Bilder

Torka spannmål med fjärrvärme sparar utsläpp

Torka spannmål med fjärrvärme sparar utsläpp

2016-10-21 08:20 CEST

Fredrik Jönsson, produktionschef på Lantmännen.

Torka spannmål med fjärrvärme

Torka spannmål med fjärrvärme

2016-10-21 08:20 CEST

Efter skörd kommer torkning. Av de cirka 50 GWh som Lantmännen använder för torkning av spannmål kommer runt 60 procent från fjärrvärme. Under 2017 också i Helsingborg där Öresundskraft drar fram fjärrvärme till Lantmännens spannmålsanläggning.

Wihlborgs renoverar, väljer fjärrkyla

Wihlborgs renoverar, väljer fjärrkyla

2016-10-17 08:20 CEST

Järnvägsgatan 14 i Helsingborg.

Wihlborgs renoverar, väljer fjärrkyla 1

Wihlborgs renoverar, väljer fjärrkyla 1

2016-10-17 08:20 CEST

Wihlborgs Fastigheter ska renovera fastigheter i Helsingborg med start på Järnvägsgatan 14. Till det väljer man fjärrkyla från Öresundskraft.

Tankställe för gas renoveras 2

Tankställe för gas renoveras 2

2016-10-13 10:20 CEST

Ett knapptryck. Det är allt som krävs för att välja mellan fordonsgas och biogas när bilister tankar hos Öresundskraft.

Tankställen för gas renoveras 3

Tankställen för gas renoveras 3

2016-10-13 10:20 CEST

Nya snygga dispensrar är en del av Öresundskrafts renovering av gastankställena i Höganäs och Helsingborg. Den inkluderar även nya kompressorer och väderskydd. Sommaren 2017 ska allt vara klart.

Tankställen för gas renoveras 1

Tankställen för gas renoveras 1

2016-10-13 10:20 CEST

Anneli Gille, miljöchef i Höganäs kommun, tankar bilen vid den nyrenoverade gasmacken vid Lerberget i Höganäs.

Helsingborgs elnät får nya muskler (4)

Helsingborgs elnät får nya muskler (4)

2016-09-15 08:20 CEST

Öresundskraft investerar stora belopp i sina elnät, runt 130 miljoner kronor årligen. För närvarande pågår en modernisering och förstärkning av Helsingborgs elnät som bland annat innebär att spänningen i mellanspänningsnätet höjs från 6 kV till 11 kV. Det minskar behovet av transformering och ger mindre överföringsförluster.

Helsingborgs elnät får nya muskler (2)

Helsingborgs elnät får nya muskler (2)

2016-09-15 08:20 CEST

De nya transformatorerna till fördelningsstation Hållplatsen i Helsingborg lyftes inte på plats. Istället användes en "glidbana" av stålbalkar i kombination med hydraulik.

Helsingborgs elnät får nya muskler (3)

Helsingborgs elnät får nya muskler (3)

2016-09-15 08:20 CEST

Hållplatsen är namnet på en helt ny fördelningsstation som Öresundskraft byggt i Helsingborg. Den ska ersätta tre gamla stationer som på sikt ska rivas och ge plats för bland annat bostäder.