra en 29 km lång ledning mellan Landskrona och Örtofta har Kraftringen, Landskrona Energi och Öresundskraft kopplat ihop Helsingborg, Landskrona och Lund-Lomma-Eslöv - och skapat Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning. Bilden från dragningen våren 2015.

Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning

Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning

2015-12-02 14:00 CET

Arbetet inleddes under våren 2014. Sammanlagt har 3280 sådana här rörsektioner grävts ner i den skånska myllan mellan Landskrona och Örtofta. I rören strömmar nu hett vatten - fjärrvärme.

Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning

Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning

2015-12-02 14:00 CET

Ledningen har dragits under två järnvägar, fyra vattendrag och elva vägar. Fiberkabel har samförlagts med ledningen längs hela sträckan mellan Landskrona och Örtofta.

Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning

Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning

2015-12-02 14:00 CET

Under dragningen av ledningen användes så kallad augerborrning. Det är en borrmetod med vilken det är möjligt att borra i böjar under till exempel vägar och vattendrag.

Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning

Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning

2015-12-02 14:00 CET

Bakom ledningen står tre kommunala energibolag. Arbetet påbörjades den 11 april 2014 när Johan Holmstedt, vd för Landskrona Energi, Sylvia Michel, vd för Kraftringen och Peter Knutsson, dåvarande ordförande i Öresundskraft, symboliskt svetsade ihop två fjärrvärmerör.

Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning

Sveriges längsta gemensamma fjärrvärmeledning

2015-12-02 14:00 CET

Genom att koppla samman fjärrvärmenätet i Helsingborg och Landskrona med nätet i Lund-Lomma-Eslöv skapas en "stamledning" för fjärrvärme som är 9 mil lång. Denna stamledning gör det bland annat möjligt att ta tillvara restvärme från forskningsanläggningen MaxIV i Lund, på sikt även ESS.

Tekniska verken delägare i CLEVER Sverige

Tekniska verken delägare i CLEVER Sverige

2015-11-23 08:20 CET

CLEVER Sverige, ledande på elbilsladdning i Sverige, får Tekniska verken i Linköping AB som delägare. Tidigare ägare är Öresundskraft och Jämtkraft.